Kolejne spotkanie z cyklu „Psychologia ma wpływ” – 28.11.2018 r.

Zapraszamy na kolejne spotkanie z cyklu „Psychologia ma wpływ”. Tym razem prelegentem będzie prof. Bogdan Zawadzki z wystąpieniem pt. „Profilaktyka zaburzeń potraumatycznych. Efekty programu „PTSD: diagnoza, terapia, profilaktyka”. 
Spotkania przeznaczone są dla wszystkich, którzy chcieliby zaczerpnąć inspiracji i wymienić idee na temat tego, w jaki sposób teorie i wiedzę psychologiczną można przełożyć na praktykę. Wstęp wolny.

KIEDY:

28 listopada, godz. 15:15 

GDZIE:

sala nr 1, parter, Wydział Psychologii UW

OPIS WYSTĄPIENIA:

Głównym celem projektu PTSD: DTP (DIAGNOZA, TERAPIA, PROFILAKTYKA) była analiza roli czynników poznawczych, osobowościowych i intelektualnych w etiologii, terapii i profilaktyce pourazowego zaburzenia stresowego (PTSD). Efektem projektu są:

  • PTSD: DIAGNOZA – bateria testów służących badaniu osób narażonych na traumatyczne zdarzenia: uczestników wypadków drogowych, ofiar powodzi, strażaków i żołnierzy,
  • PTSD: TERAPIA – protokół terapii poznawczej i realizacja programu terapii (weryfikacja skuteczności),
  • PTSD: PROFILAKTYKA – program profilaktyki PTSD (wraz z podręcznikiem szkolenia) i realizacja programu w Państwowej Straży Pożarnej (weryfikacja skuteczności w grupie 185 kandydatów do PSP).

Na przykładzie programu profilaktyki PTSD realizowanego w Państwowej Straży Pożarnej pokażę jaką skuteczność (mierzoną samooceną wiedzy i umiejętności dotyczących PTSD, radzenia sobie z traumą, ale także poziomem objawów PTSD, zaangażowania w pracę, poziomu traumatyzacji zawodowej i okołotraumatycznych emocji po roku od zakończenia szkolenia) ma opracowane szkolenie.

Więcej na temat idei spotkań >>


Data publikacji: 20 listopada 2018