Rekrutacja wolontariuszy w Fundacji Dajemy Dzieciom Siłę
29 stycznia 2019

Zachęcamy do zaangażowania się w wolontariat na rzecz Fundacji Dajemy Dzieciom Siłę.

Fundacja Dajemy Dzieciom Siłę od 26 lat dąży do tego, by wszystkie dzieci miały bezpieczne dzieciństwo i były traktowane z poszanowaniem ich godności i podmiotowości. Poszukiwane są osoby, które chcą w tym pomóc!

Ruszyła rekrutacja wolontariuszy do dwóch warszawskich placówek: Centrum Dziecka i Rodziny (Saska Kępa) oraz Centrum Pomocy Dzieciom (Bielany). Chętnym oferowana jest możliwość udziału w jednej lub kilku z poniższych ścieżek:

  1. profilaktyczno-edukacyjnej
  2. wolontariatu rodzicielskiego
  3. badawczej
  4. animacyjnej
  5. pomocy prawnej
  6. pomocy telefonicznej

Każda ze ścieżek ma własną bogatą ofertę szkoleń profilowych i zadań. Szczegóły dotyczące wymagań i warunków wolontariatu w każdej ścieżce, a także formularz zgłoszeniowy, znajdują się w załączonych plikach lub na poniższej stronie. 

https://fdds.pl/szukamy-wolontariuszy/

Wolontariat w Fundacji Dajemy Dzieciom Siłę może zaliczać praktyki studenckie.

 

Załączniki:


III Debata Warszawska „Reforma psychoterapii dzieci i młodzieży…”
28 stycznia 2019
Zapraszamy na kolejną Debatę Warszawską, tym razem poświęconą reformie psychoterapii dzieci i młodzieży. Organizatorami są Sekcja Naukowa Terapii Rodzin Polskiego Towarzystwa Psychiatrycznego oraz Wydział Psychologii UW.
 
 
Oficjalny komunikat:
 
Zapraszamy na kolejną Debatę Warszawską, tym razem poświęconą reformie psychoterapii dzieci i młodzieży. Planowane zmiany w dziedzinie psychiatrii dzieci i młodzieży bez wątpienia są gorąco dyskutowane w naszym środowisku i budzą różne kontrowersje.
 
Chcielibyśmy przyjrzeć się założeniom tej reformy i przedyskutować je. Zastanowić się jakie szanse niesie ona ze sobą, a co budzi nasze obawy. Poza tym jest to kolejna okazja do spotkania się i wymiany doświadczeń. Naszym Debatom zazwyczaj towarzyszy miła atmosfera i wspaniałe tarty…
 
Debatę zakończymy Walnym Zebraniem członków Sekcji Naukowej Terapii Rodzin podczas którego dotychczasowy Zarząd będzie miał okazje pożegnać się z Państwem i jednocześnie wybierzemy nowe władze Sekcji.
Prosimy więc zarezerwujcie sobie czas 23 lutego 2019 r.
 
Serdecznie Państwa zapraszamy w imieniu Zarządu
 
Przewodnicząca
Hanna Pinkowska-Zielińska
 
Więcej informacji >> 

Wolne miejsca w zimowej szkole dla doktorantów UW

 

Pozostało jeszcze kilka wolnych miejsc w szkole zimowej dla doktorantów „Matlab, EEGLab, SPM, Python i Psychopy – podstawy programowania, projektowania eksperymentów i analizy danych EEG i fMRI przy użyciu wymienionych narzędzi”.

Warunkiem uczestnictwa jest status doktoranta UW (niezależnie od wydziału).

Formularz rekrutacyjny i program znajdują się pod linkiem >> 

 

O szkole:

PsychoPy to program oparty na środowisku Python, przeznaczony do projektowania eksperymentów m. in. w psychologii poznawczej oraz społecznej. Matlab to program przeznaczony do projektowania eksperymentów oraz przetwarzania i analizy  różnego rodzaju danych. Dzięki nakładkom takim jak EEGLab i SPM może on służyć do analizy danych funkcjonalnego rezonansu magnetycznego (SPM) oraz elektroencefalografii (EEGLab), co sprawia, że jest on przydatny nie tylko osobom prowadzącym badania z dziedziny psychologii, ale też z dziedziny biologii oraz neuronauki. Nacisk będzie położony na praktyczne umiejętności, dlatego wszystkie zajęcia będą miały charakter warsztatowy. Będą składały się z wprowadzenia teoretycznego- prezentacji najważniejszych zagadnień przez wykładowcę oraz części praktycznej, gdzie uczestnicy będą nabywać i utrwalać konkretne umiejętności związane podstawami programowania w języku Matlab (w tym korzystania z nakładek EEGLab i SPM) oraz Python (ze szczególnym uwzględnieniem PsychoPy). Osoba, która ukończy szkołę letnią, będzie umiała projektować eksperymenty w programach Matlab (w tym w pakiecie PsychoToolbox) i PsychoPy, oraz analizować dane pochodzące z fMRI i EEG w programie Matlab, przy użyciu służących do tego nakładek.

Szkoła realizowana jest w ramach ZIP – Zintegrowanego Programu Rozwoju na rzecz Uniwersytetu Warszawskiego.

Autorkami szkoły są mgr Agnieszka Łyś i mgr Monika Folkierska-Żukowska. 


Dodatkowe terminy podpięć
25 stycznia 2019

Szanowni Państwo,

uprzejmie informujemy, iż decyzją Pani Prorektor ds. studentów i jakości kształcenia dr hab. Jolanty Choińskiej-Mika, prof. UW  w terminie od 8-24 lutego 2019 r. będzie możliwość podpinania przez studentów w USOSweb przedmiotów realizowanych w semestrze letnim roku akademickiego 2018/2019. Dotyczyć to będzie wszystkich przedmiotów, których nie objął mechanizm wymuszania podpięć podczas rejestracji na te przedmioty, w tym m.in. lektoratów w sytuacji, gdy student kontynuuje zajęcia językowe rozpoczęte w semestrze zimowym.

Jednocześnie przypominamy Państwu, że od 1 grudnia 2015 roku na UW funkcjonuje mechanizm wymuszania podpięć przedmiotów pod program podczas rejestracji na zajęcia.


Szkoły letnie dla doktorantów – nowy konkurs
18 stycznia 2019

Do 18 lutego można składać wnioski w konkursie na organizację szkół letnich dla doktorantów w 2019 roku. 

Dzięki dofinansowaniu z Programu ZIP jednostki uniwersyteckie – wydziały, instytuty, centra i ośrodki – mogą przygotować szkołę letnią samodzielnie lub we współpracy z innymi jednostkami.

W 2019 roku jednostki UW mogą zdobyć finansowanie na organizację krajowych i międzynarodowych doktoranckich szkół letnich – zarówno stacjonarnych, jak i wyjazdowych. Każda szkoła powinna być przygotowana dla przynajmniej 15 doktorantów UW i trwać minimum 10 dni. Budżet szkoły stacjonarnej wynosi 56 700 zł, a szkoły wyjazdowej – 70 200 zł.

Wnioski w dodatkowym konkursie można składać do 18 lutego 2019 roku. Jego wyniki zostaną ogłoszone 11 marca.

Ważne dokumenty

 

Źródło >>


Samotność dzieci adoptowanych? Refleksje teoretyczne i studium osoby.

Katedra Psychologii Klinicznej Dziecka i Rodziny wraz z Sekcją Psychologii Klinicznej Dziecka PTP zaprasza na kolejną dyskusję kliniczną z cyklu „Diagnoza-refleksja-spotkanie”. Najbliższe spotkanie poprowadzi prof. Katarzyna Schier i jego tematem będzie „Samotność dzieci adoptowanych? Refleksje teoretyczne i studium osoby”. 

KIEDY:

nowa data – 29 marca 2019 r. o godz. 17.00

GDZIE: 

Wydział Psychologii UW, Warszawa, ul. Stawki 5/7, sala 54

Wstęp wolny.

 

Dyskusje „Diagnoza-refleksja-spotkanie” odbywają się raz w miesiącu (w ostatni piątek miesiąca o godzinie 17:00).  Ich celem jest wspólne omówienie zaprezentowanych przypadków klinicznych. Zapraszamy wszystkich zainteresowanych do dyskusji i prezentacji własnych doświadczeń. Koordynatorem spotkań jest dr hab. Agnieszka Maryniak, prof. UW.

Kontakt:  agnieszka.maryniak@psych.uw.edu.pl