III Debata Warszawska „Reforma psychoterapii dzieci i młodzieży…”

Zapraszamy na kolejną Debatę Warszawską, tym razem poświęconą reformie psychoterapii dzieci i młodzieży. Organizatorami są Sekcja Naukowa Terapii Rodzin Polskiego Towarzystwa Psychiatrycznego oraz Wydział Psychologii UW.
 
 
Oficjalny komunikat:
 
Zapraszamy na kolejną Debatę Warszawską, tym razem poświęconą reformie psychoterapii dzieci i młodzieży. Planowane zmiany w dziedzinie psychiatrii dzieci i młodzieży bez wątpienia są gorąco dyskutowane w naszym środowisku i budzą różne kontrowersje.
 
Chcielibyśmy przyjrzeć się założeniom tej reformy i przedyskutować je. Zastanowić się jakie szanse niesie ona ze sobą, a co budzi nasze obawy. Poza tym jest to kolejna okazja do spotkania się i wymiany doświadczeń. Naszym Debatom zazwyczaj towarzyszy miła atmosfera i wspaniałe tarty…
 
Debatę zakończymy Walnym Zebraniem członków Sekcji Naukowej Terapii Rodzin podczas którego dotychczasowy Zarząd będzie miał okazje pożegnać się z Państwem i jednocześnie wybierzemy nowe władze Sekcji.
Prosimy więc zarezerwujcie sobie czas 23 lutego 2019 r.
 
Serdecznie Państwa zapraszamy w imieniu Zarządu
 
Przewodnicząca
Hanna Pinkowska-Zielińska
 

Data publikacji: 28 stycznia 2019