Bezpłatne szkolenia „Pisz, publikuj i promuj swój tekst naukowy!”
05 listopada 2018

Biblioteka Uniwersytecka w Warszawie zaprasza na trzecią edycję bezpłatnych szkoleń pt. „Pisz, publikuj i promuj swój tekst naukowy!”. Oferta skierowana jest przede wszystkim do studentów przygotowujących prace dyplomowe oraz do samodzielnych pracowników naukowych.

Szkolenia odbywają się w ustalonych terminach w Bibliotece Uniwersyteckiej w Warszawie, a wziąć w nich udział może każdy, kto posiada ważną kartę biblioteczną BUW. Zajęcia trwają od 60 do 120 min. Istnieje możliwość przeprowadzenia szkoleń dla grup zorganizowanych (np. seminaryjnych) w innych terminach i poza BUW (na terenie Uniwersytetu Warszawskiego).

Wybrane szkolenia mogą odbyć się także w trybie indywidualnych konsultacji, uzgodnionych z osobą prowadzącą zajęcia. W przypadku wyboru tego trybu szkoleń prosimy o kontakt: informator.dziedzinowy@uw.edu.pl

Więcej informacji, terminy szkoleń oraz formularz zapisów znajduje się na stronie BUW w zakładce Informacje praktyczne / szkolenia (https://www.buw.uw.edu.pl/szkolenia).

Szczegóły oferty:

Moduł 1. Źródła informacji i ich selekcja

 • Część 1 – Jak i gdzie szukać literatury do tekstu naukowego (bibliografie, katalogi, wyszukiwarki)?
 • Część 2 – Zaloguj się do wiedzy. Praktyczne umiejętności korzystania z e-zbiorów. Książki i czasopisma elektroniczne w sieci UW
 • Część 3 – źródła informacji z wybranych dziedzin:
  1. Historia – Źródła informacji dla historyków i archeologów
  2. Historia – Źródła informacji dla historyków sztuki
  3. Filologia – Poszukajmy wspólnie – warsztaty z wyszukiwania
  4. Filologia – Tradycyjne i internetowe źródła informacji dla polonistów (język, literatura, teatr)
  5. Filologia – Tradycyjne i internetowe źródła wiedzy o antyku – wykład i warsztaty
  6. Filologia – Tradycyjne i internetowe źródła informacji dla filologów
  7. Prawo – O źródłach informacji z zakresu prawa
  8. Prawo – LEX Omega w BUW – prezentacja z elementami warsztatu
  9. Ekonomia&Biznes. Wybrane zasoby elektroniczne UW

Moduł 2. Redakcja tekstu naukowego w Microsoft Word

Moduł 3. Przypisy i bibliografia załącznikowa

Moduł 4. Menedżery bibliografii (Mendeley – warsztaty)

Moduł 5. Pr­­awo autorskie i etyka – niezbędnik dla każdego naukowca

Moduł 6. Publikacja i promocja tekstu naukowego

 • Część 1: Pisanie i publikacja tekstów naukowych (abstrakt, IMRaD, ASEO, wybór czasopisma, strategia publikacji)
 • Część 2: Naukowiec w sieci, czyli wszystko co powinienem wiedzieć badacz o swojej identyfikacji w cyfrowym świecie
 • Część 3: Wskaźniki bibliometryczne
 • Część 4: Wskaźniki altmetryczne

Poszukiwany asystent do współpracy przy rekrutacji osób badanych

W związku z realizacją przez Wydział Psychologii UW grantu badawczego NCN „Behawioralne i neuronalne korelaty aktywacji związanej ze znaczeniem słów w przetwarzaniu zadań wymagających kontroli poznawczej” poszukujemy studentów II, III lub IV roku psychologii, kognitywistyki lub nauk pokrewnych chętnych do współpracy przy wykonywaniu badań na stanowisku asystenta. 

Oferujemy możliwość zyskania doświadczenia w prowadzeniu badań, pracy w zespole badawczym oraz rozwoju kompetencji metodologicznych.

Zakres obowiązków na pierwszym etapie:

1) Rekrutacja osób badanych i dbanie o dobór próby

2) Prowadzenie procedur eksperymentalnych

3) Podsumowanie zebranych danych

 

Wymagania:

1) Sumienność i staranność

2) Znajomość podstaw metodologii badań eksperymentalnych w psychologii

3) Umiejętności interpersonalne (konieczność ciągłego komunikowania się z osobami badanymi)

4) Dobra organizacja czasu oraz samodzielność w wykonywaniu powierzonych zadań

 

Wymiar czasu pracy: elastyczny maksymalnie około 10 – 15 h tygodniowo w okresach realizacji badań

Wynagrodzenie: 1200 zł (brutto) za wykonanie badania na grupie 60 osób (ok. 60 h pracy)

 

Pytania można kierować do kierownika projektu drogą mailową: kamil.imbir@gmail.com

 

Osoby zainteresowane proszone są o przesyłanie CV i krótkiego uzasadnienia chęci udziału w projekcie (z uwzględnieniem doświadczenia badawczego) na adres maciej.pastwa@psych.uw.edu.pl do dnia 14 listopada 2018 roku.

Wybrani kandydaci zaproszeni zostaną na indywidualne rozmowy.