Ogłoszenie o wszczęciu postępowania w procedurze otwartej na realizację usługi badawczej w projekcie pt. Czynniki warunkujące skuteczność prospołecznych komunikatów marketingowych (CRM – Cause Related Marketing)

Ogłoszenie o wszczęciu postępowania w procedurze otwartej na realizację usługi badawczej w projekcie

pt. Czynniki warunkujące skuteczność prospołecznych komunikatów marketingowych (CRM – Cause Related Marketing)

 

Wzór umowy

Ogłoszenie

Formularz ofertowy

(nr umowy UMO-2014/13/B/HS6/04077)


Data publikacji: 10 sierpnia 2018