Dr hab. Michał Chruszczewski prodziekanem ds. rozwoju

Kolegium elektorów Wydziału Psychologii UW w dniu 29 maja 2018 dokonało wyboru prodziekana ds. rozwoju .

Funkcję tę obejmie dr hab. Michał Chruszczewski, który został wybrany zdecydowaną większością głosów: 42 za, 3 przeciw i 3 wstrzymujące się.


Data publikacji: 30 maja 2018