Oferta pracy na stanowisku asystent naukowy

Wydział Psychologii Uniwersytetu Warszawskiego poszukuje osoby na stanowisko:

ASYSTENT NAUKOWY

 

Do konkursu może przystąpić osoba, która odpowiada następującym kryteriom kwalifikacyjnym (kandydat powinien spełniać przynajmniej 3 kryteria z poniższych):

 • jest studentem (4-5 roku) lub absolwentem następujących kierunków studiów: kognitywistyki, neuroinformatyki, fizyki, biotechnologii lub dziedzin pokrewnych
 • posiada dobrą znajomość programowania w językach Matlab , C++, Python (lub innych)
 • posiada znajomość narzędzi do tworzenia procedur badawczych (np. Presentation)
 • ma doświadczenie w planowaniu, prowadzeniu i analizie wyników badań w zakresie psychofizjologii z wykorzystaniem pomiaru fNIRS, i/lub EyeTracker,  i/lub EEG oraz ERP, i/lub obrazowania czynności mózgu za pomocą fMRI
 • posiada umiejętność przetwarzania i analizy danych zebranych z wykorzystaniem ww. technik
 • ma podstawowe umiejętności w zakresie programowania procedur badawczych
 • posiada doświadczenie w realizacji i/lub współpracy w realizacji projektów badawczych finansowanych ze środków na naukę
 • zna język angielski w mowie i w piśmie
 • posiada inne kwalifikacje i osiągnięcia naukowe, szczególnie ściśle związane z analizą danych FNIRS, EEG, FMRI, ET.

Opis zadań:

Do zadań asystenta naukowego będzie:

 • opieka techniczna nad laboratorium Neuroscience
 • metodologiczne i techniczne przygotowanie badań.
 • programowanie zadań eksperymentalnych
 • tworzenie skryptów do analizy danych
 • wsparcie pracowników naukowych i doktorantów prowadzących badania w laboratorium Neuroscience w statystycznej analizie wyników behawioralnych oraz z wykorzystaniem ww. metod
 • współpraca z naukowcami realizującymi projekty z wykorzystaniem ww. technik badawczych

Dodatkowo asystent badawczy może uczestniczyć w:

 • wykonywaniu badań pilotażowych i właściwych
 • opracowaniu teoretycznym wyników i ich interpretacji
 • pracy w przygotowaniu publikacji

Oferujemy:

 • udział w nowatorskich projektach badawczych z zakresu neuronauki
 • możliwości rozwoju naukowego i używania szerokiego spektrum metod i technik;
 • współudział w tworzeniu artykułów publikowanych w czasopismach z listy JCR
 • możliwość realizacji pracy doktorskiej na WPs UW 

Warunki zatrudnienia:

Asystent naukowy będzie zatrudniony na Uniwersytecie Warszawskim na pełen etat w ramach umowy o pracę.

 

Zainteresowane osoby, spełniające powyższe wymagania prosimy o przesłanie następujących dokumentów:

 • życiorys wraz ze spisem publikacji/konferencji, realizowanych projektów naukowych, grantów i innych osiągnięć naukowych;
 • list motywacyjny;
 • rekomendacje pracownika naukowego;
 • podpisaną klauzulą dotyczącą ochrony danych osobowych (w załączeniu)

 

Do dn. 31 listopada  2018 r. na adres: apluta@psych.uw.edu.pl (w temacie e-maila: Asystent naukowy).

Zastrzegamy sobie prawo do kontaktu i rozmów z wybranymi kandydatami lub anulowania naboru bez podania przyczyny.

 


Data publikacji: 25 października 2018