Zmiana formy studiów z niestacjonarnych na studia stacjonarne
10 lipca 2018

przypominamy, że studenci studiów niestacjonarnych zainteresowani przeniesieniem na studia stacjonarne ze względu na wysoką średnią (średnia liczona jest z ostatniego roku), mogą składać podania w tej sprawie do dnia 17.09.2018 r. (poniedziałek)

Podanie powinno zostać przesłane przez USOSweb, wydrukowane, podpisane i dostarczone do sekcji studenckiej.

Szczegóły na:

http://psych.uw.edu.pl/wp-content/uploads/sites/98/2016/03/DWPsych.2017.162.URW_.256..pdf

Zasady studiowania na Wydziale Psychologii – uchwała RW z dn. 27.06.2017 r.

§ 11 Zasady zmiany formy studiów na kierunku psychologia


Finansowanie w ramach Horyzont 2020 dla projektu SAPIENS! UW po raz pierwszy liderem konsorcjum!
06 lipca 2018

Z wielką przyjemnością informujemy, że projekt SAPIENS kierowany przez dra hab. Przemysława Tomalskiego uzyskał finansowanie w ramach prestiżowego konkursu w programie Horyzont 2020 na innowacyjne sieci szkoleniowe dla doktorantów Marie Skłodowska-Curie Innovative Training Networks. Tym samym Uniwersytet Warszawski po raz pierwszy został liderem konsorcjum i będzie pełnić rolę koordynatora sieci skupiającej wiele prestiżowych uczelni Europy, w tym m.in. uniwersytety w Cambridge, Uppsali, Utrechcie, Uppsali, Gandawie, a także londyńskie Birkbeck oraz King’s College, Instytut Karolinska czy Instituto Superiore di Sanita w Rzymie.

 

Ważną częścią konsorcjum są partnerzy technologicznymi zajmujący się nowoczesnymi metodami rejestracji danych behawioralnych i mózgowych, czy algorytmami analizującymi zachowanie. Są to m.in. polski start-up Harimata, brytyjski Phier, holenderskie VicarVision oraz iMotions, czy islandzkie Mentis Cura oraz PaternVision. Komunikację społeczną wyników badań będzie rozwijać brytyjski start-up BabyBrains, a implikacje dla polityki społecznej polska Fundacja Rozwoju Dzieci Im. J.A. Komenskiego.

Głównym celem projektu SAPIENS jest określenie wczesnodziecięcych mechanizmów, dzięki którym interakcje z ludźmi kształtują funkcje mózgu odpowiedzialne za rozwój społeczny. Pierwsze trzy lata życia są kluczowe dla długoterminowego rozwoju, zdrowia i dobrostanu dzieci, ponieważ w tym okresie kształtują się podstawowe funkcje mózgu społecznego. W tym czasie mózg jest znacznie bardziej podatny na niekorzystny wpływ środowiska, czy obciążenia genetyczne, co ma kluczowe znaczenie dla zrozumienia genezy zaburzeń rozwoju (m. in. zaburzeń ze spektrum autyzmu, czy zespołu nadpobudliwości psychoruchowej z deficytem uwagi).

Projekt SAPIENS obejmuje stworzenie innowacyjnego programu szkoleniowego dla piętnastu doktorantów w zakresie zintegrowanych badań nad rozwojem (ang. developmental science). Wybitni młodzi badacze będą realizować własne projekty badawcze i uczestniczyć w cyklu intensywnych szkoleń w zakresie nowych metod badań, dobrych praktyk w zakresie Otwartej Nauki, a także umiejętności współpracy z biznesem i wdrażania innowacji.

Zaplanowane w projekcie SAPIENS badania łączą postępy w zakresie ekologicznego, mobilnego pomiaru mózgu i zachowania w czasie rzeczywistym, z użyciem metod modelowania danych, czy analiz wykorzystujących, aby przewidywać ścieżki rozwoju u dzieci typowych i dzieci z ryzykiem zaburzeń rozwoju. Projekt przyczyni się też do stworzenia nowych narzędzi wczesnej diagnostyki i monitorowania postępów terapii zaburzeń rozwoju, takich jak ASD i ADHD.


Nowe zasady składania dokumentów do obrony pracy magisterskiej
05 lipca 2018

Informujemy o nowych procedurach dotyczących zasad składania dokumentów do obrony pracy magisterskiej. Obowiązują one studentów, którzy złożą swoje prace od dnia 5 lipca 2018 r. 

Studenci, którzy złożyli dokumenty według poprzednich wytycznych nie muszą ich ponownie składać.

Więcej informacji >>


Dyżury sekretariatu ds. studenckich w okresie wakacyjnym
03 lipca 2018

GODZINY DYŻURÓW W OKRESIE WAKACYJNYM:

04-31 Lipca
Wtorek godz. 11:00 – 15:00
Środa godz. 11:00 – 18:00
Piątek  godz. 9:00 – 13:00

01-31 Sierpnia
Środa godz. 11:00 – 18:00

01-30 Września
Wtorek godz. 11:00 – 15:00
Środa godz. 11:00 – 18:00
Piątek  godz. 9:00 – 13:00


Uroczyste zakończenie studiów 2018 za nami
02 lipca 2018

W tym roku Wydział Psychologii UW po raz pierwszy zorganizował uroczyste zakończenie studiów. Uroczystość odbyła się 28 czerwca 2018 roku w Audytorium Maximum na Kampusie Głównym UW.

Gościem specjalnym był Jacek Santorski – absolwent Wydziału Psychologii UW, profesor honorowy Szkoły Biznesu Politechniki Warszawskiej, gdzie prowadzi autorską Akademię Psychologii Przywództwa. Wygłosił wykład pt. „Otwarte i zamknięte umysły”, podczas którego mówił o misji psychologów w rozwijaniu dobrych praktyk otwartego umysłu w świecie zapotrzebowania na mity, stereotypy, populizmy i tabloidyzację życia.

Podczas uroczystości dziekan prof. Dominika Maison wręczyła nagrody za najlepsze badanie realizowane w ramach pracy magisterskiej  oraz nagrody za działalność naukową i organizacyjną studentów. Z kolei Samorząd Studencki przeprowadził wśród obecnych quiz, który sprawdzał ich wiedzę i pamięć dotyczącą studiowania na naszym wydziale.

Organizacją uroczystości zajęli się dr Agata Trzcińska, dr Agnieszka Wojnarowska i dr Jerzy Wojciechowski, przy nieocenionym wsparciu pań z Sekcji Studenckiej – Ewy Gajewskiej, Iwony Masłowskiej, Agaty Mizgalskiej i Zofii Pozorek.