Ogłoszenie – kurs „Pomoc psychologiczna”

Studenci rozpoczynający studia przed 2016/17, którzy nie byli w stanie do tej pory zaliczyć obligatoryjnego przedmiotu „Pomoc psychologiczna” powinni zrealizować w nadchodzącym semestrze przedmiot fakultatywny o tej samej nazwie i kodzie 2500-PL-PS-FS1-11.


Data publikacji: 05 grudnia 2018