Zmiana formy studiów z niestacjonarnych na studia stacjonarne

przypominamy, że studenci studiów niestacjonarnych zainteresowani przeniesieniem na studia stacjonarne ze względu na wysoką średnią (średnia liczona jest z ostatniego roku), mogą składać podania w tej sprawie do dnia 17.09.2018 r. (poniedziałek)

Podanie powinno zostać przesłane przez USOSweb, wydrukowane, podpisane i dostarczone do sekcji studenckiej.

Szczegóły na:

http://psych.uw.edu.pl/wp-content/uploads/sites/98/2016/03/DWPsych.2017.162.URW_.256..pdf

Zasady studiowania na Wydziale Psychologii – uchwała RW z dn. 27.06.2017 r.

§ 11 Zasady zmiany formy studiów na kierunku psychologia


Data publikacji: 10 lipca 2018