Zniżka czesnego ze względu na bardzo dobre wyniki w nauce

przypominamy, że studenci studiów niestacjonarnych mogą ubiegać się o przyznanie zniżki czesnego za dobre wyniki w nauce.

Aby starać się o uzyskanie zniżki czesnego należy:

  1. „Podpiąć” przedmioty w usosweb w danym roku akademickim oraz zgłosić program do rozliczenia
  2. Złożyć podanie w usosweb do Dziekana o wzięcie pod uwagę Państwa osoby podczas rozdzielania zniżek (podpisane podanie należy dostarczyć do dziekanatu).

NIEPRZEKRACZALNY termin składania dokumentów to 24 września 2018 r.

Informacja o wynikach postępowania konkursowego zostanie podana do wiadomości nie później niż 19 października 2018 r.

Pierwsza rata czesnego za sem. zimowy 2018/19 płatna do dnia 28.09.2018 r. Przyznana zniżka będzie odliczona w kolejnych ratach.

Na każdym roku studiów suma udzielonych zniżek nie może przekroczyć wysokości jednego pełnego czesnego. Minimalnym wymaganiem jest otrzymanie średniej z ocen powyżej 4,5. Zniżek udziela Dziekan Wydziału w porozumieniu z Samorządem Studenckim.

 


Data publikacji: 10 lipca 2018