Laureaci konkursu Miniatura 2
10 października 2018

Ogłoszono wyniki konkursu NCN Miniatura 2. Laureatami zostało ośmiu naukowców z UW, wśród których znaleźli się dr Agata Trzcińska (projekt „Wpływ aktywacji idei pieniądza na samooceny dokonywane przez dzieci w wieku przedszkolnym)i dr Jerzy Wojciechowski (projekt „Wykrywanie skrywanych informacji za pomocą analizy aktywności bioelektrycznej mózgu – rola pobudzenia emocjonalnego”). 

Środki przyznawane w ramach konkursu Miniatura 2 mogą służyć realizacji pojedynczego działania naukowego. Grant można przeznaczyć m.in. na kwerendę, badania pilotażowe i udział w konferencji.

W ramach drugiej edycji konkursu ogłoszono listę 94 laureatów. Na dofinansowanie ich badań przeznaczono łącznie prawie 3,45 miliona złotych. Największa pula środków przyznana została wnioskodawcom z grupy nauk o życiu. Dwie pozostałe kategorie, w ramach których można było ubiegać się o dofinansowanie, to nauki ścisłe i techniczne oraz nauki humanistyczne, społeczne i o sztuce.

Pełna lista rankingowa konkursu Miniatura 2 dostępna jest na stronie internetowej NCN.

Pełen komunikat na stronie UW >>


Oświadczenie w sprawie nieuprawnionego wykorzystania adresów mailowych przez Pogotowie Statystyczne

Jeden z pracowników Pogotowia Statystycznego – były praktykant Uniwersytetu Warszawskiego w trakcie odbywania praktyk pozyskał adresy mailowe z Uniwersyteckiego Systemu Obsługi Studiów i w dniu 6 października 2018 r. w sposób nieuprawniony wykorzystał je do wysłania wiadomości z niezamówioną informacją marketingową o pomocy w analizie statystycznej i metodologii badań. Wiadomość została wysłana z adresu: pogotowieteam@gmail.com.

Adresy mailowe mogą zostać wykorzystane i udostępnione innym nieuprawnionym osobom. Pozyskanie przez Pogotowie Statystyczne adresów mailowych może także skutkować wysyłką niezamówionych informacji handlowych i marketingowych.

W trosce o dane uprzejmie informujemy, iż zażądaliśmy od nadawcy maila niewykorzystywania uzyskanych adresów mailowych w sposób sprzeczny z przepisami prawa oraz natychmiastowe usunięcie pozyskanej w sposób bezprawny listy adresów mailowych, a także wszystkich istniejących ich kopii.

Fakt ten został również zgłoszony do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

Na Uniwersytecie Warszawskim został wyznaczony Inspektor Ochrony Danych (IOD), z którym mogą się Państwo skontaktować w sprawach dotyczących Państwa danych osobowych. Z IOD można się skontaktować wysyłając maila na adres: iod@adm.uw.edu.pl

Za zaistniałą sytuację pragniemy Państwa serdecznie przeprosić i poinformować, iż podjęliśmy już stosowne działania, by podobna sytuacja nie miała miejsca w przyszłości, m.in. regularnie przypominamy pracownikom zadania i obowiązki wynikające z przepisów ogólnego rozporządzenia o ochronie danych, a także zwracamy ich uwagę, by kontrolować zawartość pozyskiwanych danych osobowych w szczególności przez praktykantów UW.


III KONKURS NA PRACĘ DYPLOMOWĄ posiadającą najwyższy potencjał komercjalizacyjny lub wdrożeniowy
08 października 2018

Uniwersytecki Ośrodek Transferu Technologii zaprasza do uczestnictwa w trzeciej edycji Konkursu na prace dyplomowe o największym potencjale komercjalizacyjnym w trzech kategoriach, dla prac licencjackich, magisterskich i doktorskich. Dzięki wsparciu sponsora Kancelarii Rzeczników Patentowych AOMB dla zwycięzców przewidziane są nagrody pieniężne. Nowością w tym roku jest dołączenie do grona sponsorów spółki celowej Uniwersytetu Warszawskiego – UWRC sp. z o.o.

Celem Konkursu jest wyłonienie i promocja autorów najlepszych prac dyplomowych o najwyższych potencjale komercjalizacyjnym lub wdrożeniowym. Planowanym efektem jest popularyzacja tematyki komercjalizacyjnej wśród studentów oraz zachęcenie studentów do opracowywania ambitnych rozwiązań o potencjale komercjalizacyjnym.

Nagrody

W Konkursie przewidziano dla zwycięzców, ufundowane przez Kancelarię Rzeczników Patentowych AOMB, następujące nagrody pieniężne w trzech kategoriach:

 • PRACA DOKTORSKA – 5 000 zł brutto,
 • PRACA MAGISTERSKA – 4 000 zł brutto,
 • PRACA LICENCJACKA/INŻYNIERSKA – 3 000 zł brutto.

Jako nowość w bieżącym roku, w konkursie przewidziano również dodatkowo jedną nagrodę specjalną, której fundatorem jest spółka celowa Uniwersytetu Warszawskiego UWRC sp. z o.o.:

 • ROK DARMOWEJ PREINKUBACJI

Preinkubacja została rozwinięta w latach 90 ubiegłego wieku na Uniwersytecie w Bielefeld w Niemczech oraz spopularyzowana przez szereg projektów finansowanych przez Programy Ramowe Unii EuropejskiejPreinkubator pozwala na rzeczywiste zaistnienie na rynku, bez konieczności ponoszenia ryzyka uruchamiania własnej działalności gospodarczej. Preinkubacja w UWRC to także, często pierwszy krok do założenia własnej firmy (np. spółki spin-off z udziałem UWRC). 
Zobacz aktualnie preinkubowane projekty na stronie Bazy Ofert UW.

 

Kto, jak i do kiedy może zgłosić pracę dyplomową?

Praca może być zgłoszona przez autora lub promotora po uzyskaniu zgody zarówno autora jak i promotora na zgłoszenie pracy (nagrodę otrzymuje autor). 

Zgłoszenia należy dokonać poprzez wypełnienie formularza rejestracyjnego wraz z dodaniem trzech załączników:
1) pracy dyplomowej w postaci jednego pliku w formacie PDF,
2) streszczenia pracy (1-2 strony w języku polskim),
3) prezentacji wypełnionej wg wzoru, który stanowi Załącznik 1 do niniejszego Regulaminu.

Termin zgłaszania prac upływa w dniu 31 października 2018 r.

http://www.uott.uw.edu.pl/kpd/


Rejestracja uzupełniająca, przedmioty fakultatywne i specjalizacyjne zemestr zimowy 2018/2019
05 października 2018

 

Typ zajęć Kod USOS Nr grupy Tytuł zajeć Prowadzący
Wykład 2500-PL-PS-FO1-01 1 Autyzm u dzieci Ewa Pisula
Seminarium 2500-PL-PS-FO1-09 1 Krótki kurs o neuropsychologii starzenia Natalia Gawron
Seminarium 2500-PL-PS-FO1-09 2 Krótki kurs o neuropsychologii starzenia Natalia Gawron
Seminarium 2500-PL-PS-FO1-10 1 Neuropsychologia medyczna Aleksandra Bala
Seminarium 2500-PL-PS-FO1-10 2 Neuropsychologia medyczna Aleksandra Bala
Seminarium 2500-PL-PS-FO2-08 1 Zniekształcenia, iluzje i niezwykłe zjawiska pamięciowe Andrzej Hankała
Seminarium 2500-PL-PS-FO3-05 1 Neuropsychologia kliniczna dla początkujących Aleksandra Bala
Seminarium 2500-PL-PS-FO3-05 2 Neuropsychologia kliniczna dla początkujących Aleksandra Bala
Wykład 2500-PL-PS-FO3-06 1 DNA i zachowanie Wojciech Dragan
Wykład 2500-PL-PS-FO3-06 2 DNA i zachowanie Wojciech Dragan
Wykład 2500-PL-PS-FO4-02 1 Podstawy genetyki zachowania się człowieka Włodzimierz Oniszczenko
Wykład 2500-PL-PS-FO4-03 1 Psychologia twórczości  Michał Chruszczewski
Seminarium 2500-PL-PS-FO4-06 1 Stres informacyjny: sposoby radzenia sobie i przeciwdziałania Maria Ledzińska
Seminarium 2500-PL-PS-FO4-08 1 Jeden umysł, dwa systemy emocji i poznania? Kamil Imbir
Wykład 2500-PL-PS-FO4-09 1 Nuda Michał Chruszczewski
Wykład 2500-PL-PS-FO5-05 1 Adolescencja jako przejście od dzieciństwa do dorosłości Grażyna Katra
Wykład 2500-PL-PS-FO6-05 1 Różne oblicza altruizmu Anna Szuster-Kowalewicz
Seminarium 2500-PL-PS-FO6-06 1 Dziecko w sieci – o społecznym i antyspołecznym funkcjonowaniu dzieci w cyberprzestrzeni Julia Barlińska
Wykład 2500-PL-PS-FO6-07 1 Dynamiczna psychologia społeczna Andrzej Nowak
Wykład 2500-PL-PS-FO6-08 1 Człowiek i społeczeństwo jako układy złożone Andrzej Nowak
Wykład 2500-PL-PS-FS1-02 1 Stres traumatyczny Małgorzata Dragan
Ćwiczenia 2500-PL-PS-FS6-02 1 Mediacje: teoria i praktyka Łukasz Jochemczyk
Seminarium 2500-PL-PS-FS6-03 1 Zrozumieć konflikt Łukasz Jochemczyk
Seminarium 2500-PL-PS-FS6-04 1 Zastosowanie elementów psychologii społecznej i środowiskowej w kryminologii. Michał Górski
Wykład 2500-PL-PS-SP301-03 1 Neuropsychologia kliniczna: charakterystyka dyscypliny Emilia Łojek
Seminarium 2500-PL-PS-SP301-06 1 Podstawy neuroobrazowania z wykorzystaniem techniki MRI Agnieszka Pluta,Tomasz Wolak
Ćwiczenia 2500-PL-PS-SP301-07 1 Od objawu do diagnozy – metody neuropsychologicznej oceny pacjenta w oddziale neurochirurgicznym Aleksandra Bala
Ćwiczenia 2500-PL-PS-SP301-07 2 Od objawu do diagnozy – metody neuropsychologicznej oceny pacjenta w oddziale neurochirurgicznym Aleksandra Bala
Seminarium 2500-PL-PS-SP301-08 1 Kierunki i metody rehabilitacji neuropsychologicznej Anna Bolewska
Wykład 2500-PL-PS-SP302-01 1 Zaburzenia rozwoju dziecka. Cz. I. – perspektywa relacyjna Katarzyna Schier
Wykład 2500-PL-PS-SP302-02 1 Teorie zaburzeń rodziny Szymon Chrząstowski
Wykład 2500-PL-PS-SP302-03 1 Neuropsychologiczne aspekty chorób układu nerwowego u dzieci Agnieszka Maryniak
Seminarium 2500-PL-PS-SP302-06 1 Więź emocjonalna Diana Senator
Ćwiczenia 2500-PL-PS-SP302-07 1 Metody diagnozy dzieci – techniki swobodne Joanna Radoszewska
Ćwiczenia 2500-PL-PS-SP302-08 1 Ćwiczenia z psychologii klinicznej dziecka i rodziny cz. I Szymon Chrząstowski
Ćwiczenia 2500-PL-PS-SP302-08 2 Ćwiczenia z psychologii klinicznej dziecka i rodziny cz. I Grażyna Kmita
Ćwiczenia 2500-PL-PS-SP302-08 3 Ćwiczenia z psychologii klinicznej dziecka i rodziny cz. I Agnieszka Maryniak
Wykład 2500-PL-PS-SP304-02 1 Psychologia penitencjarna Maria Gordon
Wykład 2500-PL-PS-SP304-03 1 Wstęp do psychologii sądowej Małgorzata Toeplitz-Winiewska
Seminarium 2500-PL-PS-SP304-04 1 Psychologia w prawie karnym (dla studiów dziennych i wieczorowych) Jerzy Wojciechowski
Seminarium 2500-PL-PS-SP304-06 1 Psychologia w prawie cywilnym (dla studiów dziennych i wieczorowych) Jerzy Wojciechowski
Seminarium 2500-PL-PS-SP304-07 1 Przestępstwa seksualne – geneza zaburzeń, mechanizmy rządzące zachowaniami sprawców Karolina Stala
Wykład 2500-PL-PS-SP305-01 1 Podstawowe problemy psychologii wychowawczej Grażyna Katra
Wykład 2500-PL-PS-SP305-02 1 Problemy wychowawcze dzieciństwa i dorastania na tle rozwoju dziecka Grażyna Katra
Ćwiczenia 2500-PL-PS-SP305-08 1 Praca psychologa z grupą Monika Gregorczuk
Wykład 2500-PL-PS-SP306-02 1 Podstawy psychologii zdrowia Kamilla Bargiel-Matusiewicz
Wykład 2500-PL-PS-SP306-03 1 Podstawy psychologii rehabilitacji Joanna Kowalska
Wykład 2500-PL-PS-SP306-04 1 Podstawy psychopatologii rozwojowej Izabela Chojnicka
Seminarium 2500-PL-PS-SP306-05 1 Rodzina z dzieckiem z przewlekłą chorobą lub niepełnosprawnością Ewa Pisula
Ćwiczenia 2500-PL-PS-SP306-10 1 PJM w pracy zawodowej psychologa (cz I) Piotr Tomaszewski
Ćwiczenia 2500-PL-PS-SP306-10 2 PJM w pracy zawodowej psychologa (cz I) Piotr Tomaszewski
Wykład 2500-PL-PS-SP307-01 1 Metodologiczne i etyczne podstawy procesu diagnostycznego Zuzanna Toeplitz
Wykład 2500-PL-PS-SP307-02 1 Konstruowanie testów psychologicznych Bogdan Zawadzki
Ćwiczenia 2500-PL-PS-SP307-03 1 Oprogramowanie komputerowe wspomagające psychometrię Krzysztof Fronczyk
Ćwiczenia 2500-PL-PS-SP307-04 1 Skala Inteligencji Wechslera dla dorosłych w praktyce diagnostycznej Magdalena Linke-Jankowska
Seminarium 2500-PL-PS-SP307-05 1 Psychometryczne aspekty pomiaru inteligencji Marcin Zajenkowski
Wykład 2500-PL-PS-SP308-06 1 Mechanizmy psychopatologii Krzysztof Krawczyk
Warsztaty 2500-PL-PS-SP309-01 1 Komunikacja interpersonalna – warsztat Małgorzata Styśko-Kunkowska
Seminarium 2500-PL-PS-SP309-02 1 Prowadzenie treningów, warsztatów i szkoleń Monika Gregorczuk
Seminarium 2500-PL-PS-SP309-04 1 Sytuacje trudne w pracy trenera Monika Gregorczuk
Warsztaty 2500-PL-PS-SP309-05 1 Warsztat kompetencji psychologicznych Alicja Gniewek
Warsztaty 2500-PL-PS-SP309-05 2 Warsztat kompetencji psychologicznych Alicja Gniewek
Warsztaty 2500-PL-PS-SP309-06 1 Psychologiczne formy pracy z grupą – część praktyczna Małgorzata Styśko-Kunkowska
Wykład 2500-PL-PS-SP309-07 1 Wstęp do prowadzenia szkoleń Małgorzata Styśko-Kunkowska
Ćwiczenia 2500-PL-PS-SP309-17 1 Trening autorefleksji – uważny kontakt ze sobą Agnieszka Wojnarowska
Seminarium 2500-PL-PS-SP309-18 1 Psychologiczne formy pracy z grupą – część teoretyczna Anna Szuster-Kowalewicz
Seminarium 2500-PL-PS-SP309-20 1 Jak osiągać swoje cele? Teoria i praktyka psychologii motywacji Jan Jędrzejczyk
Seminarium 2500-PL-PS-SP311-01 1 Mikroekonomia Agata Trzcińska
Wykład 2500-PL-PS-SP311-02 1 Elementy marketingu Dorota Taraszewska
Wykład 2500-PL-PS-SP311-03 1 Psychologia ekonomiczna Grażyna Wąsowicz-Kiryło
Seminarium 2500-PL-PS-SP311-10 1 Techniki projekcyjne Dominika Maison
Seminarium 2500-PL-PS-SP311-10 2 Techniki projekcyjne Dominika Maison
Seminarium 2500-PL-PS-SP311-12 1 Seminarium badawcze – badania ilościowe Paweł Wójcik
Seminarium 2500-PL-PS-SP311-12 2 Seminarium badawcze – badania ilościowe Paweł Wójcik
Seminarium 2500-PL-PS-SP311-20 1 Dylematy etyczne w biznesie Małgorzata Zdzienicka-Grabarz
Seminarium 2500-SP303-04 1 Współczesne problemy bezrobocia Agnieszka Kalbarczyk
Wykład 2500-SP303-15 1 Zarządzanie personelem Joanna Czarnota-Bojarska
Wykład 2500-SP303-21 1 Historia i otoczenie psychologii organizacji Rafał Stefański
Ćwiczenia 2500-SP303-24 1 Zastosowanie standardowych metod diagnostycznych w selekcji pracowników Zuzanna Toeplitz
Ćwiczenia 2500-SP303-25 1 Zastosowanie Assessment i Development Center w Zarządzaniu Zasobami Ludzkimi Dorota Rutkowska
Wykład 2500-SP303-36 1 Coaching w organizacji Mirosława Huflejt-Łukasik
Seminarium 2500-SP303-42 1 Elastyczna praca – elastyczny pracownik. Elastyczne formy zatrudnienia i organizacji pracy a kształtowanie indywidualnej zdolności do zatrudnienia Agnieszka Kalbarczyk
Seminarium 2500-SP303-43 1 Negocjacje i mediacja Rafał Stefański

 

Do zapisania konieczne jest uzyskanie zgody Wykładowcy (np. przez mail). Następnie należy wysłać zgłoszenie na adres:

rejestracje@psych.uw.edu.pl

W następującej formie:

 • Imię i nazwisko
 • Numer indeksu
 • Kod zajęć USOS i numer grupy
 • Potwierdzenie uzyskania zgody Wykładowcy

Zgłoszenia niekompletne nie będą realizowane.


Nieprzekraczalny termin nadsyłania zgłoszeń: 14.10.2018

 

 

Możliwa jest również wymiana (student za studentem) miejsc w grupach, pod poniższymi warunkami
1) uzyskanie zgody prowadzących
2) wysłanie maila na adres usosweb@psych.uw.edu.pl w następującej formie
– kod zajęć
– numer grupy Z:
– numer grupy DO:
– wskazanie drugiej osoby do wymiany miejsc
3) po wysłaniu wiadomości od dwóch osób, zamiana zostanie wykonana na kontach studentów.

Wymiana miejsc możliwa jest w trakcie dwóch pierwszych tygodni trwania semestru, maile z informacją muszą zostać wysłany do 14.10.2018.


Warsztaty doskonalące dla tutorów
02 października 2018

Zapraszamy „Warsztaty doskonalące dla tutorów” – szkolenia, które powstały z myślą o nauczycielach akademickich Uniwersytetu Warszawskiego chcących rozwijać kompetencje niezbędne w nowoczesnej dydaktyce i pracy naukowej. Warsztaty przygotowują zarówno do prowadzenia aplikacyjnych prac dyplomowych pisanych przez studentów Uniwersytetu Warszawskiego, jak i rozwoju własnej aplikacyjnej działalności badawczej.

Podczas spotkań warsztatowych w dwa dni zyskają Państwo wiedzę i umiejętności w zakresie:

– tutoringu

– wykorzystania narzędzi warsztatowych w dydaktyce

– współpracy badawczej i edukacyjnej z otoczeniem społeczno-gospodarczym uczelni

– ochrony własności intelektualnej

 

Warsztaty odbędą się 8 i 9 listopada 2018 r. w godz. 9:00-17:00.

Spotkania prowadzi dr hab. Jan Fazlagić, profesor nadzwyczajny i Dyrektor ds. Zarządzania Wiedzą w Spółce Celowej Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu, wieloletni wykładowca i ekspert od zarządzania wiedzą, edukacji, innowacyjności oraz zarządzania kapitałem intelektualnym, marketingu i projektowania usług.

Aby się zgłosić, wystarczy przesłać wiadomość na innohuman@uw.edu.pl do 5 listopada 2018 r.
W treści wiadomości prosimy podać Wydział oraz stanowisko zatrudnienia na Uniwersytecie Warszawskim.


Warsztaty „Akademia dyplomanta” w ramach projektu „Aplikacyjne prace dyplomowe”

Zapraszamy do udziału w Akademii dyplomanta – warsztatach dla zainteresowanych napisaniem aplikacyjnej pracy dyplomowej we współpracy z firmą, instytucją lub NGO’sem. Udział w warsztatach pozwoli uczestnikom wypracować narzędzia świadomego wyboru i kształtowania własnej ścieżki rozwoju zawodowego, komunikacji z pracodawcami oraz praktycznego zastosowania wiedzy zdobytej na studiach.

Akademia dyplomanta to 8 tematów podzielonych na dwa bloki tematyczne:

Blok I. „Skuteczny start zawodowy”:

– analiza rynku pracy dla studentów z kierunków społeczno-humanistycznych;

– samoocena i jej rola w podejmowaniu decyzji zawodowych;

– własna firma – jak zacząć?;

– komunikacja i autoprezentacja w sytuacjach zawodowych.

Blok II. „Aplikacyjna praca dyplomowa”:

– własność intelektualna;

– praca dyplomowa jako produkt rynkowy;

– strategia współpracy z otoczeniem;

– rozpoznanie rynku pod kątem identyfikacji potencjalnych odbiorców pracy dyplomowej.

 

Każdy temat tworzy osobne zajęcia. Terminy zajęć dotyczących poszczególnych tematów znajdują się w formularzu zgłoszeniowym. 

W warsztatach mogą wziąć udział studenci UW, którym do końca studiów pozostało nie więcej jak 4 semestry.

 

JAK SIĘ ZGŁOSIĆ?

 • Wejdź na stronę http://innohuman.biurokarier.uw.edu.pl/akademia-dyplomanta/ i pobierz formularz.
 • Wypełnij formularz, w którym zaznaczysz pasujące Ci terminy warsztatów. Musisz zadeklarować udział w 8 spotkaniach tematycznych (tematy spotkań nie mogą się powtarzać);
 • Wypełniony formularz wyślij na innohuman@uw.edu.pl podając w wiadomości wydział, kierunek i rok studiów;
 • W odpowiedzi otrzymasz deklarację udziału – wypełnij ją i prześlij. Będzie czekać na Twój podpis w dniu warsztatów razem z umową uczestnictwa.

W czas spotkań zostały wliczone przerwy – organizatorzy zapewniają drobny poczęstunek.