Rekrutacja do szkół doktorskich UW

23 maja ruszyła rekrutacja do programu Quantitative Psychology and Economics prowadzonego w ramach Międzydziedzinowej Szkoły Doktorskiej. 1 czerwca rozpocznie się rekrutacja do Szkoły Doktorskiej Nauk Społecznych. Celem rekrutacji jest wyłonienie najlepszych kandydatów do szkół poprzez ocenę m.in. ich dotychczasowych doświadczeń i osiągnięć naukowych, wartości proponowanego projektu badawczego i jego znaczenia dla danej dyscypliny.

Szczegółowe zasady rekrutacji do każdej z czterech szkół dostępne są w systemie Internetowej Rejestracji Kandydatów oraz w uchwale Senatu UW w sprawie warunków i trybu postępowania rekrutacyjnego do szkół doktorskich na UW w roku akademickim 2019/2020 (pdf >>).

 

Szkoła Doktorska Nauk Społecznych

  • rekrutacja: 1 czerwca – 5 lipca
  • limit miejsc: psychologia – 9

Przejdź do Internetowej Rejestracji Kandydatów >> 

 

Program Quantitative Psychology and Economics (QPE)
w ramach Międzydziedzinowej Szkoły Doktorskiej

  • program opracowany wspólnie przez trzy wydziały: Nauk Ekonomicznych, Psychologii oraz Matematyki, Informatyki i Mechaniki. Doktoranci w ramach QPE będą prowadzić interdyscyplinarne badania łączące psychologię, ekonomię i matematykę. Program finansowany jest z Programu zintegrowanych działań na rzecz rozwoju UW (ZIP) ze środków PO WER.
  • rejestracja prowadzona jest w dwóch turach: 6 maja – 10 czerwca; 1 lipca – 22 lipca.
  • limit miejsc: 15 miejsc
  • więcej informacji o programie QPE >>

Przejdź do Internetowej Rejestracji Kandydatów >> 

 

 


Data publikacji: 29 maja 2019