(Na)uczyć robić emocje, czyli co daje psychoterapeucie konstruktywistyczne ujęcie emocji – seminarium

Zapraszamy na kolejne seminarium z cyklu „Od mechanizmu psychopatologii do zmiany w psychoterapii”. W zamierzeniu inicjatorów tego seminarium jest stworzenie forum wymiany myśli i doświadczeń dla osób łączących pasję pracy naukowej z zaangażowaniem w pracę psychoterapeutyczną.

Celem tych spotkań jest również integracja środowiska osób zainteresowanych psychoterapią od strony naukowej. Z tego też powodu seminarium współorganizowane jest przez osoby z wielu instytucji naukowych. Seminarium zostało zorganizowane we współpracy osób z następujących instytucji: Wydział Psychologii UW, Instytut Psychologii APS, Wydział Psychologii UKSW, Wydział Psychologii USWPS, Instytut Psychiatrii i Neurologii, Wydział Psychologii WSFiZ, Instytut Psychologii PAN.

Najbliższe spotkanie odbędzie się pod tytułem „(Na)uczyć robić emocje, czyli co daje psychoterapeucie konstruktywistyczne ujęcie emocji”. Referat wygłosi prof. dr. hab. Ewa Trzebińska z Uniwersytetu SWPS.  

Spotkanie odbędzie się w piątek 15 marca w godz. 10:00-12:00, w Instytucie Psychologii Akademii Pedagogiki Specjalnej (ul. Szczęśliwicka 40) w Sali Senatu (II piętro, budynek C).

 

Streszczenie referatu

Celem wystąpienia jest poddanie pod dyskusję przydatności w psychoterapii konstruktywistycznego ujęcia emocji. Ujęcie to kładzie nacisk na wieloetapowe powstawanie emocji, ich wieloskładnikowy i doraźny charakter, a także na ich określone podmiotowe uwarunkowania. W porównaniu z tradycyjnym pojmowaniem emocji może to otwierać szersze i bardziej osiągalne możliwości precyzyjnego wyznaczania celów i sposobów interwencji w zakresie poprawy emocjonalnych kompetencji. Przedstawiony będzie model powstawania emocji w ujęciu konstruktywistycznym, który wiąże pojęcia dotyczące procesów afektywnych dotychczas rozpatrywane raczej oddzielnie – zarówno te bardzo dobrze już znane, jak regulacja emocji czy poznawcze reprezentacje emocji, jak też te dopiero od niedawana stosowane do pełniejszego zrozumienia emocji, jak współpobudzenie afektywne czy meta-emocje. Przedstawione będą implikacje tego modelu dla psychoterapii zilustrowane przykładami badań, których wyniki rzucają światło na możliwość prowadzenia „w duchu” konstruktywistycznym konkretnych oddziaływań poprawiających kompetencje emocjonalne. 

Zapisy:

Osoby zainteresowane udziałem w seminarium uprzejmie prosimy o wysłanie wiadomości na adres seminarium-psychoterapia@aps.edu.pl, podając następujące dane: imię i nazwisko, tytuł naukowy, podstawowe miejsce pracy, adres e-mail oraz numer telefonu.

Liczba miejsc jest ograniczona (w procesie przyjmowania uczestników stosuje się zasadę kolejności zgłoszeń). Udział w seminarium jest bezpłatny.

 

Więcej szczegółów na stronie seminarium:http://wsns.aps.edu.pl/instytut-psychologii/warszawskie-międzyuczelniane-seminarium-naukowe/

Serdecznie zapraszamy psychologów z Wydziału Psychologii UW!

 

Z poważaniem,

Komitet organizacyjny seminarium

dr Małgorzata Chądzyńska (IPiN)

dr Agnieszka Chrzczonowicz-Stępień (WP USWPS)

dr hab. Paweł Holas (WPs UW)

dr Konrad Janowski (WP WSFiZ)

dr Izabela Kaźmierczak (IP APS)

dr Rafał Styła (WPs UW)

dr Cezary Żechowski (IP UKSW)

dr Justyna Sarzyńska-Wawer (IP PAN)

mgr Katarzyna Awruk (WP AEH)

mgr Małgorzata Wyszogrodzka (IP APS) 

Katarzyna Bączkowska (IP UKSW)

Zuzanna Jopkiewicz (WPs UW)

Dominik Roszykiewicz (WPs UW)


Data publikacji: 01 marca 2019