Rekrutacja na studia 2018/2019
18 maja 2018

Już 5 czerwca rozpocznie się rekrutacja na studia w roku akademickim 2018/2019! Aby dowiedzieć się więcej o ofercie naszego Wydziału, należy przejść do zakładki „Dla kandydatów”.

 

Zapisy na studia odbywają się za pomocą systemu Internetowej Rejestracji Kandydatów (IRK). Żeby wziąć udział w rekrutacji należy założyć konto w IRK, wprowadzić podstawowe dane, wybrać kierunek studiów, a następnie dokonać opłaty rekrutacyjnej.

Terminy rekrutacji

  • 5 czerwca – rozpoczęcie rejestracji w systemie IRK
  • 4 lipca – ostatni dzień rejestracji i wnoszenia opłat rekrutacyjnych
  • 13 lipca – ogłoszenie wyników rekrutacji przez jednostki, które nie prowadzą dodatkowych egzaminów wstępnych

Harmonogram rekrutacji

Podstawą kwalifikacji na studia są wyniki egzaminów maturalnych. Pod uwagę są brane punkty uzyskane z trzech przedmiotów obowiązkowych: matematyki, języka polskiego oraz obcego, a także jednego z przedmiotów wybranych.

Na studia niestacjonarne matematyka i przedmiot wybrany nie są obowiązkowe, ale są za nie przyznawane punkty.

 

Nowy kierunek studiów – Stosowana Psychologia Zwierząt! 

Oferta studiów na rok akademicki 2018/2019 została poszerzona o nowy kierunek, Stosowaną Psychologię Zwierząt. 

Więcej informacji znajduje się na oficjalnej stronie kierunku

 

Katalog kierunków dostępnych na Uniwersytecie Warszawskim podczas najbliższej rekrutacji znajduje się na stronie Internetowej Rejestracji Kandydatów.

 

 


Wyniki konkursów OPUS 14 i PRELUDIUM 14
17 maja 2018

Narodowe Centrum Nauki rozstrzygnęło kolejne edycje swoich dwóch najpopularniejszych konkursów – Opus 14 i Preludium 14. Z przyjemnością informujemy, że dofinansowanie otrzymały projekty pod kierownictwem prof. dr hab. Wojciecha Pisuli oraz mgr Pawła Łowickiego, którzy swoje granty będą realizowali na naszym Wydziale. 

 

Opus i Preludium to konkursy NCN na badania podstawowe organizowane w trzech kategoriach nauk: humanistycznych, o życiu, ścisłych i technicznych.

W 14. edycji konkursu Opus – dzięki któremu laureaci mogą stworzyć zespół i zakupić potrzebną do prowadzenia badań aparaturę – zgłoszono 1968 projektów na łączną kwotę ponad 350 mln zł. 394 z nich zakwalifikowano do finansowania. Badacze z UW zdobyli 48 grantów o wartości ponad 57 mln zł.

Konkurs Preludium skierowany jest do początkujących naukowców, którzy nie posiadają jeszcze stopnia doktora. W ostatniej edycji NCN wyróżniło projekty 37 badaczy z UW o łącznej wartości ponad 9,5 mln zł. Do finansowania zakwalifikowano 275 spośród 1154 złożonych projektów.

Więcej informacji o nagrodzonych badaniach i listy rankingowe można znaleźć na stronie NCN.


Giełda Współpracy – w ramach projektu „Aplikacyjne prace dyplomowe – skuteczny start zawodowy”
16 maja 2018

Zapraszamy – zarówno Państwa jako promotorów jak i potencjalnych promotorów prac aplikacyjnych, jak i firmy, które chcieliby Państwo zaprosić do udziału w projekcie – na Giełdę Współpracy organizowaną w ramach projektu „Aplikacyjne prace dyplomowe – skuteczny start zawodowy”, która odbędzie się 23 maja 2018 r. w Sali Wystawowej Biblioteki Uniwersyteckiej w Warszawie (ul. Dobra 56/66) w godz. 10:00-15:00. 

Dla przypomnienia, w projekcie studenci kierunków humanistycznych i społecznych dzięki wsparciu doświadczonych promotorów przygotowują prace licencjackie i magisterskie, odpowiadające na zapotrzebowanie przedsiębiorstw, instytucji publicznych i organizacji pozarządowych. Dzięki temu możliwa będzie poprawa transferu wiedzy akademickiej do otoczenia społeczno-gospodarczego Uniwersytetu oraz podniesienie kompetencji zawodowych przyszłych absolwentów.

Wydarzenie ma charakter networkingowy. Połączone jest z prezentacjami „case study” i „success story” prezentowanymi przez studentów, promotorów oraz Partnerów aplikacyjnych prac dyplomowych. Podczas II. edycji Giełdy będzie można również zapoznać się zprezentacjami ofert współpracy badawczej firm, organizacji pozarządowych i instytucji publicznych dedykowanych Uniwersytetowi.

Prosimy, by zapisywali się Państwo i Partnerzy na wydarzenie za pomocą formularza zgłoszeniowego.

 

Więcej szczegółów znajdą Państwo w załączonym programie oraz na stronie wydarzenia

 Poniżej znajdują się informacje, które można przekazywać potencjalnym Partnerom.


Harmonogram sesji egzaminacyjnej semestru letniego 2017/2018
15 maja 2018

Sesja egzaminacyjna lato 2017/2018


Wydział Psychologii znów na Pikniku Naukowym!

Wydział Psychologii znów pokaże się na Pikniku Naukowym. Piknik Naukowy to największa plenerowa impreza w Europie, która udowadnia, że nauka może być naprawdę pasjonująca. Wydarzenie przeznaczone jest dla osób, które interesują się nauką i chcą zobaczyć ją z bliska. Ale jest to też miejsce dla tych, którzy fascynacji doświadczeniami naukowymi jeszcze nie poczuli – piknikowe prezentacje mogą w nich zaszczepić tego bakcyla. Wstęp na wydarzenie jest bezpłatny. 

 

W tym roku Piknik odbędzie się 9 czerwca 2018 na Stadionie Narodowym w godz. 11:00 – 20:00 i jego głównym tematem będzie RUCH. Przesunięcie, zmiana, czy translokacja? Od dynamiki cząstek aż po zderzenia gwiazd. Od ruchu na styku neuronów aż po globalne migracje. Świat nigdy nie zamiera w bezruchu. Podobnie nauka nie ustaje w wysiłkach, by ten zmieniający się świat opisać. Dlatego, by zrozumieć zasadę rzeczy, podążymy za naukowcami i zobaczymy, co wprawia mikro- i makrokosmos w ruch. 

 

My będziemy przedstawiać dwa aspekty ruchu w psychologii:

 

  • Aktywność fizyczna i jej wpływa na mózg i umysł – dr Natalia Gawron

Międzynarodowy Kwestionariusz Aktywności Fizycznej IPAQ ocenia wydatek energetyczny z ostatnich 7 dni na podstawie częstotliwości, czasu trwania i intensywności ruchu. Nasze badania pokazały, że istnieją istotne związki między tak badaną aktywnością, a funkcjami uwagi, pamięci operacyjnej oraz strukturą mózgu. Osoby deklarujące większą aktywność miały zdrowsze ciało modzelowate i konar móżdżku. Miały też lepszą uwagę i nastrój.

Podczas pokazu osoby odwiedzające stanowisko będą mogły sprawdzić, jak wypada ich aktywność fizyczna w świetle norm Międzynarodowej Organizacji Zdrowia- wezmą udział w przykładowym badaniu aktywności fizycznej w formie zbliżonej do tej, jaką wykorzystuje się w badaniach neuropsychologicznych. Nauczą się również używać krokomierza, będą mogły poszerzyć swoją wiedzę i mamy nadzieję, że poczują się zachęcone, by zwracać większą uwagę na ruch i jego związki z samopoczuciem i sprawnością umysłu. Zwiedzający będą mogli zapisać się na listę mailingową w celu uzyskania dalszych informacji o prowadzonych badaniach nad ruchem i funkcjami umysłowymi.

 

  • Śledzenie ruchu gałek ocznych za pomocą eye–trackera i jego wykorzystanie – mgr Kinga Szymaniak

Temat ruchu w psychologii można traktować bardzo szeroko: od ruchu myśli, poprzez aktywność fizyczną, aż po drobny, ale znaczący ruch gałek ocznych. Badanie tego ostatniego jest od niedawna dużo doskonalsze ze względu na pojawienie się eye–trackera – urządzenia pozwalającego na śledzenie trajektorii ruchu, punktu skupienia wzroku oraz obserwowania zmian rozmiaru źrenicy. W naszej pracy naukowej badamy m.in. relację między nieświadomym kierowaniem uwagi na obiekty wywołujące emocje a cechami osobowości i stanami emocjonalnymi. Przykładowo, ciekawi nas, czy osoby odczuwające radość skupiają swoją uwagę częściej na bodźcach przyjemnych niż neutralnych.

Zwiedzający wezmą udział w próbce badania poświęconego skupianiu uwagi na bodźcach wywołujących emocje. Ich zadaniem będzie oglądanie prezentowanych na ekranie monitora obrazków, które poprzedzone będzie kalibracją wzroku. Dodatkowo, zwiedzający będą mieli także okazję podyskutować o wynikach przeprowadzonych przez nasz zespół badań, jak i o zastosowaniach eye-trackingu w badaniach psychologicznych.

 

Tak jak i w poprzednich latach, udział Wydziału w Pikniku koordynuje dr Karolina Hansen ze wsparciem dr Aleksandry Świderskiej.

Zapraszamy 9 czerwca na Stadion Narodowy a teraz do zanotowania sobie terminu w kalendarzu.

Wydarzenie na facebook’u >>

Oficjalna strona >>


Rejestracja na seminaria magisterskie i prace empiryczne w roku akademickim 2018/2019
14 maja 2018

W celu zapisania się go grupy, należy bezpośrednio skontaktować się z wybranym promotorem/tutorem.

Po uzyskaniu zgody na dopisanie, rejestracja pojawi się na koncie w USOSweb.

Lista opiekunów prac rocznych i magisterskich z wolnymi miejscami

roczne

mgr Joanna Boruszak
mgr Paweł Motyka
prof. Emilia Łojek
dr Krzysztof Fronczyk
prof. Maciej Haman
dr hab. Agnieszka Maryniak
prof. Włodzimierz Oniszczenko
prof. Adam Tarnowski
dr Alicja Niedźwiecka
dr Irena Zinserling
dr Małgorzata Gambin
dr hab. Andrzej Hankała
dr hab. Piotr Tomaszewski
dr Zuzanna Toeplitz
dr Izabela Chojnicka
dr Agnieszka Pluta
dr hab. Grażyna wąsowicz-Kiryłło
mgr Agnieszka Łyś
mgr Weronika Kłakulak-Torba
dr Linke-Jankowska Magdalena

magisterskie

prof. Emilia Łojek
dr Krzysztof Fronczyk
dr hab. Wojciech Dragan
prof. Maciej Haman
dr hab. Małgorzata Święcicka
prof. Barbara Bokus
dr hab. Agnieszka Maryniak
prof. Adam Tarnowski
dr Alicja Niedźwiecka
dr Małgorzata Gambin
dr Zuzanna Toeplitz
dr hab. Jerzy Osiński
dr hab. Joanna Radoszewska
dr hab. Małgorzata Styśko-Kunkowska