Finansowanie w ramach Horyzont 2020 dla projektu SAPIENS! UW po raz pierwszy liderem konsorcjum!

Finansowanie w ramach Horyzont 2020 dla projektu SAPIENS! UW po raz pierwszy liderem konsorcjum!

Z wielką przyjemnością informujemy, że projekt SAPIENS kierowany przez dra hab. Przemysława Tomalskiego uzyskał finansowanie w ramach prestiżowego konkursu w programie Horyzont 2020 na innowacyjne sieci szkoleniowe dla doktorantów Marie Skłodowska-Curie Innovative Training Networks. Tym samym Uniwersytet Warszawski po raz pierwszy został liderem konsorcjum i będzie pełnić rolę koordynatora sieci skupiającej wiele prestiżowych uczelni Europy, w tym m.in. uniwersytety w Cambridge, Uppsali, Utrechcie, Uppsali, Gandawie, a także londyńskie Birkbeck oraz King’s College, Instytut Karolinska czy Instituto Superiore di Sanita w Rzymie.

 

Ważną częścią konsorcjum są partnerzy technologicznymi zajmujący się nowoczesnymi metodami rejestracji danych behawioralnych i mózgowych, czy algorytmami analizującymi zachowanie. Są to m.in. polski start-up Harimata, brytyjski Phier, holenderskie VicarVision oraz iMotions, czy islandzkie Mentis Cura oraz PaternVision. Komunikację społeczną wyników badań będzie rozwijać brytyjski start-up BabyBrains, a implikacje dla polityki społecznej polska Fundacja Rozwoju Dzieci Im. J.A. Komenskiego.

Głównym celem projektu SAPIENS jest określenie wczesnodziecięcych mechanizmów, dzięki którym interakcje z ludźmi kształtują funkcje mózgu odpowiedzialne za rozwój społeczny. Pierwsze trzy lata życia są kluczowe dla długoterminowego rozwoju, zdrowia i dobrostanu dzieci, ponieważ w tym okresie kształtują się podstawowe funkcje mózgu społecznego. W tym czasie mózg jest znacznie bardziej podatny na niekorzystny wpływ środowiska, czy obciążenia genetyczne, co ma kluczowe znaczenie dla zrozumienia genezy zaburzeń rozwoju (m. in. zaburzeń ze spektrum autyzmu, czy zespołu nadpobudliwości psychoruchowej z deficytem uwagi).

Projekt SAPIENS obejmuje stworzenie innowacyjnego programu szkoleniowego dla piętnastu doktorantów w zakresie zintegrowanych badań nad rozwojem (ang. developmental science). Wybitni młodzi badacze będą realizować własne projekty badawcze i uczestniczyć w cyklu intensywnych szkoleń w zakresie nowych metod badań, dobrych praktyk w zakresie Otwartej Nauki, a także umiejętności współpracy z biznesem i wdrażania innowacji.

Zaplanowane w projekcie SAPIENS badania łączą postępy w zakresie ekologicznego, mobilnego pomiaru mózgu i zachowania w czasie rzeczywistym, z użyciem metod modelowania danych, czy analiz wykorzystujących, aby przewidywać ścieżki rozwoju u dzieci typowych i dzieci z ryzykiem zaburzeń rozwoju. Projekt przyczyni się też do stworzenia nowych narzędzi wczesnej diagnostyki i monitorowania postępów terapii zaburzeń rozwoju, takich jak ASD i ADHD.


Data publikacji: 06 lipca 2018