Zmiana czasu pracy LTD w wakacje
28 czerwca 2018
Godziny pracy czytelni LTD w lipcu:
Poniedziałek 9-16
Wtorek 9-16
Środa 11-18
Czwartek 10-17
W sierpniu – nieczynne

Dr Karolina Hansen w zarządzie International Association of Language and Social Psychology
27 czerwca 2018

Podczas konferencji w Kanadzie dr Karolina Hansen została wybrana do zarządu International Association of Language and Social Psychology (IALSP). Wśród członków zarówno stowarzyszenia, jak i zarządu najwięcej jest osób z USA, Australii i Kanady. Dr Karolina Hansen będzie reprezentować Europę. Następna konferencja językowo-społeczna odbędzie się w maju 2020 w Hong Kongu.

IALSP jest profesjonalną organizacją naukowców angażujących się w badania socjopsychologiczne i analizy dotyczące roli języka w społeczeństwie, w tym komunikacji werbalnej i niewerbalnej. Jego członkowie specjalizują się w opracowywaniu i stosowaniu teorii percepcji języka, atrybucji i używania języka, aby zrozumieć zachowania grupowe i indywidualne w społeczeństwie. 

Oficjalna strona IALSP >>

Profil stowarzyszenia IALSP na facebook’u >>

 

 


Zmiana godzin pracy sekretariatu ds. studenckich w dniach 28-29.06
26 czerwca 2018

Ze względu na uroczystość zakończenia studiów, w dniu 28.06.2018 r. (czwartek) Sekcja studencka czynna będzie w godz. 10.00 – 14.00 oraz w dniu 29.06.2018 r. (piątek) w godz. 13.00 – 17.00 


Uroczystość zakończenia studiów 28 czerwca 2018
25 czerwca 2018

Uroczystość zakończenia studiów na Wydziale Psychologii UW odbędzie się 28 czerwca 2018 roku (czwartek) o godzinie 16.00 w sali im. Adama Mickiewicza w Auditorium Maximum, ul. Krakowskie Przedmieście 26/28 w Warszawie. 

Gościem specjalnym będzie Jacek Santorski – absolwent Wydziału Psychologii UW, profesor honorowy Szkoły Biznesu Politechniki Warszawskiej, gdzie prowadzi autorską Akademię Psychologii Przywództwa. Wygłosi krótki wykład pt. „Otwarte i zamknięte umysły”, podczas którego skupi się na misji psychologów w rozwijaniu dobrych praktyk otwartego umysłu w świecie zapotrzebowania na mity, stereotypy, populizmy i tabloidyzację życia.

Podczas uroczystości rozstrzygnięty zostanie konkurs na najlepsze badanie realizowane w ramach pracy magisterskiej  (więcej informacji pod linkiem) a także zostaną wręczone nagrody za działalność naukową i organizacyjną studentów.

Studentów prosimy o przybycie do Auditorium Maximum o godz. 15:00 w celu odebrania swojej togi. Pracownicy naukowi będą mogli odebrać togi w Biurze Rektoratu również od godziny 15:00.

 

Program uroczystości:

• Przemówienie dziekan Wydziału Psychologii, prof. dr hab Dominiki Maison
• Przemówienie prorektor ds. rozwoju dr hab. Anny Gizy-Poleszczuk, prof. UW
• Wykład Jacka Santorskiego pt. „Otwarte i zamknięte umysły”
• Prezentacja najlepszych prac magisterskich
• Podsumowanie studiów przez Samorząd Studencki Wydziału Psychologii UW
• Wręczenie nagród dziekana za osiągnięcia naukowe i organizacyjne dla wyróżniających się studentów
• Wręczenie studentom listów gratulacyjnych
• Poczęstunek

Uroczystość uświetni występ Chóru Akademickiego UW.


Czas pracy biblioteki w wakacje
21 czerwca 2018

W czasie wakacji Biblioteka będzie otwarta:

 

  •  lipiec  2.07-31.07.2018

poniedziałek – piątek 9.00-16.00

środa  9.00-20.00

soboty- nieczynna

  • sierpień  1.08-31.08.2018

nieczynna

  •  wrzesień  1-30.09.2018

poniedziałek – piątek 9.00-16.00

środa 9.00-20.00

soboty -nieczynna


Nowe programy kształcenia w ramach Zintegrowanego Programu Rozwoju UW
20 czerwca 2018

 

 

Do programu ZIP, Zintegrowanego Programu Rozwoju UW, zostały zakwalifikowane dwa nowe programy kształcenia, w których powstanie zaangażowany jest nasz wydział.

Jednym z nich jest „Cognitive Science”, który został stworzony przez Wydział Psychologii oraz Wydział Filozofii i Socjologii. Koordynatorami programu są dr Grzegorz Krajewski oraz dr Albertyna Paciorek. Dzięki zakwalifikowaniu do ZIP Uniwersytet Warszawski będzie mógł przeznaczyć przyznane środki na uruchomienie nowego programu kształcenia w języku angielskim. Oznacza to, że obecne dwuletnie studia magisterskie na kierunku Kognitywistyka zmienią język kształcenia na angielski. Udział w programie ZIP przyczyni się również do poszerzenia współpracy międzynarodowej. 

Kolejny nowy program kształcenia to projekt nowych interdyscyplinarnych studiów doktoranckich „Psychologia a ekonomia ilościowa”. Projekt został złożony przez Wydział Nauk Ekonomicznych (jednostka wiodąca), jako jedyny przeszedł do etapu oceny merytorycznej. Z ramienia Wydziału Psychologii zaangażowany w jego powstanie był dr Marcin Rzeszutek.

Przekształcenie Kognitywistyki II stopnia oraz utworzenie interdyscyplinarnych studiów doktoranckich to przykłady działań, których celem jest wspieranie rozwoju uczelni w sposób kompleksowy. Program ZIP ma przyczynić się do wdrożenia trwałych zmian w funkcjonowaniu Uniwersytetu, dostosowanych do potrzeb społeczności akademickiej i uwzględniających aktualne wyzwania społeczno–gospodarcze.

Program zintegrowanych działań na rzecz rozwoju Uniwersytetu Warszawskiego realizowany jest w ramach programu operacyjnego WIEDZA EDUKACJA ROZWÓJ, Oś priorytetowa III. Szkolnictwo wyższe dla gospodarki i rozwoju, Działanie: 3.5 Kompleksowe programy szkół wyższych, od: 2 kwietnia 2018 do 31 marca 2022.

Oficjalna strona programu ZIP >>