Sekcja studencka w dniu 1 października 2018 r.
28 września 2018

W związku z uroczystą inauguracją roku akademickiego oraz wydawaniem dokumentów studentom nowoprzyjętym w 2018/2019 informujemy, iż w dniu 1 października 2018 r. sekcja studencka będzie nieczynna.


Rejestracja dodatkowa na zajęcia obligatoryjne I roku
27 września 2018

Osoby które nie zarejestrowały się  na zajęcia obligatoryjne I roku, mogą zapisywać się do wybranych grup pod warunkiem:
1) uzyskania zgody osoby prowadzącej zajęcia
2) złożenia podania do Prodziekana ds. studenckich, z dołączoną zgodą prowadzącego.

Uwaga: tylko i wyłącznie pozytywne rozpatrzenie podania potwierdza przyjęcie do grupy zajęć.

Możliwa jest również wymiana (student za studentem) miejsc w grupach, pod poniższymi warunkami
1) uzyskanie zgody prowadzących
2) wysłanie maila na adres usosweb@psych.uw.edu.pl w następującej formie
– kod zajęć
– numer grupy Z:
– numer grupy DO:
– wskazanie drugiej osoby do wymiany miejsc
3) po wysłaniu wiadomości od dwóch osób, zamiana zostanie wykonana na kontach studentów.

Wymiana miejsc możliwa jest w trakcie dwóch pierwszych tygodni trwania semestru, maile z informacją muszą zostać wysłany do 14.10.2018.


Szkoła letnia „Narzędzia statystyczne w naukach społecznych”
25 września 2018

Zapraszamy wszystkich doktorantów UW do udziału w bezpłatnej szkole letniej „Narzędzia statystyczne w naukach społecznych” organizowanej w październiku przez nasz wydział dzięki dofinansowaniu programu ZIP.

Uczestnicy szkoły letniej poznają metody zaawansowanej analizy danych, nauczą się również implementacji poszczególnych technik analizy danych w trzech programach statystycznych – SPSS, Amos, R).

10-dniowe warsztaty zostały zaplanowane na cztery weekendy października: 5-7, 13-14, 19-21 oraz 27-28. Zajęcia będą odbywały się na Wydziale Psychologii UW (ul. Stawki 5/7). Poprowadzą je Paulina Górska, Katarzyna Lipowska, dr Katarzyna Lubiewska i dr Mikołaj Winiewski.

Rekrutacja

Zapisy odbywają się za pomocą formularza zgłoszeniowego i potrwają do 1 października.

O przyjęciu decyduje kolejność zgłoszeń, jednak pierwszeństwo mają stypendyści programu „Zwiększanie mobilności doktorantów UW”. Osoby aplikujące do tego programu są zobowiązane, niezwłocznie po ogłoszeniu jego wyników, poinformować organizatorów szkoły letniej o zakwalifikowaniu. Warunkiem uczestnictwa w zajęciach jest podstawowa wiedza statystyczna oraz doświadczenie stosowania podstawowych programów statystycznych.

Więcej informacji: szkola.statystyka@psych.uw.edu.pl


Inauguracja roku akademickiego 2018/2019

Informujemy, że uroczysta inauguracja roku akademickiego 2018/2019 na Wydziale Psychologii UW odbędzie się 1 października 2018 roku (poniedziałek) o godzinie 11:00 w Auli Wydziału Psychologii UW, ul. Stawki 5/7 w Warszawie.

Program uroczystości:

• Powitanie gości przez dziekan Wydziału Psychologii prof. dr hab. Dominikę Maison
• Przemówienie dziekana ds. studenckich dra hab. Andrzeja Rynkiewicza
• Przemówienie kierownika Warsaw International Studies in Psychology dra Woutera de Raad
• Wystąpienie przedstawicieli Samorządu Studenckiego Wydziału Psychologii
• Uroczyste ślubowanie
• Wręczenie upominków osobom z najlepszymi wynikami rekrutacji
• Wykład prof. dra hab. Wojciecha Pisuli pt. Animal psychology is a part of general psychology – as it has always been!


Zaliczanie Swobodnych Metod Diagnostycznych
24 września 2018

Od roku 2018/19 nie będzie już realizowany przedmiot „Swobodne Metody
Diagnostyczne”. Studenci, którzy muszą ten przedmiot zaliczyć powinni
zapisać się w semestrze zimowym na kurs obligatoryjny „Wywiad i rozmowa
psychologiczna”.


Kursy z koszyka „Metodologia, statystyka, psychometria”

W roku akademickim 2018/19 koszyk fakultatywny „Metodologia, statystyka,
psychometria” wyjątkowo można uzupełnić poprzez udział w dwóch kursach
specjalizacyjnych: 2500-PL-PS-SP307-04 (Skala Inteligencji Wechslera dla
dorosłych w praktyce diagnostycznej) i 2500-PL-PS-SP307-05
(Psychometryczne aspekty pomiaru inteligencji). Za kursy będą pobierane
żetony SPEC oraz kursy będą wliczane normalnie do puli zajęć
specjalizacyjnych.