PROspołeczni – letnia akademia przedsiębiorczości społecznej
06 czerwca 2018

Masz pomysł na projekt z zakresu przedsiębiorczości społecznej i studiujesz lub pracujesz na Uniwersytecie Warszawskim lub Warszawskim Uniwersytecie Medycznym? Jeśli szukasz możliwości jego realizacji i wsparcia merytorycznego, zapraszamy do udziału w letniej akademii przedsiębiorczości społecznej PROspołeczni!

Letnia akademia przedsiębiorczości społecznej PROspołeczni to inicjatywa, która pokazuje, jakie możliwości daje działanie w projektach społecznych i jak połączyć je z zyskownym działaniem biznesowym. Chcemy aktywizować osoby działające społecznie, realizujące działania realnie zmieniające otoczenie i wesprzeć je merytorycznie w ich pracy.

 

▶ DLA KOGO?
Do udziału w akademii zapraszamy tych wszystkich, którzy chcieliby rozwijać swoje projekty w perspektywie biznesu zaangażowanego społecznie, ale nie mają jeszcze konkretnych planów i potrzebują pomocy merytorycznej.

Podczas tygodniowego wyjazdu szkoleniowo-integracyjnego uczestnicy będą pracować nad profesjonalizacją swoich projektów – wszystko pod okiem specjalistów i mentorów. W ich urzeczywistnieniu uczestników będą wspierać eksperci, którzy pomogą zdobyć im konkretne narzędzia i wiedzę biznesową niezbędne do stworzenia własnej firmy i biznesowej realizacji projektu. 

Program jest przeznaczony dla studentów, doktorantów oraz pracowników Uniwersytetu Warszawskiego i Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego, a także absolwentów obu uczelni – do 2 lat od uzyskania dyplomu. 

▶ NAGRODY
Dla zespołu, który uzyska najwyższe oceny jury podczas finałowej prezentacji przewidzieliśmy grant w wysokości 10 000 zł na rozwój zwycięskiej inicjatywy społecznej.

Ponadto uczestnicy będą mogli starać się o udział w gali European Venture Philanthropy Association, która odbędzie się w listopadzie 2018 roku w Warszawie. Podczas gali będą mieli oni możliwość prezentacji swojego projektu przed ekspertami z zakresu przedsiębiorczości społecznego z całej Europy oraz ubiegać się o grant pozwalający na dofinansowanie swoich działań. (więcej o EVPA: https://evpa.eu.com/)

▶ KIEDY?
Obóz odbędzie się w dniach od 16 do 22 września 2018 roku w Chęcinach.

▶ WARUNKI UCZESTNICTWA
Uczestnictwo w programie jest bezpłatne. Do udziału w akademii można zgłaszać się indywidualnie lub w zespołach dwuosobowych. Spośród zgłoszeń wyłonimy 10 projektów finałowych, których autorzy zostaną zaproszeni do udziału w tygodniowym wyjeździe szkoleniowym.

▶ JAK APLIKOWAĆ?
Formularz aplikacyjny zostanie udostępniony na wydarzeniu 4 czerwca o godz. 20:00. Na aplikacje czekamy do 30 czerwca 2018 roku. Spośród otrzymanych zgłoszeń wybierzemy 10 projektów (w sumie maksymalnie 20 osób). 

▶ ORGANIZATORZY
Program PROspołeczni – letnia akademia przedsiębiorczości społecznej jest realizowany przez zespół Inkubator Uniwersytetu Warszawskiego oraz Uniwersyteckie Centrum Wolontariatu UW. Projekt jest finansowany ze środków programu UW: inicjatywy dla otoczenia, działającego w ramach programu Santander Universidades, który jest realizowany w Polsce przez Bank Zachodni WBK.

 

WYDARZENIE NA FACEBOOK’u >>


Otwarty wykład dr Evelyne Mercure z University College London
05 czerwca 2018

Zakład Psychologii Rozwoju Człowieka Wydziału Psychologii UW zaprasza na otwarty wykład dr Evelyne Mercure, (University College London, Wielka Brytania) pod tytułem „Plasticity in language learning and its neural substrate: Insights from hearing infants with deaf mothers”. Wykład będzie prowadzony w języku angielskim. 
Po wykładzie zapraszamy do otwartej dyskusji (13:00-13:30).

KIEDY: 14 czerwca, g. 12:00-13:30

GDZIE: sala 74, Wydział Psychologii UW
Stawki 5/7, 00-183 Warszawa

WSTĘP WOLNY!

 

Więcej informacji na temat prelegentki:

Doktor Evelyne Mercure jest pracownikiem naukowym w UCL Instytutcie Neuronauki Poznawczej. Interesuje się wczesnym rozwojem reprezentacji mózgu dla języka i percepcji społecznej. Obecnie jest stypendystką ESRC Future Research Leader i zajmuje się badaniem mózgu i rozwoju poznawczego słyszących niemowląt urodzonych przez głuche Matki. Ukończyła doktorat w Birkbeck z Markiem H. Johnsonem i Fredem Dickiem, oraz posiada tytuł magistra neuronauki i licencjat z patologii mowy i języka na Uniwersytecie Montrealskim (Kanada).
http://www.ucl.ac.uk/dcal/people/research-fellows/evelyne-mercure

 


Rejestracja dla II roku, zmiana terminu rozpoczęcia.
01 czerwca 2018

UWAGA!

W związku z problemami technicznymi, rejestracja dla II roku na przedmioty:

2500-REJESTR-II-D

2500-REJESTR-II-W

 

Zostanie przełożona na PONIEDZIAŁEK 4.06.2018, na godz.: 20:00.

 

Za powstałe utrudnienia bardzo przepraszamy.