Projekt edukacyjny „Niebanalnie o giełdzie”

W styczniu na naszym wydziale odbyło się pierwsze szkolenie dla nauczycieli w ramach projektu „Niebanalnie o giełdzie”. Uczestnicy wzięli udział w wykładach i warsztatach, otrzymali materiały edukacyjne i stworzyli własne narzędzia do nauczania. Szkolenia prowadzą dr Katarzyna Sekścińska, dr Agata Trzcińska i mgr Piotr Pawłowski.

Projekt „Niebanalnie o giełdzie” to ogólnopolski projekt edukacyjny skierowany do nauczycieli szkół podstawowych (klas 7 i 8) oraz szkół ponadpodstawowych nauczających przedmioty zawierające treści ekonomiczne. Organizatorem projektu jest Fundacja GPW, partnerami – Giełda Papierów Wartościowych oraz Krajowy Depozyt Papierów Wartościowych. Projekt realizowany jest z Narodowym Bankiem Polskim w ramach programu edukacji ekonomicznej. Patronat nad projektem objęły: Ministerstwo Finansów, Ministerstwo Edukacji Narodowej, Ministerstwo Przedsiębiorczości i Technologii, Ośrodek Rozwoju Edukacji, Komisja Nadzoru Finansowego a także ośrodki akademickie, w których realizowane są lokalne szkolenia. Wydział Psychologii UW objął projekt patronatem honorowym. 

W ramach projektu powstała również planszowa gra edukacyjna „Kawiarenki”, którą otrzymują wszyscy uczestnicy szkoleń. Autorkami gry są dr Kaska Sekścinska oraz dr Agata Trzcińska, a projekt graficzny stworzył Iwo Kolasiński z WTF Design. 

Celem gry jest nauka prowadzenia własnej firmy i obliczania jej sytuacji finansowej poprzez m.in. uwrażliwienie na konsekwencje podejmowania nieprzemyślanych, ryzykownych decyzji oraz wagę oszczędzania i inwestowania środków finansowych dla utrzymania płynności finansowej firmy. Gra wymaga od uczestników planowania przyszłych inwestycji, przewidywania i obliczania różnego rodzaju kosztów, a także zwraca uwagę, że w biznesie mogą przytrafić się nieprzewidziane sytuacje, na które warto być przygotowanym. Sukces w grze zależy zarówno od planowania i mądrego inwestowania, ale także od tego, z jakimi sytuacjami przyjdzie zmierzyć się uczestnikom na rynku.

Więcej informacji o „Kawiarenkach”, projekcie oraz rejestracja na szkolenia znajduje się pod linkiem. 


Data publikacji: 08 lutego 2019