Harmonogram sesji egzaminacyjnej zima 2018/2019
21 grudnia 2018

Sesja egzaminacyjna zima, Psychologia

Sesja egzaminacyjna zima Kognitywistyka 2


Rozstrzygnięcie konkursu na stypendia MNiSW
20 grudnia 2018

 

Miło nam poinformować, iż Stypendium Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego za wybitne osiągnięcia na rok akademicki 2018/2019 otrzymali:
– doktorantki mgr Oliwia Maciantowicz i mgr Joanna Witowska
– studentki psychologii Iwona Nowakowska i Magdalena Walkowiak
– studenci kognitywistyki Katarzyna Rode i Paweł Orłowski.

Rektorzy uczelni przedstawili Ministrowi Nauki i Szkolnictwa Wyższego 1894 wnioski o przyznanie stypendium ministra za wybitne osiągnięcia, w tym 1338 wniosków studentów i 556 wniosków doktorantów. Do oceny wniosków został powołany Zespół do spraw oceny wniosków o przyznanie stypendium ministra za wybitne osiągnięcia, w skład którego wchodzi 24 ekspertów reprezentujących różne dziedziny nauki i sztuki. W roku akademickim 2018/2019 wysokość stypendium ministra wynosi 15.000 zł – w przypadku studentów oraz 25.000 zł – w przypadku doktorantów. Stypendia są wypłacane studentom i doktorantom przez uczelnię. Wypłata następuje jednorazowo.

Oficjalny komunikat MNiSW >>


Dyżur Prodziekana ds. studenckich w dn. 02.01.2019r.
19 grudnia 2018

W dn. 02.01.2019r. dyżur Prodziekana ds. studenckich dra Andrzeja Rynkiewicza zostaje odwołany.


Sekcja studencka w dniach 24 i 31.12.2018r. oraz 02.01.2019r.

W dniu 24.12.2018r. Sekcja studencka będzie nieczynna.

W dniach 31.12.2018r. i 02.01.2019r. dyżur Sekcji  (w godz. 15.00-19.00) zostaje odwołany.

 

 


Konkurs PFRON na najlepsze prace dyplomowe poświęcone problematyce niepełnosprawności
17 grudnia 2018

Ogłoszono wyniki XV edycji konkursu na najlepsze prace magisterskie i doktorskie poświęcone problematyce niepełnosprawności Otwarte Drzwi organizowanego przez Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych (PFRON).

W kategorii najlepsza praca magisterska z zakresu rehabilitacji medycznej I i II miejsce zajęły dwie nasze absolwentki. Pierwszą nagrodę zdobyła mgr Monika Kaczmarczyk za pracę napisaną pod kierunkiem prof. Ewy Pisuli „Funkcjonowanie intelektualne i językowe oraz objawy charakterystyczne dla zaburzeń ze spektrum autyzmu u dzieci z zespołem Pradera-Williego”. Drugie miejsce zajęła mgr Katarzyna Kiełb (obecnie doktorantka Wydziału Psychologii UW), której praca dyplomowa nosi tytuł „Trauma – i co dalej? Wzrost potraumatyczny i jego predyktory u matek dzieci z niepełnosprawnością intelektualną i zaburzeniami rozwoju”. Promotorką tej pracy była dr hab. Kamilla Bargiel-Matusiewicz.

Nagrody zostały wręczone 13 grudnia podczas uroczystej gali, której partnerem była Polsko-Japońska Akademia Technik Komputerowych (PJATK).

Lista laureatów >>

 


Interdyscyplinarna konferencja „Gdziekolwiek jesteś bądź – społeczny aspekt uważności”
 

Zapraszamy na interdyscyplinarną konferencję pt. „Gdziekolwiek jesteś bądź – społeczny aspekt uważności”, która odbędzie się 13 stycznia 2019 roku w Europejskim Centrum Solidarności w Gdańsku. Gościem specjalnym będzie prof Mark Williams z Oksfordu, jeden z twórców terapii poznawczej opartej na uważności (MBCT). Wydział Psychologii UW objął wydarzenie patronatem. Więcej informacji na https://www.konferencja-mindfulness.org/o-konferencji

 

Informacje organizatorów

 

O konferencji

Na ostatnie trzy dekady przypada narastające zainteresowanie społeczności międzynarodowej (w tym naukowców i klinicystów) uważnością oraz zastosowaniami interwencji na niej opartych w dziedzinie zdrowia, zwłaszcza psychicznego. W ostatniej dekadzie to zainteresowanie i aplikacje uważności zaczęły się dynamicznie rozprzestrzeniać również na inne obszary życia społecznego, m in edukację, prawo, środowisko pracy i poprawę relacji międzyludzkich.

Jest w tym w pewnym sensie powrót do kontemplatywnych korzeni. Uważność była bowiem opisywana i praktykowana w różnych kulturach, zwłaszcza na dalekim wschodzie od tysięcy lat wraz z innymi pokrewnymi jakościami takimi jak współczucie i równowaga emocjonalna, a ich praktykowanie miało prowadzić nie tylko do przemiany (wyzwolenia, zdrowienia) na poziomie indywidualnym ale i społecznym.

Celem konferencji na którą chcieliśmy Państwa zaprosić, jest właśnie przybliżenie tego społecznego wymiaru uważności oraz zjawisk i interwencji z nią związanych, a także wspólna refleksja nad tym, czy i w jaki sposób możemy pogłębiać jej transformujący potencjał u nas w Polsce.  

W tym kontekście wybór miejsca konferencji nie jest przypadkowy. Zależało nam bowiem na tym, aby odbyła się ona w Europejskim Centrum Solidarności, czyli miejscu które symbolizuje i obrazuje wartości etyczne i postępowanie leżące u źródeł tego niezwykłego ruchu społecznego w Polsce.

Te uniwersalne wartości etyczne i postępowanie są zarazem fundamentem praktyki uważności nawiązującego do jej kontemplatywnych korzeni i rozumianej w sposób pogłębiony w stosunku do dość uproszczonego i spopularyzowanego w mediach zjawiska określanego czasem jako Mc Mindfulness.  
Wierzymy, że praktyka uważności ma potencjał zmiany; zmiany ku dobru wszystkich istot i mamy nadzieję, ze ta konferencja przyniesie nam wszystkim dobre owoce.

W imieniu organizatorów konferencji oraz Fundacji Rozwoju Mindfulness,

Paweł Holas

 

Do kogo jest skierowana?

Konferencja skierowana jest do wszystkich osób, którym bliskie są nasze cele i wartości, zwłaszcza adresowana jest do:

 • nauczycieli,
 • pedagogów,

 • pracowników służby zdrowia,

 • psychologów,

 • przedsiębiorców

 • i innych grup zawodowych zainteresowanych poprawą zdrowia, jakości życia i wzrostem świadomości poprzez praktykowanie uważności i współczucia.

Konferencja będzie zwieńczeniem Ogólnopolskich Dni Uważności, które odbędą się w dniach 7 -12 stycznia 2019 r. w wielu ośrodkach uważności w całej Polsce. W tych dniach będzie można uczestniczyć w bezpłatnych warsztatach, wykładach i konsultacjach informujących i propagujących uważność oraz rozwijanie życzliwości i współczucia w naszym codziennym życiu.

Konferencja zbiega się z terminem rozpoczęciem polskiej edycji Szkolenia Nauczycielskiego w Terapii Poznawczej Opartej na Uważności (MBCT) prowadzonego we współpracy razem z Oksfordzkim Centrum Uważności.

Będziemy zaszczyceni Państwa obecnością na naszej Konferencji oraz wdzięczni za wsparcie tej inicjatywy i propagowanie tej idei wśród innych, którzy pragnęliby poprawiać swój dobrostan i żyć pełnią życia.

 

Komitet naukowy

 • Dr hab. Paweł Holas – Wydział Psychologii, Uniwersytet Warszawski
 • Dr n. hum. Tomasz Jankowski – Katolicki Uniwersytet Lubelski (KUL)
 • Ks dr n. hum Stanisław Radoń – Uniwersytet Papieski Jana Pawła II w Krakowie

Komitet organizacyjny

 • Lucyna Lau – koordynacja – lucynalau@gmail.com
 • Ewa Kaian Kochanowska – ewa@klinikastresu.com.pl
 • Ewelina Tur – biuro@fundacja-minfulness.org
 • Monika Szczerbińska-Inglot – biuro@fundacja-minfulness.org
 • Małgorzata Jasnoch – malgorzata.jasnoch@tealglobal.com
 • Małgorzata Krzepa – mkrzepa@gmail.com
 • Dominika Gałusa – d.galusa@gmail.com