Spotkanie informacyjne „Aplikacyjne prace dyplomowe – skuteczny start zawodowy „

Zapraszamy na spotkanie informacyjne na temat projektu „Aplikacyjne prace dyplomowe – skuteczny start zawodowy”, które odbędzie się 25 października 2018 r. o godz. 15:00 w sali 210 w budynku przy ul. Nowy Świat 69 .

Podczas spotkania studenci i promotorzy prac dyplomowych będą mogli dowiedzieć się, jak wejść we współpracę z otoczeniem Uniwersytetu Warszawskiego, by stworzyć pracę dyplomową odpowiadającą na potrzeby firm, instytucji publicznych lub organizacji pozarządowych.

W ramach projektu organizowane są warsztaty dla studentów „Akademia dyplomanta” poświęcone skuteczności na rynku pracy i aplikacyjności pracy naukowej, zaś dla pracowników naukowych – warsztaty doskonalące dla tutorów. Studenci mogą otrzymać stypendium (nawet 3000 zł), a promotorzy – dodatkowe wynagrodzenie.

Szczegóły: http://innohuman.biurokarier.uw.edu.pl/

 

Informacja o projekcie znajduje się również na stronie Wydziału Psychologii

Animatorem współpracy na wydziale jest dr Małgorzata Styśko-Kunkowska (mstysko@psych.uw.edu.pl)  


Data publikacji: 24 października 2018