Międzynarodowe granty dla pracowników Wydziału Psychologii UW

Europejskie konsorcjum EIT Food, do którego należy Uniwersytet Warszawski przyznało 3 nowe granty międzynarodowe pracownikom naszego wydziału do realizacji w 2019 roku oraz przedłużyło finansowanie grantu przyznanego w 2018 roku. Finansowanie otrzymały następujące projekty:

  • GLAD – Green Last Mile Delivery: a more sustainable way for home delivery tailored to personalized nutritional needs – kierownik projektu: prof. dr hab. Dominika Maison
  • Structuring spreads with oleogels for saturated fat and palm oil reduction – kierownik projektu: prof. dr hab. Dominika Maison
  • The EIT Food School Network: Integrating solutions to improve eating habits and reduce food wastage – kierownik projektu: dr Julia Barlińska
  • SmartFoodLogging (SFL) – przedłużenie; kierownik projektu: dr hab. Grażyna Wąsowicz-Kiryło

Uniwersytet Warszawski jest członkiem konsorcjum EIT Food specjalizującego się w projektach w obszarze żywności łączących naukę z tworzeniem innowacyjnych rozwiązań dla biznesu i społeczeństwa. Konsorcjum tworzy 50 partnerów z 13 państw. EIT Food to część Europejskiego Instytutu Innowacji i Technologii – instytucji UE, której zadaniem jest stworzenie w Europie środowiska sprzyjającego nowoczesności i przedsiębiorczości. EIT Food tworzą m.in.: Uniwersytet Cambridge, Uniwersytet Techniczny w Monachium, Uniwersytet w Helsinkach, czy firmy takie jak Robert Bosch, Nestlé, PepsiCo, Siemens, Maspex.

Więcej informacji >>


Data publikacji: 07 grudnia 2018