II Konferencja „Praktyczne aspekty pracy terapeutycznej. Lęk, frustracja, fascynacja. Leczenie psychozy z perspektywy pacjenta, psychoterapeuty i instytucji.”
20 czerwca 2018

Serdecznie zapraszamy na II konferencję z cyklu: 

Praktyczne aspekty pracy psychoterapeutycznej. Lęk, frustracja, fascynacja. Leczenie psychozy z perspektywy pacjenta, psychoterapeuty i instytucji.” 

 

Konferencja odbędzie się 29 września 2018 roku w godzinach 10:00-19:00 (rejestracja od godz. 9:00) w Bibliotece Uniwersyteckiej przy ul. Dobrej 56/66 w Warszawie. Organizatorami są Ośrodek Psychoterapii i Psychiatrii PSYCHE PLUS, Polskie Towarzystwo na rzecz Psychologicznego i Społecznego Podejścia do PsychozInstytut Analizy Grupowej Rasztów oraz Wydział Psychologii Uniwersytetu Warszawskiego.

W tym roku prelegentami będą: Brian Martindale, psychiatra, psychoanalityk, superwizor, zawodowo związany z ISPS i EFPP oraz Katarzyna Wrzesień, specjalista psychiatra, psychoterapeuta i superwizor SNP PTP, specjalista terapii środowiskowej oraz analityk grupowy i superwizor IAG Rasztów.

W planach uwzględniono superwizję materiału klinicznego oraz dyskusje panelowe z udziałem zarówno specjalistów w obszarze zdrowie psychicznego, jak i ekspertów przez doświadczenie.

Program II Konferencji obejmuje:

 • Wykład Briana Martindale’a – brytyjskiego psychoanalityka, psychiatry, superwizora, zawodowo związanego z ISPS i EFPP – który będzie dotyczył perspektywy pracy superwizorskiej z osobami i instytucjami.
 • Wykład Katarzyny Wrzesień – lekarza psychiatry, psychoterapeuty i superwizora SNP PTP, specjalisty terapii środowiskowej, analityka grupowego i superwizora IAG Rasztów – który będzie dotyczył doświadczenia terapeutycznego w kontekście kierowania instytucją.
 • Superwizję przeprowadzoną przez Briana Martindale’a, która będzie dotyczyła dwóch przedstawionych procesów pracy klinicznej.
 • Demonstrację dwóch przypadków klinicznych, których superwizję na forum plenarnym poprowadzi Brian Martindale.
 • Dwie dyskusje panelowe, w których swoje myśli na temat „Doświadczenie psychoterapii – kontekst indywidualny i instytucjonalny” przedstawią zarówno eksperci przez doświadczenie jak i specjaliści pracujący w obszarze zdrowia psychicznego.
 • Konferencję zakończy występ teatru Playback.

 

Szczegóły dotyczące harmonogramu oraz płatności znajdują się pod linkiem >>


Poszukiwani młodzi naukowcy w wieku 3-5 lat – badanie The Mind Lab UW
18 czerwca 2018

The Mind Lab UW poszukuje młodych naukowców – do badania rekrutowane są dzieci w wieku 3-5 lat. Pełna nazwa badania brzmi „Mechanizmy neuropoznawcze rozwoju teorii umysłu u dzieci typowo rozwijających się, z podwyższonym ryzykiem wystąpienia zaburzeń ze spektrum autyzmu oraz głuchych używających implantów ślimakowych. Badania z wykorzystaniem metod neuroobrazowania mózgu”. Jest on finansowany z grantu Narodowego Centrum Nauki: 2017/25/B/HS6/01624.

W tym projekcie naukowcy pragną poszerzyć wiedzę dotyczącą mechanizmów rozwoju teorii umysłu, jako umiejętności koniecznej w codziennym funkcjonowaniu społecznym. Jest to możliwe dzięki sprawdzeniu jak dzieci wykonują różne zadania wymagające przyjęcia perspektywy drugiej osoby. Udział w badaniach grup dzieci, u których z różnych powodów rozwój rozumienia stanów umysłu innych ludzi może przebiegać nietypowo (dzieci z ryzykiem zaburzeń ze spektrum autyzmu oraz korzystające z implantów ślimakowych), dostarczy dodatkowych informacji o badanych przez nas procesach. Prowadzone przez The Mind Lab UW badania mogą przyczynić się w przyszłości do opracowania zaleceń diagnostycznych i terapeutycznych mających na celu ocenę oraz usprawnienie funkcjonowania społecznego dzieci. 

Kierowniczką projektu jest dr Agnieszka Pluta

JAK WYGLĄDA BADANIE?

 1. Zapoznanie się z dzieckiem, rozmowa
 2. Test rozwoju językowego (książka z obrazkami) 
 3. Przejście do pracowni fNIRS – założenie czepka, wykonanie próbnych
  zagadek , test fałszywych przekonań (zadanie na komputerze)
 4. Test hamowania reakcji (również w formie zabawy na komputerze)
 5. Podziękowanie i wręczenie dziecku nagrody (dyplom i koszulka Młodego Naukowca)

Całość trwa ok. 45 minut. Zachęcamy do obejrzenia krótkiego filmiku przedstawiającego przykładowe badanie oraz pobrania broszury informacyjnej.

 

Więcej informacji na temat projektu i procedury badania znajduje się na oficjalnej strony projektu oraz profilu na facebook’u


Polski Zespół Badawczy z UW z nagrodą Best Business Award w Mannheim!

Zespół badawczy z Wydziału Psychologii UW otrzymał wyróżnienie dla Najlepszego Nowego Biznesu w międzynarodowym konkursie {Life Science} meets IT. Nagrody te są przyznawane przez grono profesjonalistów dla najbardziej innowacyjnych i perspektywicznych projektów. 

{Life Science} meets IT to organizowana z inicjatywy Uniwersytetu w Heidelbergu oraz EIT Health Germany konferencja w formacie hackathon, która od 2016 roku przyciąga innowatorów z całej Europy. W ramach ich autorskiego projektu o nazwie UHURA powstaje pierwsze na świecie rozwiązanie przywracające z pomocą sztucznej inteligencji głos pacjentom, którzy w wyniku swojej walki z rakiem krtani straciły możliwość mówienia. 

Projekt UHURA zakłada wykorzystanie oprogramowania do integracji systemu sensorów EMG, głośników typu wearable oraz wirtualnej klawiatury do stworzenia narzędzia zdolnego przywracać wolność swobodnej komunikacji werbalnej. 

„UHURA narodziła się w zasadzie z konieczności – sam zachorowałem na raka krtani i w ciągu dwóch tygodni musiałem podjąć decyzję: zachować głos, czy wygrać walkę z chorobą. Zdecydowałem się, jak widać, na tę drugą opcję, jednak był to dopiero początek.” opowiada Konrad Zieliński, kierownik Zespołu Badawczego Projektu UHURA z Wydziału Psychologii UW – „Każda z dostępnych technik przywracania głosu miała pewne mankamenty, dlatego postanowiłem stworzyć nowe rozwiązanie, które będzie integrowało to, co najlepsze z dostępnych technologii i uzupełniało braki.” 

Celem Projektu UHURA jest stworzenie rozwiązania, które dla osób pozbawionych głosu byłoby tym samym, co okulary dla niedowidzących. Prosta jak okulary Lennona, potężna jak gogle Geordiego – to hasło przyświecające twórcom, a prywatnie – fanom serialu Star Trek. W efekcie UHURA stworzy od podstaw zawód przyszłości, tzw. optykę głosu, który w sposób równie prosty i zindywidualizowany, będzie przywracał pacjentom głosy tak, jak dziś się to dzieje w przypadku jakości widzenia.

Ta wizja, jak i sposób stworzenia okularów dla głosu zostały docenione przez jury {Life Science} meets IT, które przyznało UHURZE nagrodę w kategorii Best Business Model Award. W skład jury wchodzą eksperci z zakresu technologii medycznych, Dr. Jörg Weissmann – Roche Diabetes Care, Markus Bühler – Technologie Park Heidelberg GmbH oraz Bodo Brückner – Lifescience Accelerator Baden-Württemberg.

Projekt UHURA to pierwszy tak zaawansowany wynalazek Zespołu Badawczego MedTech UW, w ramach którego specjaliści wielu dyscyplin przekuwają swoją wiedzę na medyczne technologie przyszłości. Projekt UHURA wspierany jest także przez studentów zrzeszonych w ramach pierwszego międzyuniwersyteckiego koła naukowego technologii medycznych przy Uniwersytecie Warszawskim i Warszawskim Uniwersytecie Medycznym. 

„Za tym sukcesem stoi niebywała zdolność Konrada do integrowania ludzi o bardzo różnych  zdolnościach i wykształceniu w ramach wspólnego projektu. Oczywiście, wsparcie instytucjonalne UW, poprzez rozwiązania takie jak Uniwersytecki Ośrodek Transferu Technologii, jest niezwykle ważne.” – komentuje prof. Joanna Rączaszek-Leonardi, opiekun naukowy Zespołu Badawczego Projektu UHURA – „Dla mnie, tym, co wyróżnia ten projekt spośród innych, jest dostępność dla nas, badaczy, pierwszoosobowej perspektywy Konrada, który stracił głos. To wskazuje na parametry tworzonego rozwiązania, na które byłoby trudno wpaść z perspektywy osób trzecich i wyznacza strategię i uporządkowanie w czasie projektu.”

 

Kontakt dla mediów:
Piotr Krynicki
Telefon: 570 573 457
Adres mailowy: piotr.krynicki@okpr.pl
Firma OKAERI CONSULTING


Ogólnopolska konferencja poświęcona postaci i myśli Edwarda Abramowskiego

Wydział Filozofii i Socjologii Uniwersytetu Warszawskiego i Wydział Psychologii Uniwersytetu Warszawskiego serdecznie zapraszają do udziału w ogólnopolskiej, międzydyscyplinarnej konferencji, poświęconej postaci i myśli Edwarda Abramowskiego – filozofa, naukowca, radykalnego działacza społecznego.

W 2018 roku mija sto lat od śmierci (i sto pięćdziesiąt lat od urodzin) Edwarda Abramowskiego – jednej z najbardziej rozpoznawalnych postaci kultury polskiej przełomu XIX i XX wieku. Od jego najważniejszych dzieł dzieli nas cała epoka w historii myśli filozoficznej i społecznej, a podejmowane przez niego tematy niosą niewątpliwie historyczne piętno czasów, w których powstały. Jednak czy się zestarzały? Czy postać Abramowskiego można zostawić „antykwariuszom”? Chcielibyśmy zastanowić się nad tym w gronie osób, które Abramowskiego nadal chcą czytać i o nim dyskutować. Nasze zaproszenie kierujemy do filozofów, socjologów, psychologów, kulturoznawców, ale także działaczy społecznych, związkowców i wszystkich osób, dla których istotna pozostaje sprawa emancypacji społecznej. Konferencja podzielona będzie na dwie części: pierwsza poświęcona będzie twórczym i problemowym rekonstrukcjom myśli filozoficznej i psychologicznej Abramowskiego. Druga część dotyczyć będzie jego teorii społecznej i politycznej w kontekście historii i współczesności emancypacyjnej polityki. Tematyka konferencji jest zakrojona szeroko, by pozostawić uczestnikom szansę na zaproponowanie nowych konceptualizacji dorobku Abramowskiego.

Oficjalna strona konferencji – eabramowski.pl

Program konferencji – pobierz

 

Poniżej przedstawiamy listę przykładowych zagadnień, które należy traktować jedynie jako inspirację:

Filozofia Abramowskiego: Co to znaczy, że Abramowski był filozofem przełomu antypozytywistycznego? Jak sytuuje się na tle epoki metoda fenomenalizmu w teorii poznania, stosowana przez Abramowskiego? Czy można mówić o istotnych wpływach ówczesnej filozofii francuskiej na myśl Abramowskiego? Jakie jest miejsce Abramowskiego wśród innych myślicieli przełomu XIX i XX wieku, którzy porzucali pozytywistyczny naturalizm, szukając obrazu człowieka jako istoty kulturotwórczej, zorientowanej na wartości i świadomie obierane cele? Czy Abramowski był kantystą w obszarze filozofii społecznej? Jak rozumiał indywidualizm, jak postrzegał wolność jednostki w społeczeństwie? Jak oceniamy zaproponowaną przez  Abramowskiego koncepcję sztuki na tle epoki, a jak w kontekście współczesnym? Jakie są etyczne podstawy przyjaźni i braterstwa w twórczości Abramowskiego? Czy w książce „Źródła podświadomości i jej przejawy” Abramowski wypracował własną filozofię religii? Czy projekt „metafizyki doświadczalnej” można uznać za spójny?

Psychologia Abramowskiego: Czy Abramowskiemu udało się dokonać krytyki paradygmatu psychologii pozytywistycznej, asocjacjonistycznej? Czy wypracowana przez Abramowskiego koncepcja podświadomości ma jedynie wartość historyczną? Jak sytuowały się badania eksperymentalne Abramowskiego na tle ówczesnych doświadczeń laboratoryjnych w psychologii?
Jakie rolę w rozwoju polskiej psychologii odegrały psychologiczne teorie oraz badania Abramowskiego? Czy współcześni psychologowie mogą inspirować się Abramowskim? Jak oceniamy wartość i oryginalność psychologii religii Abramowskiego na tle epoki i w kontekście współczesnym?

Myśl społeczna i polityczna Abramowskiego: Jakie są możliwości, ograniczenia i sprzeczności kooperatyzmu? Na ile jesteśmy skłonni myśleć dzisiaj o kooperacji jako szansie na zmianę społeczną, a na ile – jako o jednym z wielu „stylów życia”? Jaka antropologia leży u podstaw polityki Abramowskiego? Jak spojrzenie Abramowskiego na rolę przyjaźni w polityce ma się do rozumienia tej kwestii przez innych myślicieli? Na czym opierać zgeneralizowaną solidarność: na wychowaniu do empatii, zaangażowaniu politycznym, czy jeszcze innych fundamentach? Co zostaje dziś z idei „obumierania państwa”? Czy w dobie zagęszczania mechanizmów władzy państwowej (dzięki nowym technologiom kontroli, integrującym „śledzenie” obywatela w różnych sferach życia) możliwe jest życie poza prawem? Czy głównym rodzajem wolności od państwa nie jest dziś wolność negatywna rozmaitych ludzi wykluczonych z obywatelstwa, ochrony i podstawowych praw?

 

Udział w konferencji jest bezpłatny.
Termin: 23. 11. 2018. Miejsce: Biblioteka Uniwersytetu Warszawskiego, ul. Dobra 56, Warszawa.

Zgłoszenia prosimy przysyłać do 20 października 2018 roku na adres konferencja.abramowski.2018@gmail.com.

Ogłoszenie ostatecznej listy prelegentów planowane jest na początek listopada 2018 roku.
Wybrane wystąpienia zostaną opublikowane w recenzowanym, polskim czasopiśmie naukowym.
Organizatorzy oferują pomoc w rezerwacji noclegu.

Komitet organizacyjny konferencji:
dr Anna Dziedzic, Instytut Filozofii UW
dr Krzysztof Świrek, Instytut Socjologii UW
mgr Tomasz Rawski, Instytut Socjologii UW

Komitet naukowy:
prof. dr hab. Barbara Bokus, Wydział Psychologii UW
dr. hab. Michał Chruszczewski, Wydział Psychologii UW
dr hab. Maciej Gdula, Instytut Socjologii UW
dr hab. Jarosław Kilias, Instytut Socjologii UW
dr hab. Jakub Kloc-Konkołowicz, Instytut Filozofii UW
dr hab. Stanisław Pieróg, Instytut Filozofii UW
dr Przemysław Sadura, Instytut Socjologii UW


Zapisy na specjalizację 303 – Psychologia Organizacji i Pracy
08 czerwca 2018

Rejestracja znajduje się w USOSweb, pod kodem 2500-2017L-303-VROK. Będzie dostępna o 6:00 9.6.2018r.

Uprawnieni do zapisów zostali wszyscy studenci aktualnego V roku Psychologii. Osoby które chcą rozliczyć specjalizację ale nie mają dostępu do zapisów proszę o wysłanie maila z numerem indeksu na adres: usosweb@psych.uw.edu.pl

 

Informacje o specjalizacji znajdują się na stronie http://spop.uw.edu.pl/opis-specjalizacji/


Komunikat w sprawie składania przez studentów wniosków o przyznanie miejsca w domu studenta – 2018/2019
06 czerwca 2018

Znane są już terminy dotyczące składania przez studentów wniosków o przyznanie miejsca w domu studenta, rozpatrywania wniosków oraz kwaterowania w domach studenta na rok akademicki 2018/2019. 

[więcej informacji]

Miejsce w domu studenta przyznawane jest na wniosek studenta wygenerowany w USOSweb, wydrukowany, podpisany i złożony we właściwej komisji stypendialnej. Aby zacząć wypełniać wniosek o przyznanie miejsca w domu studenta należy wcześniej wypełnić i zatwierdzić Oświadczenie o dochodach za miniony rok kalendarzowy w USOSweb. Do wniosku oraz oświadczenia o dochodach należy dołączyć dodatkowe dokumenty.