Poszukiwani młodzi naukowcy w wieku 3-5 lat – badanie The Mind Lab UW

The Mind Lab UW poszukuje młodych naukowców – do badania rekrutowane są dzieci w wieku 3-5 lat. Pełna nazwa badania brzmi „Mechanizmy neuropoznawcze rozwoju teorii umysłu u dzieci typowo rozwijających się, z podwyższonym ryzykiem wystąpienia zaburzeń ze spektrum autyzmu oraz głuchych używających implantów ślimakowych. Badania z wykorzystaniem metod neuroobrazowania mózgu”. Jest on finansowany z grantu Narodowego Centrum Nauki: 2017/25/B/HS6/01624.

W tym projekcie naukowcy pragną poszerzyć wiedzę dotyczącą mechanizmów rozwoju teorii umysłu, jako umiejętności koniecznej w codziennym funkcjonowaniu społecznym. Jest to możliwe dzięki sprawdzeniu jak dzieci wykonują różne zadania wymagające przyjęcia perspektywy drugiej osoby. Udział w badaniach grup dzieci, u których z różnych powodów rozwój rozumienia stanów umysłu innych ludzi może przebiegać nietypowo (dzieci z ryzykiem zaburzeń ze spektrum autyzmu oraz korzystające z implantów ślimakowych), dostarczy dodatkowych informacji o badanych przez nas procesach. Prowadzone przez The Mind Lab UW badania mogą przyczynić się w przyszłości do opracowania zaleceń diagnostycznych i terapeutycznych mających na celu ocenę oraz usprawnienie funkcjonowania społecznego dzieci. 

Kierowniczką projektu jest dr Agnieszka Pluta

JAK WYGLĄDA BADANIE?

  1. Zapoznanie się z dzieckiem, rozmowa
  2. Test rozwoju językowego (książka z obrazkami) 
  3. Przejście do pracowni fNIRS – założenie czepka, wykonanie próbnych
    zagadek , test fałszywych przekonań (zadanie na komputerze)
  4. Test hamowania reakcji (również w formie zabawy na komputerze)
  5. Podziękowanie i wręczenie dziecku nagrody (dyplom i koszulka Młodego Naukowca)

Całość trwa ok. 45 minut. Zachęcamy do obejrzenia krótkiego filmiku przedstawiającego przykładowe badanie oraz pobrania broszury informacyjnej.

 

Więcej informacji na temat projektu i procedury badania znajduje się na oficjalnej strony projektu oraz profilu na facebook’u


Data publikacji: 18 czerwca 2018