Trójkonferencja 2018 – 19-21 października, Warszawa

Serdecznie zapraszamy do udziału w konferencji Trzech Sekcji tzw. Trójkonferencji, która w tym roku odbędzie się w Warszawie w dniach 19 – 21 października. Przewodnim tematem konferencji jest kwestia władzy w psychoterapii. Zapraszamy do wspólnej wymiany myśli o władzy, jej odmianach, funkcji i znaczeniach w kontekście psychoterapii.

 

Pierwszy dzień zostanie poświęcony referatom dotyczącym pojęcia i istoty władzy ujętej w różnych perspektywach: historycznej, filozoficznej, prawnej i socjologicznej. W drugim dniu proponujemy przyjrzeć się rodzinie w kontekście władzy – ewolucji jej sprawowania, a także wpływowi władzy państwa na rodzinę i pracę terapeuty rodzinnego. Trzeci dzień przeznaczony będzie na rozważania nad władzą w psychoterapii i psychiatrii. Chcemy też podjąć temat władzy w superwizji. Planowany jest panel dyskusyjny, w trakcie którego przedstawiciele różnych kierunków psychoterapii przyjrzą się kwestii władzy w praktyce terapeutycznej.

Czynny udział zapowiedzieli miedzy innymi:
 
prof. B. Józefik, prof. I. Namysłowska, prof. B. de Barbaro,
prof. A. Vetere, I. Piwowarczyk, prof. T. Ciegielski,
prof. A. Kapusta, dr A. Bodnar, dr C. Żechowski,
dr Sz. Chrząstowski, dr hab. M. Pilecki.
 
Zachęcamy do obejrzenia pierwszego odcinka konferencyjnej zapowiedzi:
 
 
 
Organizatorzy:
 • Sekcja Naukowa Terapii Rodzin
  Polskiego Towarzystwa Psychiatrycznego
 • Sekcja Naukowa Psychoterapii
  Polskiego Towarzystwa Psychiatrycznego
 • Sekcja Psychoterapii
  Polskiego Towarzystwa Psychologicznego
 • Wydział Psychologii
  Uniwersytetu Warszawskiego

 


Data publikacji: 28 maja 2018