Rejestracja uzupełniająca, przedmioty fakultatywne i specjalizacyjne semestr letni 2018/2019
18 lutego 2019

Do zapisania konieczne jest uzyskanie zgody Wykładowcy (np. przez mail). Następnie należy wysłać zgłoszenie na adres:

rejestracje@psych.uw.edu.pl

W następującej formie:

  • Imię i nazwisko
  • Numer indeksu
  • Kod zajęć USOS i numer grupy
  • Potwierdzenie uzyskania zgody Wykładowcy

Zgłoszenia niekompletne nie będą realizowane.
W jednym mailu może znaleźć się zgłoszenie dot. rejestracji na jeden przedmiot.


Nieprzekraczalny termin nadsyłania zgłoszeń: 10.03.2019

 

 

Możliwa jest również wymiana (1:1) miejsc w grupach, pod poniższymi warunkami
1) uzyskanie zgody prowadzących
2) wysłanie maila na adres rejestracje@psych.uw.edu.pl w następującej formie
– kod zajęć
– numer grupy Z:
– numer grupy DO:
– wskazanie drugiej osoby do wymiany miejsc
3) po wysłaniu wiadomości od dwóch osób, zamiana zostanie wykonana na kontach USOS.

Wymiana miejsc możliwa jest w trakcie dwóch pierwszych tygodni trwania semestru, maile z informacją muszą zostać wysłany do 10.03.2019.

 

Kod przedmiotu Nazwa przedmiotu Zajęcia Grupa
2500-PL-F7-03 Diagnoza osobowosci w oparciu o TAT Ćwiczenia 1
2500-PL-PS-FO-01 Wprowadzenie do psychologii rozwojowej Seminarium 1
2500-PL-PS-FO1-06 Psychopatologia okresu rozwojowego Seminarium 1
2500-PL-PS-FO1-07 Neuropsychologiczne podstawy zachowań społecznych Seminarium 1
2500-PL-PS-FO2-03 Psycholingwistyka Wykład 1,2
2500-PL-PS-FO2-09 Świadomość w laboratorium – zjawiska i mechanizmy Seminarium 2
2500-PL-PS-FO2 Genetyka zachowania dla początkujących Wykład 1
2500-PL-PS-FO3-05 Neuropsychologia kliniczna dla początkujących Seminarium 1,2
2500-PL-PS-FO4-07 Globalizacja – szanse czy zagrożenia dla rozwoju Wykład 1
2500-PL-PS-FO5-06 Pigmalion czy Liwa? Wpływ oczekiwań rodziców i nauczycieli na zachowanie dzieci Seminarium 1
2500-PL-PS-FO7-01 Psychologia Eksperymentalna dla zaawansowanych Seminarium 1
2500-PL-PS-FS1-03 Podstawowe zagadnienia psychologii uzależnień Seminarium 3
2500-PL-PS-FS1-04 Wywiad z rodzicami Seminarium 1
2500-PL-PS-FS1-06 Rozmowa psychologiczna cz.II Seminarium 1
2500-PL-PS-FS1-08 Psychologia zachowań przestępczych Seminarium 1
2500-PL-PS-FS1-11 Pomoc psychologiczna Wykład 1
2500-PL-PS-FS5-01 Diagnoza poziomu rozwoju dziecka za pomocą Dziecięcej Skali rozwojowej Ćwiczenia 1,2
2500-PL-PS-FS5-03 Janusz Korczak: inspiracje dla psychologów Wykład 1
2500-PL-PS-FS5-04 Podstawy psychologii miłości dla psychologów praktyków Wykład 1,2
2500-PL-PS-FS7-03 Sztuka obserwacji Ćwiczenia 1,2
2500-PL-PS-FS8-01 Wprowadzenie do psychologii sportu – perspektywa badacza, perspektywa praktyka Ćwiczenia 1
2500-PL-PS-SP301-01 Nowoczesne technologie w diagnozie i rehabilitacji neuropsychologicznej – warsztat Ćwiczenia 1
2500-PL-PS-SP301-10 Neuropsychologia poznawcza Wykład 1
2500-PL-PS-SP301-11 Kierunki i metody rehabilitacji neuropsychologicznej, cz. II Seminarium 1
2500-PL-PS-SP301-14 Testowe metody oceny neuropsychologicznej Ćwiczenia 1,2,3
2500-PL-PS-SP302-14 Podstawowe umiejętności terapeutyczne z wykorzystaniem zabawy Seminarium 1
2500-PL-PS-SP302-15 Zaburzenia rozwoju dziecka. Cz. II. – perspektywa neuropoznawcza Wykład 1
2500-PL-PS-SP304-08 Psychologia w resocjalizacji nieletnich Seminarium 1
2500-PL-PS-SP304-09 Psychologia w resocjalizacji nieletnich Ćwiczenia 1
2500-PL-PS-SP304-11 Mediacje w sprawach karnych Seminarium 1
2500-PL-PS-SP304-12 Opiniowanie psychologiczne w sprawach sądowych Warsztaty 1
2500-PL-PS-SP305-04 Podstawy poradnictwa wychowawczego II Ćwiczenia 1,2
2500-PL-PS-SP305-05 Praca psychologa z nauczycielami Seminarium 1
2500-PL-PS-SP305-11 Wybrane formy pracy terapeutycznej z rodzinami, część II Ćwiczenia 1
2500-PL-PS-SP305-15 Diagnoza trudności szkolnych i terapia pedagogiczna Ćwiczenia 1
2500-PL-PS-SP305-16 Terapia pedagogiczna Ćwiczenia 1
2500-PL-PS-SP305-17 Edukacja a psychopatologia. Organizacja środowiska uczenia się osób o specjalnych potrzebach edukacyjnych Ćwiczenia 1
2500-PL-PS-SP306-07 Metody diagnozy w psychologii zdrowia i rehabilitacji Ćwiczenia 1
2500-PL-PS-SP306-08 Wspieranie integracji społecznej i zawodowej osób z niepełnosprawnością Seminarium 1
2500-PL-PS-SP306-09 Podstawy komunikacji w Polskim Języku Migowym Ćwiczenia 1,2
2500-PL-PS-SP306-11 PJM w pracy zawodowej psychologa (cz II) Ćwiczenia 1
2500-PL-PS-SP306-13 Związek ciało – psychika a pomoc psychologiczna osobom chorym somatycznie Ćwiczenia 1
2500-PL-PS-SP307-06 Teorie psychometryczne (KTT, TG i IRT) Ćwiczenia 1
2500-PL-PS-SP307-08 Item Response Theory Ćwiczenia 1
2500-PL-PS-SP307-10 Tworzenie pozycji testowych Ćwiczenia 1
2500-PL-PS-SP307-11 Kulturowa adaptacja testów Ćwiczenia 1
2500-PL-PS-SP307-12 Diagnoza kliniczna osobowości testem MMPI-2 Ćwiczenia 1
2500-PL-PS-SP307-13 Diagnoza nastroju i emocji Ćwiczenia 1
2500-PL-PS-SP307-14 Orzeczenia i opinie – od pytania do orzeczenia Seminarium 1
2500-PL-PS-SP308-01 Zjawiska i techniki w psychoterapii Wykład 1
2500-PL-PS-SP308-02 Psychoterapia grupowa Wykład 1
2500-PL-PS-SP308-04 Psychoterapia rodzin i par Wykład 1
2500-PL-PS-SP308-05 Trening psychoterapeutyczny Ćwiczenia 1
2500-PL-PS-SP308-08 Umiejętności psychoterapeutyczne Ćwiczenia 4
2500-PL-PS-SP308-09 Psychiatria Wykład 1
2500-PL-PS-SP308-12 Problemy etyczne w psychoterapii Seminarium 1,2
2500-PL-PS-SP308-14 Nowe trendy oraz badania w psychoterapii Seminarium 1
2500-PL-PS-SP309-02 Prowadzenie treningów, warsztatów i szkoleń Seminarium 1
2500-PL-PS-SP309-03 Trening Interpersonalny Ćwiczenia 1
2500-PL-PS-SP309-09 Trening asertywności Warsztaty 1
2500-PL-PS-SP309-11 Projektowanie warsztatów komunikacji interpersonalnej Seminarium 2
2500-PL-PS-SP309-12 Tutoring i staż Ćwiczenia 1
2500-PL-PS-SP309-13 Wspieranie rozwoju osobowości Wykład 1
2500-PL-PS-SP309-14 Niektóre uwarunkowania skuteczności kontroli emocji Seminarium 1
2500-PL-PS-SP309-15 Coaching wielopoziomowy Ćwiczenia 1
2500-PL-PS-SP309-17 Trening autorefleksji – uważny kontakt ze sobą Ćwiczenia 1
2500-PL-PS-SP309-19 Uprzedzona osobowość:O źródłach nienawiści wobec obcych oraz metodach jej redukcji Seminarium 1
2500-PL-PS-SP309-20 Jak osiągać swoje cele? Teoria i praktyka psychologii motywacji Seminarium 1
2500-PL-PS-SP311-07 Metody badań marketingowych Seminarium 1
2500-PL-PS-SP311-09 Metody statystyczne w badaniach marketingowych Seminarium 1,2
2500-PL-PS-SP311-16 Etyka i społeczna odpowiedzialność biznesu Seminarium 1
2500-PL-PS-SP311-18 Sztuka wystąpień publicznych Ćwiczenia 1
2500-PL-PS-SP311-19 Finanse behawioralne Seminarium 1
2500-SP303-05 Metody pracy psychologicznej z osobą bezrobotną poszukującą nowego zatrudnienia Seminarium 1
2500-SP303-16 Motywacja i motywowanie pracowników Wykład 1
2500-SP303-17 Rekrutacja i selekcja Wykład 1
2500-SP303-19 Podejmowanie decyzji i rozwiązywanie konfliktów w organizacjach Wykład 1
2500-SP303-22 Podstawy prawa pracy i ubezpieczeń społecznych Seminarium 1
2500-SP303-26 Ocenianie pracowników Ćwiczenia 1
2500-SP303-41 Badania psychologiczne w zawodach trudnych i niebezpiecznych Wykład 1
2500-SP303-44 Kierowanie i przywództwo Seminarium 1
2500-SP303-45 Zespoły i praca zespołowa Seminarium 1
2500-SP303-47 Satysfakcja i zaangażowanie Seminarium 1

Równościowe inicjatywy na UW – Kurs na Równość dostępny na platformie Kampus
14 lutego 2019

Grafika prezentuje różne mniejszości

Prezentujemy Państwu nowy e-kurs pt. „Kurs na Równość – Przeciwdziałanie dyskryminacji na UW” dedykowany wszystkim studentom i pracownikom UW.

Jego celem jest przybliżenie społeczności akademickiej problematyki związanej z równym traktowaniem. Uczestnictwo w e-kursie pozwoli kursantkom i kursantom zdobyć wiedzę m.in. o tym, czym jest dyskryminacja oraz jakie konsekwencje z niej wynikają, przyjrzeć się własnej postawie wobec tematu równości płci czy wreszcie – rozwinąć podstawowe umiejętności reagowania w przypadku dyskryminacji.

Interaktywny e-kurs w postaci samouczka będzie dostępny przez 30 dni od momentu zapisania się na niego na ogólnouniwersyteckiej platformie Kampus. Po jego ukończeniu uczestnicy uzyskają certyfikat.

Kurs na Równość” został przygotowany jako jedno z kluczowych działań równościowych przewidzianych w „Strategii rozwoju zasobów ludzkich na UW”. Opracowali go eksperci zajmujący się problematyką równego traktowania we współpracy z naszym zespołem. Materiały zawierają praktyczne informacje dotyczącego tego, czym jest nierówne traktowanie, jakie są jego przejawy oraz co zrobić, gdy jesteśmy jego świadkami lub ofiarami.

Stanowi on także uzupełnienie i pogłębienie treści dostępnych na stronie http://www.rownowazni.uw.edu.pl/, na której można zapoznać się m.in. z informacjami o projektach równościowych i antydyskryminacyjnych realizowanych na UW. Polecamy także Państwa uwadze „Poradnik antydyskryminacyjny dla osób studiujących i zatrudnionych na UW”.

Instrukcja logowania na kurs dostępna jest tutaj.


Zmarł Bogdan Grabowski
11 lutego 2019

 

Ze smutkiem informujemy, że 4 lutego 2019 roku odszedł od nas

Bogdan Grabowski

wieloletni pracownik naszego Wydziału, 

ciepły Człowiek, przyjaciel wielu z nas.

 

 Żegnamy go z wielkim żalem.

Dziekan oraz społeczność Wydziału Psychologii
Uniwersytetu Warszawskiego

 

Uroczystości pogrzebowe odbędą się we wtorek 12 lutego o godz. 9:10 w kościele murowanym na Cmentarzu Bródnowskim.

 


Wyjazd Strategiczny pracowników Wydziału Psychologii UW
08 lutego 2019

Na przełomie stycznia i lutego 52 pracowników wzięło udział w Wyjeździe Strategicznym Wydziału Psychologii UW, którego celem było omówienie trzech ważnych dla naszej jednostki kwestii: kształcenie specjalizacyjne, struktura organizacyjna i działania wspierające aktywność badawczo-publikacyjną wszystkich pracowników naukowych Wydziału.

W pierwszym wykładzie otwierającym prof. Anna Giza-Poleszczuk, prorektor UW, opowiedziała o ewolucji idei uniwersytetu w kontekście trendów globalnych i warunków, które wpływają na praktyki polskich uczelni. Prorektor poruszyła również temat pożądanych w przyszłości i kształtowanych obecnie kompetencji absolwentów uczelni.

Warsztat poświęcony kształceniu specjalizacyjnemu pozwolił zidentyfikować główne zalety i wady tego obszaru dydaktyki Wydziału.  Uczestnicy wyłonili cztery pomysły na zmiany systemowe, które miałyby umożliwić optymalizację nakładów „godzin pensum” i spełnienie wymogów Europsy. Pomysł, który zyskał najwięcej głosów poparcia i wzbudził najmniej kontrowersji będzie podstawą opracowania finalnej, szczegółowej koncepcji nowego systemu kształcenia specjalizacyjnego. Jego dopracowaniem zajmie się zespół w składzie: dr Zuzanna Toeplitz, prof. Anna Szuster-Kowalewicz i prof. Agnieszka Maryniak.

Dyskusja dotyczącą struktury organizacyjnej naukowo-dydaktycznej Wydziału również rozpoczęła się od identyfikacji zalet i wad, a zakończyła się propozycjami dotyczącymi roli stałych jednostek organizacyjnych, zadań ich kierowników i kryteriów tworzenia/modyfikowania jednostek organizacyjnych.

Do debaty na temat działań wspierających aktywność naukowo-badawczą uczestników wprowadził prof. Michał Bilewicz, który zreferował zmiany prawne i koncepcje organizacyjne władz UW dostosowujące Uniwersytet do wymogów ustawy 2.0 (m.in. zasady parametryzacji, rady dyscyplin, szkoły doktorskie). Jako punkt wyjścia do dyskusji przyjęto konieczność aktywności publikacyjnej wszystkich pracowników naukowych Wydziału. Uczestnicy skoncentrowali się na zaproponowaniu rozwiązań zapewniających wspieranie pracowników w wyszukiwaniu okazji i skutecznym aplikowaniu o granty oraz publikowaniu.

Merytoryczne podsumowanie dyskusji we wszystkich trzech obszarach zostanie przedstawione Radzie Wydziału (26.02.) a następnie wszystkim pracownikom (termin zostanie podany później).

 


Projekt edukacyjny „Niebanalnie o giełdzie”

W styczniu na naszym wydziale odbyło się pierwsze szkolenie dla nauczycieli w ramach projektu „Niebanalnie o giełdzie”. Uczestnicy wzięli udział w wykładach i warsztatach, otrzymali materiały edukacyjne i stworzyli własne narzędzia do nauczania. Szkolenia prowadzą dr Katarzyna Sekścińska, dr Agata Trzcińska i mgr Piotr Pawłowski.

Projekt „Niebanalnie o giełdzie” to ogólnopolski projekt edukacyjny skierowany do nauczycieli szkół podstawowych (klas 7 i 8) oraz szkół ponadpodstawowych nauczających przedmioty zawierające treści ekonomiczne. Organizatorem projektu jest Fundacja GPW, partnerami – Giełda Papierów Wartościowych oraz Krajowy Depozyt Papierów Wartościowych. Projekt realizowany jest z Narodowym Bankiem Polskim w ramach programu edukacji ekonomicznej. Patronat nad projektem objęły: Ministerstwo Finansów, Ministerstwo Edukacji Narodowej, Ministerstwo Przedsiębiorczości i Technologii, Ośrodek Rozwoju Edukacji, Komisja Nadzoru Finansowego a także ośrodki akademickie, w których realizowane są lokalne szkolenia. Wydział Psychologii UW objął projekt patronatem honorowym. 

W ramach projektu powstała również planszowa gra edukacyjna „Kawiarenki”, którą otrzymują wszyscy uczestnicy szkoleń. Autorkami gry są dr Kaska Sekścinska oraz dr Agata Trzcińska, a projekt graficzny stworzył Iwo Kolasiński z WTF Design. 

Celem gry jest nauka prowadzenia własnej firmy i obliczania jej sytuacji finansowej poprzez m.in. uwrażliwienie na konsekwencje podejmowania nieprzemyślanych, ryzykownych decyzji oraz wagę oszczędzania i inwestowania środków finansowych dla utrzymania płynności finansowej firmy. Gra wymaga od uczestników planowania przyszłych inwestycji, przewidywania i obliczania różnego rodzaju kosztów, a także zwraca uwagę, że w biznesie mogą przytrafić się nieprzewidziane sytuacje, na które warto być przygotowanym. Sukces w grze zależy zarówno od planowania i mądrego inwestowania, ale także od tego, z jakimi sytuacjami przyjdzie zmierzyć się uczestnikom na rynku.

Więcej informacji o „Kawiarenkach”, projekcie oraz rejestracja na szkolenia znajduje się pod linkiem. 


Godziny pracy biblioteki w ferie zimowe 2019
05 lutego 2019

W dniach 09.02-15.02. 2019 (ferie zimowe – dni wolne od zajęć) biblioteka będzie otwarta w godz.- 9.00-16.00. W soboty 09.02. oraz 16.02.2019 będzie nieczynna.