Prof. Bogdan Zawadzki członkiem Rady Doskonałości Naukowej

Na stronie BIP Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego opublikowano wyniki wyborów do Rady Doskonałości Naukowej (RDN). Wśród członków pierwszego składu Rady znalazło się dziewięciu pracowników Uniwersytetu Warszawskiego. Jednym z nich jest prof. dr hab. Bogdan Zawadzki. 

Rada Doskonałości Naukowej to nowy organ w polskim systemie nauki. Jej powstanie zakłada Ustawa z dnia 20 lipca 2018 roku „Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce”. Przedmiotem działalności rady będzie sprawowanie nadzoru nad procedurami awansów naukowych. W tych zadaniach RDN docelowo zastąpi Centralną Komisję ds. Stopni i Tytułów. Kadencja RDN rozpocznie się 1 czerwca.

Więcej informacji >>

 


Data publikacji: 28 maja 2019