Trójkonferencja 2018 – 19-21 października, Warszawa
28 maja 2018

Serdecznie zapraszamy do udziału w konferencji Trzech Sekcji tzw. Trójkonferencji, która w tym roku odbędzie się w Warszawie w dniach 19 – 21 października. Przewodnim tematem konferencji jest kwestia władzy w psychoterapii. Zapraszamy do wspólnej wymiany myśli o władzy, jej odmianach, funkcji i znaczeniach w kontekście psychoterapii.

 

Pierwszy dzień zostanie poświęcony referatom dotyczącym pojęcia i istoty władzy ujętej w różnych perspektywach: historycznej, filozoficznej, prawnej i socjologicznej. W drugim dniu proponujemy przyjrzeć się rodzinie w kontekście władzy – ewolucji jej sprawowania, a także wpływowi władzy państwa na rodzinę i pracę terapeuty rodzinnego. Trzeci dzień przeznaczony będzie na rozważania nad władzą w psychoterapii i psychiatrii. Chcemy też podjąć temat władzy w superwizji. Planowany jest panel dyskusyjny, w trakcie którego przedstawiciele różnych kierunków psychoterapii przyjrzą się kwestii władzy w praktyce terapeutycznej.

Czynny udział zapowiedzieli miedzy innymi:
 
prof. B. Józefik, prof. I. Namysłowska, prof. B. de Barbaro,
prof. A. Vetere, I. Piwowarczyk, prof. T. Ciegielski,
prof. A. Kapusta, dr A. Bodnar, dr C. Żechowski,
dr Sz. Chrząstowski, dr hab. M. Pilecki.
 
Zachęcamy do obejrzenia pierwszego odcinka konferencyjnej zapowiedzi:
 
 
 
Organizatorzy:
 • Sekcja Naukowa Terapii Rodzin
  Polskiego Towarzystwa Psychiatrycznego
 • Sekcja Naukowa Psychoterapii
  Polskiego Towarzystwa Psychiatrycznego
 • Sekcja Psychoterapii
  Polskiego Towarzystwa Psychologicznego
 • Wydział Psychologii
  Uniwersytetu Warszawskiego

 


Rejestracja na kursy fakultatywne – zmiana zasad

W najbliższej rejestracji na kursy fakultatywne zostanie wprowadzona zasada ograniczająca liczbę możliwych do wydania żetonów.

W każdej z dwóch początkowych serii zapisów student będzie mógł zarejestrować się na taką liczbę kursów, która nie przekroczy limitu 20 żetonów (czyli 20 ECTS).

W ostatnich dwóch seriach to ograniczenie nie będzie obowiązywało.

 

W razie pytań, prosimy o kontakt mailowy – usosweb@psych.uw.edu.pl


Wydział partnerem kampanii „Koniec zabawy w chowanego”
23 maja 2018

Nasz wydział został partnerem merytorycznym kampanii społecznej koniec zabawy w chowanego. Zachęcamy do zapoznania się z materiałami przygotowanymi przez kampanię, w tym wypowiedzią dr hab. Anna Szuster-Kowalewicz, prof. UW, która jest jednym z jej ekspertów.

 
 
 
O kampanii:
Jesteś mamą i zastanawiasz się czy zabrać dziecko ze sobą w miejsce publiczne?
Galeria handlowa, a może park powodują dreszcze i wycofanie się? 
Rzadziej uczestniczysz w Mszy Świętej bo wiesz, że gdy karmisz dziecko piersią niektórzy patrzą na ciebie nieprzychylnie?
Nie wychodzisz tak często jak dawniej do restauracji, unikasz publicznych miejsc?
Zapewne obawiasz się czy będziesz mogła nakarmić dziecko piersią, jeżeli zajdzie taka potrzeba?
A może nie wypada i trzeba się gdzieś… schować?
 
Kampania społeczna „Koniec zabawy w chowanego” podjęła się opracowania Vademecum kultury karmienia piersią w miejscach publicznych dla mam i otoczenia. Podpowiadają mamom, które mogą swobodnie karmić piersią w przestrzeni publicznej, jak się zachowywać w różnych sytuacjach, które je mogą spotkać. Jak zarządcy, właściciele mogą stworzyć w swoich obiektach przyjazną atmosferę dla mam. Starają się też pomóc pozostałej części społeczeństwa zrozumieć czego potrzebują i oczekują od otoczenia mamy karmiące piersią.
 
Inicjatorem i fundatorem kampanii społecznej „Vademecum Kultury Karmienia Piersią w Miejscach Publicznych” pod hasłem „Koniec zabawy w chowanego”, jest NutroPharma właściciel marki Femaltiker, preparatu, który wspomaga karmienie piersią i którego skuteczność została
potwierdzona w badaniu klinicznym.
 
Partnerami merytorycznymi są: Centrum Nauki o Laktacji im. Anny Oslislo, Fundacja Promocji Karmienia Piersią, Fundacja Bank Mleka Kobiecego, Fundacja Kraina Mlekiem i Miłością Płynąca, Fundacja Rodzić po Ludzku, Wydział Psychologii Uniwersytetu Warszawskiego. Patronem medialnym jest Radio Kolor, M jak Mama oraz portal dla rodziców dzidziusiowo.pl. Partnerami kampanii są Blue City, Spinx oraz Centrum Opatrzności Bożej.
 
 
 
Strona internetowa >>
 
 
 
 

Konkurs na najlepsze badanie realizowane w ramach pracy magisterskiej
21 maja 2018

W imieniu Dziekan Wydziału Psychologii UW prof. dr hab. Dominiki Maison zapraszamy wszystkich studentów kończących studia na Wydziale Psychologii w roku akademickim 2017/2018 do udziału w tegorocznym konkursie na najlepsze badanie realizowane w ramach pracy magisterskiej.

 ZASADY OGÓLNE:

 • udział mogą wziąć studenci piątego roku Wydziału Psychologii UW oraz absolwenci, którzy obronili swoje prace magisterskie w roku akademickim 2017/2018.
 • zgłoszone mogą zostać badania realizowane wyłącznie w ramach prac magisterskich, jednak praca magisterska nie musi być jeszcze obroniona. Zgłoszenia mogą dokonać autorzy prac lub promotorzy za zgodą autora.
 • Przedmiotem oceny będą m.in. elementy takie jak: oryginalność ujęcia tematu, poprawność merytoryczna i metodologiczna, znajomość literatury przedmiotu, dobór i umiejętność wykorzystania literatury źródłowej.
 • Autorzy trzech najlepszych prac otrzymają symboliczne nagrody i będą mieli możliwość zaprezentowania wyników swoich badań podczas uroczystego zakończenia studiów na Wydziale Psychologii UW w dniu 28 czerwca 2018 roku.

ZGŁOSZENIA:

W celu zgłoszenia należy przesłać abstrakt (maksymalnie jedna strona maszynopisu) zawierający uzasadnienie podjęcia tematu, krótki opis użytych metod oraz wyników na adres e-mail: atrzcinska@psych.uw.edu.pl do dnia 5 czerwca 2018 roku (wtorek).

Imiona i nazwiska laureatów oraz ich promotorów, tematy prac i informacje o zajęciu premiowanego w Konkursie miejsca zostaną ogłoszone i przekazane do wiadomości uczestników Konkursu w terminie do dnia 15 czerwca 2019r.

Nagrody zostaną wręczone laureatom konkursu podczas uroczystej graduacji Wydziału Psychologii UW (28 czerwca 2018 r).


VII Konferencja Psychologii Narracyjnej
20 maja 2018

Konferencja odbędzie się w dniach 27.09 – 29.09. 2018 r. Kazimierzu nad Wisłą w Domu Architekta. Zgłoszenia wystąpień, plakatów i propozycje warsztatów prosimy kierować na adres narracyjna@psych.uw.edu.pl do dnia 30 czerwca 2018 r.

O konferencji:

Badania narracyjne podejmowane są w Polsce już ponad 20 lat. Wiodącymi tematami teoretycznej psychologii narracyjnej były i są nadal zagadnienia związane z tożsamością, komunikowaniem się oraz z konstruowaniem rzeczywistości. Narracje konstytuują osobowości oraz otaczający nas świat. Warto zatem eksplorować i opisywać procesy doprowadzające do tego, że „życie jest opowieścią”. Jaką rolę pełnią w rozwoju człowieka? W jaki sposób „chłoniemy” narracyjne schematy, według których przebiegają procesy regulacji zachowania? Jak narracja leczy, jak uczy, jak kształtuje relacje?
Proponujemy, aby powyższe zagadnienia stały się przedmiotem wspólnej refleksji badaczy, podczas VII Konferencji Narracyjnej „Narracja i Rozwój”. Po kilku latach przerwy zachęcamy do zaprezentowania wyników badań i wymiany myśli. Tym razem do podjęcia wspólnej dyskusji zaproszeni zostali również zagraniczni goście.

Komitet organizacyjny:

Prof. dr hab. Elżbieta Dryll, Wydział Psychologii UW

Dr hab. Anna Cierpka, Wydział Psychologii UW

Dr Urszula Tokarska, Uniwersytet Pedagogiczny Kraków

Dr Magdalena Budziszewska, Wydział Psychologii UW

Dr Karolina Małek

 

Zachęcamy do odwiedzania strony internetowej konferencji, a także do śledzenia aktualności wydarzenia na Facebooku.

 


Zebranie Kolegium Elektorów Wydziału / Wybory Prodziekana / 29 maja 2018 r. godzina 11.45 / Aula 
18 maja 2018
29 maja 2018 r. (wtorek) o godzinie 11.45 w Auli Wydziału odbędzie się zebranie Kolegium Elektorów Wydziału Psychologii UW. 
 
Celem zebrania jest wybór Prodziekana ds. rozwoju. Kandydatem na to stanowisko jest dr hab. Michał Chruszczewski.
 
Prosimy o przeczytanie odpowiedniego zawiadomienia wyborczego, które zawiera istotne informacje szczegółowe. W przypadku wyboru prodziekana w głosowaniu musi wziąć udział więcej niż połowa uprawnionych do głosowania, dlatego prosimy o Państwa obecność.

W skład kolegium elektorów wydziału wchodzą wszyscy samodzielni nauczyciele akademiccy oraz przedstawiciele pozostałych grup społeczności akademickiej wybrani do kolegium.