Wyniki konkursu ETIUDA 6

 

 

 

Z radością informujemy, że doktoranci naszego wydziału mgr Marta Witkowska i mgr Paweł Łowicki otrzymali wyjazdowe stypendia doktorskie w ramach programu ETIUDA Narodowego Centrum Nauki. 

Tematy nagrodzonych projektów badawczych:

  • Marta Witkowska – Wpływ narracji o „moralnych przykładach” na pojednanie międzygrupowe
  • Paweł Łowicki – Poznawcze i społeczno-emocjonalne korelaty religijności – rola mentalizacji i empatii

 

ETIUDA to jeden z tych konkursów oferowanych przez Narodowe Centrum Nauki, które są skierowane do naukowców stawiających pierwsze kroki na ścieżce badawczej. W jego ramach osobom przygotowującym rozprawę doktorską przyznawane są stypendia naukowe w wysokości 4,5 tys. zł miesięcznie. Ponadto laureaci konkursu odbywają staż w wybranym przez siebie zagranicznym ośrodku naukowym. Na pokrycie kosztów związanych z pobytem za granicą otrzymują 9 tys. zł miesięcznie.

O finansowanie starało się 355 młodych badaczy, spośród których nagrodzonych zostało 147. 

Źródło: https://ncn.gov.pl/node/4104


Data publikacji: 18 lipca 2018