Nowy zespół ds. rozwoju dydaktyki
08 kwietnia 2019

Na Wydziale stworzony został zespół, którego celem będzie gromadzenie i rozpowszechnianie wiedzy na temat dydaktyki. Zespół najpierw będzie uczestniczył w szkoleniach prowadzonych przez lokalnych i zagranicznych ekspertów, a następnie zadba o to, aby zdobytą wiedzę rozpowszechnić wśród pracowników Wydziału, wspierając ich w rozwijaniu kompetencji dydaktycznych. Ma to doprowadzić do podniesienia jakości dydaktyki, a tym samym zwiększenia satysfakcji nauczycieli akademickich i studentów z zajęć. Członkami zespołu są: dr Wouter de Raad (przewodniczący), dr hab. Joanna Radoszewska, dr Ewa Malinowska, dr Karolina Małek i dr Albertyna Paciorek.

W dniach 4-7 czerwca Wydział zorganizuje warsztaty, szkolenia i sympozjum na temat dydaktyki i projektowania kursów. Odwiedzi nas czterech międzynarodowych ekspertów z USA i Holandii. Eksperci nie tylko będą szkolić zespół ds. rozwoju dydaktyki, ale przeprowadzą również warsztaty dla pracowników Wydziału i wystąpią podczas sympozjum otwartego dla całego UW (piątek 7 czerwca).