Zniżka czesnego ze względu na bardzo dobre wyniki w nauce
10 lipca 2018

przypominamy, że studenci studiów niestacjonarnych mogą ubiegać się o przyznanie zniżki czesnego za dobre wyniki w nauce.

Aby starać się o uzyskanie zniżki czesnego należy:

  1. „Podpiąć” przedmioty w usosweb w danym roku akademickim oraz zgłosić program do rozliczenia
  2. Złożyć podanie w usosweb do Dziekana o wzięcie pod uwagę Państwa osoby podczas rozdzielania zniżek (podpisane podanie należy dostarczyć do dziekanatu).

NIEPRZEKRACZALNY termin składania dokumentów to 24 września 2018 r.

Informacja o wynikach postępowania konkursowego zostanie podana do wiadomości nie później niż 19 października 2018 r.

Pierwsza rata czesnego za sem. zimowy 2018/19 płatna do dnia 28.09.2018 r. Przyznana zniżka będzie odliczona w kolejnych ratach.

Na każdym roku studiów suma udzielonych zniżek nie może przekroczyć wysokości jednego pełnego czesnego. Minimalnym wymaganiem jest otrzymanie średniej z ocen powyżej 4,5. Zniżek udziela Dziekan Wydziału w porozumieniu z Samorządem Studenckim.

 


Zmiana formy studiów z niestacjonarnych na studia stacjonarne

przypominamy, że studenci studiów niestacjonarnych zainteresowani przeniesieniem na studia stacjonarne ze względu na wysoką średnią (średnia liczona jest z ostatniego roku), mogą składać podania w tej sprawie do dnia 17.09.2018 r. (poniedziałek)

Podanie powinno zostać przesłane przez USOSweb, wydrukowane, podpisane i dostarczone do sekcji studenckiej.

Szczegóły na:

http://psych.uw.edu.pl/wp-content/uploads/sites/98/2016/03/DWPsych.2017.162.URW_.256..pdf

Zasady studiowania na Wydziale Psychologii – uchwała RW z dn. 27.06.2017 r.

§ 11 Zasady zmiany formy studiów na kierunku psychologia