Grant CENTRAL-Kollegs dla projektu współautorstwa mgr. Pawła Motyki

Z przyjemnością informujemy, że mgr Paweł Motyka, doktorant Wydziału Psychologii UW, wraz z badaczami z Niemiec i Czech otrzymał międzynarodowy grant CENTRAL-Kollegs 2018 na realizację wspólnego projektu „Seeing with your heart: Influences of cardiac cycle on perceived distances to threatful and harmless objects – A study in immersive virtual reality”.

Projekt mieści się w obszarze badań nad wpływem wewnętrznych stanów ciała na postrzeganie świata zewnętrznego. Coraz częściej wskazuje się na istotną rolę aktywności sercowo-naczyniowej w modulowaniu wrażliwości percepcyjnej na bodźce sygnalizujące potencjalne zagrożenie. Celem projektu jest sprawdzenie czy aferentne sygnały z serca modulują postrzegany dystans do zagrażających i niezagrażających obiektów prezentowanych w środowisku wirtualnej rzeczywistości. W szerszym kontekście, projekt nawiązuje do idei, że percepcja świata zewnętrznego może być do pewnego stopnia zniekształcana w służbie homeostazy.

CENTRAL-Kollegs to program skierowany do młodych naukowców uniwersytetów partnerskich CENTRAL-Network. Tworzą ją Uniwersytet Humboldtów w Berlinie, Uniwersytet Wiedeński, Uniwersytet Warszawski, Uniwersytet Karola w Pradze oraz Uniwersytet im. Loránda Eötvösa w Budapeszcie. 

W ramach CENTRAL-Kollegs młodzi naukowcy będą kierować studenckimi zespołami badawczymi, których zadaniem jest opracować projekt badawczy na wybrany przez siebie temat, a następnie zrealizować go niezależnie przez okres kilku miesięcy. Dzięki zorganizowaniu i przeprowadzeniu warsztatów badawczych młodzi naukowcy będą mieli okazję zdobyć doświadczenie w zakresie mentoringu, nauczania i organizacji projektów. Z kolei ukończenie projektu badawczego umożliwi studentom zdobycie pierwszego doświadczenia naukowego oraz skorzystanie z międzynarodowej wymiany poprzez oferowane szkolenia. 

 

Więcej na temat CENTRAL-Network

 


Data publikacji: 18 lipca 2018