Kursy z koszyka „Metodologia, statystyka, psychometria”

W roku akademickim 2018/19 koszyk fakultatywny „Metodologia, statystyka,
psychometria” wyjątkowo można uzupełnić poprzez udział w dwóch kursach
specjalizacyjnych: 2500-PL-PS-SP307-04 (Skala Inteligencji Wechslera dla
dorosłych w praktyce diagnostycznej) i 2500-PL-PS-SP307-05
(Psychometryczne aspekty pomiaru inteligencji). Za kursy będą pobierane
żetony SPEC oraz kursy będą wliczane normalnie do puli zajęć
specjalizacyjnych.


Data publikacji: 24 września 2018