Jakie jest życie studenta? – badania opinii
31 maja 2019

Do końca czerwca studenci mogą wyrazić swoją opinię na temat warunków kształcenia i jakości ich życia w dwóch badaniach: EUROSTUDENT i „Badaniu opinii studentek i studentów uczelni warszawskich”.

Ogólnoeuropejski projekt badawczy EUROSTUDENT dotyczy ogólnych warunków życia studentów z Europy i wykracza poza kwestie związane z nauką. Celem projektu jest stworzenie porównywalnych zbiorów danych opisujących społeczne i ekonomiczne warunki życia studentów w Europie.

Drugi sondaż – „Badanie opinii studentek i studentów uczelni warszawskich” to inicjatywa miasta stołecznego Warszawy i Porozumienia Uczelni Warszawskich, które zrzesza samorządy studenckie warszawskich uczelni. Badanie zakłada pozyskanie wiedzy o potrzebach i oczekiwaniach studentów oraz doktorantów kształcących się w Warszawie.

Studenci, którzy chcieliby wyrazić swoją opinię, mogą wypełnić ankietę badania europejskiego oraz warszawskiego (FB) do końca czerwca. Szczegółowe informacje na temat obu badań znajdują się w kwestionariuszach ankiet oraz na stronach organizatorów.


Chcesz wiedzieć więcej?

Wejdź: https://www.eurostudent.eu/   Napisz: eurostudent@pbs.pl

Za realizację badania w Polsce odpowiada niezależna agencja badawcza PBS Sp. z o.o. na zlecenie Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego. Kontakt: eurostudent@pbs.pl


Rejestracje na przedmioty fakultatywne i specjalizacyjne na semestr zimowy 2019/2020
30 maja 2019

Rejestracje dostępne są w UL USOS, rejestracji żetonowej

https://rejestracja.usos.uw.edu.pl/

Żetony na zajęcia fakultatywne dla aktualnego I roku będą widoczne w usosweb  w dn. 31.05.br po godz. 16.30 (po migracji danych). I seria rejestracji rozpoczyna się 04.06.br o godz. 21.30.

W I i II serii rejestracji obowiązuje ograniczenie liczby możliwych do wydania żetonów – 20 żetonów.


STOP marnowaniu jedzenia! – weź udział w badaniu dla licealistów

 

Weź udział w dyskusji o możliwych sposobach zredukowania marnowania żywności!

 

Zapraszamy wszystkich licealistów do udziału w tzw. grupie focusowej. W małej grupie będziemy wspólnie analizować obecnie działające metody/sposoby  redukowania marnowania żywności, jak i szukać nowych możliwości i pomysłów na zwiększenie zasięgu ruchu anti-waste.  Twoje odpowiedzi staną się bazą do rekomendacji różnego rodzaju  działań dla szkół.

Dyskusja odbędzie się 14 czerwca 2019, o godz. 11.00 na Wydziale Psychologii UW (ul. Stawki 5/7) i prowadzona będzie przez psychologów i studentów psychologii. Będziesz w związku z tym też mieć okazję do poznania psychologii i studiów na uniwersytecie „od środka”J

Jeśli chcesz wziąć udział w dyskusji, napisz do nas maila o treści: „Zgłaszam się!” na adres: alicja.gniewek@psych.uw.edu.pl.
Zgłoszenie nie jest jednak jednoznaczne z wzięciem udziału – będziemy informować Was na bieżąco.

 

Chcesz mieć wpływ na to, co się dzieje? Przyłącz się do poszukiwania rozwiązań!


Psychologowie dla klimatu

 

Informujemy, że Rada Wydziału Psychologii UW uchwaliła deklarację w sprawie zmian klimatu na Ziemi. Psychologowie wzywają do uznania konsensusu naukowego oraz uznania pilności i powagi sytuacji. Jako naukowcy chcemy podjąć działania, których celem będzie edukacja, szerzenie świadomości zagrożeń wynikających z postępującego kryzysu klimatycznego oraz podjęcie dyskusji na ten temat na Uniwersytecie Warszawskim.

Jest to problem systemowy, który wymaga rozwiązań nie tylko na poziomie środowiska, ale również na poziomie kultury i polityki. Jego skutki w najbliższych latach obejmą zarówno struktury życia społecznego, jak i zdrowie psychiczne ludzi. Skuteczne zapobieganie kryzysowi klimatycznemu jest powiązane z postawami i zachowaniami. Dlatego ważna jest rola psychologii w znajdowaniu rozwiązań.

Link do uchwały >>

 

Kontakt dla mediów
dr Magdalena Budziszewska
przewodnicząca zespołu doradczego ds. kryzysu klimatyczno-ekologicznego
powołanego przez Rektora Uniwersytetu Warszawskiego.
mbudzisz@psych.uw.edu.pl

 

Więcej informacji nt. zespołu doradczego
„Uniwersytet Warszawski dla klimatu”
Kliknij tu >>

 

Stanowisko UW w sprawie kryzysu klimatycznego
Kliknij tu >>


Media o nas:


Rekrutacja do szkół doktorskich UW
29 maja 2019

23 maja ruszyła rekrutacja do programu Quantitative Psychology and Economics prowadzonego w ramach Międzydziedzinowej Szkoły Doktorskiej. 1 czerwca rozpocznie się rekrutacja do Szkoły Doktorskiej Nauk Społecznych. Celem rekrutacji jest wyłonienie najlepszych kandydatów do szkół poprzez ocenę m.in. ich dotychczasowych doświadczeń i osiągnięć naukowych, wartości proponowanego projektu badawczego i jego znaczenia dla danej dyscypliny.

Szczegółowe zasady rekrutacji do każdej z czterech szkół dostępne są w systemie Internetowej Rejestracji Kandydatów oraz w uchwale Senatu UW w sprawie warunków i trybu postępowania rekrutacyjnego do szkół doktorskich na UW w roku akademickim 2019/2020 (pdf >>).

 

Szkoła Doktorska Nauk Społecznych

  • rekrutacja: 1 czerwca – 5 lipca
  • limit miejsc: psychologia – 9

Przejdź do Internetowej Rejestracji Kandydatów >> 

 

Program Quantitative Psychology and Economics (QPE)
w ramach Międzydziedzinowej Szkoły Doktorskiej

  • program opracowany wspólnie przez trzy wydziały: Nauk Ekonomicznych, Psychologii oraz Matematyki, Informatyki i Mechaniki. Doktoranci w ramach QPE będą prowadzić interdyscyplinarne badania łączące psychologię, ekonomię i matematykę. Program finansowany jest z Programu zintegrowanych działań na rzecz rozwoju UW (ZIP) ze środków PO WER.
  • rejestracja prowadzona jest w dwóch turach: 6 maja – 10 czerwca; 1 lipca – 22 lipca.
  • limit miejsc: 15 miejsc
  • więcej informacji o programie QPE >>

Przejdź do Internetowej Rejestracji Kandydatów >> 

 

 


Prof. Bogdan Zawadzki członkiem Rady Doskonałości Naukowej
28 maja 2019

Na stronie BIP Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego opublikowano wyniki wyborów do Rady Doskonałości Naukowej (RDN). Wśród członków pierwszego składu Rady znalazło się dziewięciu pracowników Uniwersytetu Warszawskiego. Jednym z nich jest prof. dr hab. Bogdan Zawadzki. 

Rada Doskonałości Naukowej to nowy organ w polskim systemie nauki. Jej powstanie zakłada Ustawa z dnia 20 lipca 2018 roku „Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce”. Przedmiotem działalności rady będzie sprawowanie nadzoru nad procedurami awansów naukowych. W tych zadaniach RDN docelowo zastąpi Centralną Komisję ds. Stopni i Tytułów. Kadencja RDN rozpocznie się 1 czerwca.

Więcej informacji >>