Szkolenie dla studentów przyjętych w roku akademickim 2018/2019:
18 września 2018

Szkolenie z zakresu praw i obowiązków studenta – szkolenie odbędzie się 27.09.2018 r.:

studenci stacjonarni godz. 14.00
studenci niestacjonarni godz. 16.00


Informacje dla studentów studiów międzywydziałowych
14 września 2018

Zapisy na zajęcia, przedmioty obligatoryjne

 • przed rozpoczęciem zapisów należy upewnić się że w USOSweb wybrane rejestracje są dostępne (terminy znajdują się w dokumencie Szczegółowa organizacja roku akademickiego na stronie Informator Studencki http://psych.uw.edu.pl/dla-studentow/informator-studencki/ , w sytuacji kiedy rejestracja nie jest dostępna należy wysłać maila na adres usosweb@psych.uw.edu.pl
 • w semestrze zimowym przedmioty obligatoryjne podzielone są na dwie rejestracje – oddzielnie dla I roku i II-V
 • w semestrze letnim przedmioty obligatoryjne znajdują się w jednej rejestracji
 • rejestracja odbywa się w trybie „kto pierwszy”, do określonego limitu grupy. Udane zapisanie do grupy jest równoznaczne z przyjęciem.

Zapisy na zajęcia, przedmioty fakultatywne i spejcalizacyjne

 • zapisy odbywają się przez rejestrację żetonową https://rejestracja.usos.uw.edu.pl/
 • do zapisów potrzebne są żetony, nadawane przez Dziekanat Psychologii
 • zapisy do grupy (zgłoszenie chęci uczestniczenia w zajęciach) możliwe są w dowolnym momencie trwania serii rejestracji, nie obowiązuje zasada pierwszeństwa czy limit grupy.
 • w ramach zapisów obowiązuje selekcja, po zakończonej serii zapisów prowadzący zatwierdza ostateczną listę przyjętych. Po zakończonej selekcji należy sprawdzić konto w USOSweb aby upewnić się na które zajęcia udało się zapisać

Zmiany w grupach, wypisanie z grupy

 • decyzję podejmuje wyłącznie Prodziekan ds. studenckich Wydz. Psychologii, na podstawie złożonego podania. Podstawą do pozytywnego rozpatrzenia jest zgoda prowadzącego zajęcia
 • wypisanie z grupy bez konsekwencji możliwe jest:
  a) w trakcie trwania serii zapisów można usunąć dowolny wykonany w jej trakcie wpis – poprzez zgłoszenia na maila usosweb@psych.uw.edu.pl
  b) w trakcie trwającej serii selekcji odpowiadającej danej serii zapisów – prowadzący może wypisać studenta w ramach selekcji

Zgłaszanie problemów i uwag

 • wszelkie problemy związane z przedmiotami organizowanymi przez Wydz. Psychologii należy zgłaszać do odpowiednich jednostek Wydz. Psychologii, tj. Sekretariatu ds. studenckich (link) lub Sekcji Informatycznej (link)

Młodzi wybitni – dr Marcin Rzeszutek wśród finalistów Nagród Naukowych POLITYKI
12 września 2018

 

To już 18. edycja Nagród Naukowych POLITYKI. Wśród 15 finalistów, młodych wybitnych naukowców, znalazł się dr Marcin Rzeszutek.

Nagrody Naukowe POLITYKI to program stypendialny skierowany do młodych naukowców, który, jak piszą organizatorzy, ma promować „wartościowy wzór kariery na przekór popkulturowym trendom, akcentując intelekt i pracowitość, które niepostrzeżenie stały się walorami drugorzędnymi”. Nominowanymi mogą zostać osoby, które w ciągu ostatnich 2 lat osiągnęły sukces w życiu zawodowym, rozumiany jako praca doktorska, habilitacja, książka, ważny artykuł naukowy, zakończenie badań albo ich rozpoczęcie, zbudowanie zespołu, objęcie istotnej funkcji w instytucji naukowej.

Spośród setek kandydatur co roku wyłaniane jest 15 finalistów w pięciu dziedzinach nauki: nauki humanistyczne, społeczne, ścisłe, o życiu i techniczne. Rozstrzygnięcie konkursu zostanie ogłoszone podczas uroczystości wręczenia Nagród 28 października. Laureaci odbiorą stypendia w wysokości 15 tys. zł, pozostali finaliści otrzymają po 5 tys. zł.

 

Źrodło: https://www.polityka.pl/tygodnikpolityka/nauka/nagrodynaukowe/1763116,1,mlodzi-wybitni–czyli-zwyciezcy-nagrod-naukowych-polityki.read

https://www.polityka.pl/tygodnikpolityka/nauka/nagrodynaukowe/1768638,1,marcin-rzeszutek-finalista-nagrod-naukowych-polityki-2018.read?fbclid=IwAR2cqpfGa2aJKY0r4UlJ6YweT0N2yVf-Le3l7Ndle3vnMWvVU4H9RHEK6CE


Facebook group dedicated to international candidates and students
06 września 2018

We gladly inform you that Welcome Point UW together with Promotion Office UW created a group on Facebook dedicated to international candidates and students (both long and short term).

We believe that it is going to be an effective communication platform for the University community. Here you will not only find answers to questions concerning studies at UW but also get to know what’s going on at our University.

Please remember, this site was created with you all in mind. So don’t hesitate to use it whenever you feel like you need help with solving problems related to academic matters. Our team will give you advice and needed support – that’s what we do. 

Our Facebook group can be found here: www.facebook.com/groups/welcomeUW


Festiwal Nauki 2018 na Wydziale Psychologii UW

Serdecznie zapraszamy do udziału w Festiwalu Nauki 2018, którego częścią są również wykłady i warsztaty organizowane przez Wydział Psychologii UW. W programie znajduje się 10 wystąpień realizowanych przez 12 wykładowców, które odbędą się w dniach 25 oraz 29-30 września 2018 r w salach 92/94/98 na III piętrze Wydziału Psychologii. 

Szczegółowy program znajduje się poniżej. Wstęp jest bezpłatny. 

 

Program wydarzeń na Wydziale Psychologii UW:

25.09.2018 wtorek    

 • 16:00 – 17:00 „Opowieść o doświadczaniu lęku przez osoby z diagnozą schizofrenii” – dr Rafał Styła, wykład dla osób w wieku 14+, sala 94
 • 17:00 -18:30 – „Psychologia Jedzenia – jak mózg smakuje jedzenia?” mgr Katarzyna Wojtkowska, warsztat dla osób w wieku 16+, sala 92

29.09.2018 Sobota

 • 10:00 – 11:00 – „Różne wartości, inne interesy… Rzecz o pięciu źródłach konfliktów”  – mgr Dominika Bulska, warsztat dla osób w wieku 16+, sala 92
 • 11:00 – 12:30 – „Patrząc oczami innych – przyjmowanie perspektywy i jej społeczne następstwa” – dr hab. Anna Szuster, prof. UW, dr Alicja Gniewek, wykład dla osób w wieku 16+, sala 94
 • 12:30 -14:00 – „Nieznane oblicze traumy: fenomen potraumatycznego wzrostu” – dr Marcin Rzeszutek, wykład dla osób w wieku 18+, sala 94

30.09.2018 niedziela

 • 10:00 – 11:00 –  „Zrobię TO, ALE NAJPIERW umyję okna i obejrzę dwa sezony niszowego serialu…” – dr Łukasz Johemczyk, mgr Kaja Rębkowska, warsztat dla osób w wieku 16+, sala 94
 • 11:00 – 12:00 – „Zachowania ryzykowne młodzieży a aktywność prospektywna” – dr hab. Grażyna Katra, wykład dla osób w wieku 18+ , sala 92
 • 11:00 – 12:30 – „Co to są stereotypy? – warsztat dla dzieci 12-15”- dr Agnieszka Wojnarowska, sala 98, III piętro
 • 13:00 – 14:00 „Dlaczego niektórzy ludzie są (lub bywają) ironiczni?” – dr Natalia Banasik, wykład dla osób w wieku 12 +, sala 94
 • 14:00- 15:30  „Muzyka lekiem na wszystko? Fakty, mity i ciekawostki o muzykoterapii” – mgr Marta Siepsiak, warsztat dla osób w wieku 12 +, sala 92

O festiwalu:

Festiwal Nauki w Warszawie powołany został z inicjatywy środowisk naukowych przez Rektora Uniwersytetu Warszawskiego, Rektora Politechniki Warszawskiej oraz Prezesa Polskiej Akademii Nauk w 1996 roku. Pierwsza edycja Festiwalu odbyła się w 1997 roku.

Festiwal  jest  głosem  naukowców  przekonanych,  że  o współczesnej nauce należy rozmawiać ze społeczeństwem, udostępniać  wiedzę  i  najnowsze  odkrycia,  również,  by zyskiwać  poparcie  społeczne  dla  dalszego  rozwoju nauki  w  Polsce.  Finansowanie  budżetowe  nauki  było i  jest  niskie,  jest  w  nim  wciąż  zbyt  niski  wkład  funduszy prywatnych  przedsiębiorców  i  korporacji.  Stąd  nasze niezmienne od początku hasło: ”Brak inwestycji w naukę jest inwestycją w ignorancję”.

Więcej informacji:

oficjalna strona internetowa Festiwalu >>

wydarzenie na Facebook’u >>

 


Rejestracje na przedmioty obligatoryjne I rok semestr zimowy 2018/2019

GIEŁDA MIEJSC W GRUPACH PRZEDMIOTÓW OBLIGATORYJNY I ROKU 

W ramach giełdy możliwa będzie wymiana miejsc w grupach ćwiczeń i seminarium oraz dowolna zmiana grup wykładów.

UWAGA

Z powodu błędnej definicji serii rejestracji 14.09.2018 funkcja giełdy nie była dostępna.

Seria rejestracji zostanie ponownie otwarta 16.09.2018 o godz. 21:00.

 

 

 

 

 

Kod rejestracji 2500-PL-2018Z-I-B, Rejestracja na zajęcia I roku BLOKI GRUP.

ZAPISY NA ĆWICZENIA I SEMINARIA
I seria zapisów

(ZAKOŃCZONA)

 

W rejestracji znajduje się przedmiot:

2500-REJESTRACJA-I-D (dla studentów dziennych)
2500-REJESTRACJA-I-W (dla studentów wieczorowych)

Do każdej grupy ww. przedmiotów przypisany jest pakiet (blok) terminów (grup) zajęć:

2500-PL-PS-OB1-1 – Podstawowe umiejętności psychologiczne (ćwiczenia)
2500-PL-PS-OB1Z-2 – Metodologia badań psychologicznych (seminarium)
2500-PL-PS-OB1Z-3 – Biologiczne mechanizmy zachowania I (seminarium)
2500-PL-PS-OB1Z-4 – Logika (seminarium)
2500-PL-PS-OB1Z-6 – Umiejętności akademickie (ćwiczenia)

Po zakończeniu I serii zapisów, wszystkie osoby które zarejestrowały się w grupach blokach zostaną przepisane do grup ww. przedmiotów

 

BLOKI I TERMINY GRUP

w poniższych plikach opis grup przykładowo PUP wt 17:45 / 7 oznacza grupę Podstawowych umiejętności psychologicznych nr.7, zajęcia we wtorki o 17:45.

bloki dzienne 2018

bloki wieczorowe 2018

 

 

 

Przykładowo, zapisując się do bloku nr 7, student zostanie automatycznie przypisany do grup:

Podstawowe umiejętności psychologiczne – poniedziałek 8:30
Umiejętności akademickie – poniedziałek 10:15
Metodologia badań psychologicznych – wtorek 8:30
Biologiczne mechanizmy zachowania – wtorek 10:15
Logika – piątek 10:15

 

ZAPISY NA WYKŁADY
I seria zapisów

(ZAKOŃCZONA)

Po zakończeniu I serii rejestracji osoby zapisane do grup (bloków) przedmiotu 2500-REJESTRACJA-I-D i 2500-REJESTRACJA-I-W zostaną przypisane do grup odpowiednio dziennych i wieczorowych przedmiotów:
2500-PL-PS-OB1Z-1 – Wstęp do psychologii (wykład)
2500-PL-PS-OB1Z-2 – Metodologia badań psychologicznych (wykład)
2500-PL-PS-OB1Z-3 – Biologiczne mechanizmy zachowania I (wykład)
2500-PL-PS-OB1Z-5 – Filozofia (wykład)

 

ZAPISY NA PRZEDMIOTY
II seria zapisów

24-26.09.2019

 

W II serii zapisów możliwe będzie (dla osób które nie brały udziału w I serii) zapisywanie się bezpośrednio do dowolnie wybranych grup wykładów, seminariów i ćwiczeń przedmiotów obligatoryjnych I roku studiów

 

 

ZMIANA GRUP

W I serii możliwe jest wymienianie się blokami zajęć

Pomiędzy I i II serią zapisów otwarta zostanie giełda umożliwiająca wymienianie się miejscami pomiędzy grupami przedmiotów, do których wszyscy zostaną przepisani w oparciu o blok który został wybrany w I serii.

Po zakończeniu I serii i giełdy, nie ma możliwości zmiany grup.

 

REJESTRACJA DLA STUDENTÓW z:
WARUNKAMI
RÓŻNICAMI PROGRAMOWYMI

W trakcie I serii rejestracji 2500-PL-2018Z-I, dostępne będą miejsca w grupach przedmiotów obligatoryjnych. Rejestracja odbywa się w trybie „kto pierwszy”. W poszczególnych grupach będzie obowiązywał limit zapisów 1-2 osób (z wył wykładów) – tura bez dedykacji

W trakcie II serii rejestracji 2500-PL-2018Z-I dostępne są wszystkie grupy, w zależności od ilości wolnych miejsc – tura bez dedykacji

Warunkiem dostępu do rejestracji jest wysłanie maila z numerem indeksu na adres usosweb@psych.uw.edu.pl

UWAGA: mail musi zostać wysłany najpóźniej 6.09.2018 do godziny 16:00, wysłanie zgłoszenia po tym terminie może skutkować brakiem dostępu do rejestracji od momentu jej rozpoczęcia, tj. 7.09.2018, godz: 21:00

 

REJESTRACJA DLA STUDENTÓW
STUDIÓW MIĘDZYWYDZIAŁOWYCH

Studenci MISH i MISMaP mają możliwość wzięcia udziału w rejestracji przez bloki lub bezpośredniej. Warunkiem uzyskania dostępu jest wysłanie maila z numerem indeksu na adres usosweb@psych.uw.edu.pl, ze wskazaniem wybranego trybu.

UWAGA: mail musi zostać wysłany najpóźniej 6.09.2018 do godziny 16:00, wysłanie zgłoszenia po tym terminie może skutkować brakiem dostępu do rejestracji od momentu jej rozpoczęcia, tj. 7.09.2018, godz: 21:00