Prof. Emilia Łojek laureatką nagrody the International Neuropsychological Society
10 maja 2018

 

Z ogromną przyjemnością informujemy, że prof. dr hab. Emilia Łojek została laureatką nagrody the Paul Satz Mentoring Award przyznawanej przez the International Neuropsychological Society osobom, które w szczególny sposób przyczyniają się do rozwoju studentów i młodszych pracowników naukowych w dziedzinie neuropsychologii.

Serdecznie gratulujemy!

Podczas ceremonii rozdania nagród INS w Pradze (19 lipca 2018) sylwetkę prof. Łojek prezentuje dr Anna Rita Egbert, kiedyś doktorantka na Wydziale Psychologii UW, absolwentka WISP, a obecnie pracownik naukowy Faculty of Medicine, Department of Physical Therapy, The University of British Columbia, Vancouver, Canada oraz Djavad Mowafaghian Center for Brain Health, The University of British Columbia, Vancouver, Canada. 

Polecamy również krótki wywiad z prof. Emilią Łojek oraz prof. Berenice Marcopulos (wykładowczyni WISP), który znalazł się w ostatnim newsletterze 40 Oddziału Neuropsychologii Klinicznej Amerykańskiego Towarzystwa Psychologicznego.

Można go przeczytać tutaj.

 


25 maja – piknik dla pracowników UW

Serdecznie zapraszamy całą Społeczność naszego wydziału na piknik dla pracowników UW zaplanowany na 25 maja. W zeszłym roku integrowaliśmy się bardziej na wydziale, a w tym roku zachęcamy do większej integracji z pracownikami innych wydziałów. Na uczestników czekają zabawy integracyjne, konkursy z nagrodami i loteria. Będzie też koncert Urszuli Dudziak. Trwa rejestracja.

W ubiegłym roku w czasie pikniku pracownicy uniwersytetu wpisywali do księgi wniosków, życzeń i zażaleń głównie prośby o zorganizowanie wydarzenia w przyszłym roku. Ich życzenie się spełni: piknik odbędzie się 25 maja. Dzięki wydarzeniu osoby, które na co dzień pracują w różnych jednostkach, wydziałach i biurach UW będą mogły się poznać i zintegrować.

W ogrodach Biblioteki Uniwersyteckiej przy ul. Dobrej 56/66 w godz. 14-20 będzie można porozmawiać i zjeść potrawy z grilla. – Taki piknik poprawia relacje między pracownikami. W luźnej atmosferze mogłam porozmawiać z osobami, z którymi na co dzień mam kontakt mailowy lub telefoniczny – mówiła rok temu pani Katarzyna, pracująca w uniwersyteckiej administracji.

Ze względów organizacyjnych wymagana jest rejestracja na piknik. Odbywa się ona przez stronę internetową piknikuw2018.evenea.pl.

Wydarzenie na facebooku UW: www.facebook.com/events.

 

Źródło>>


Wykład Lucyny Kicińskiej (FDDS) – Jak reagować na przemoc rówieśniczą?

Serdecznie zapraszamy wszystkie osoby zainteresowane zagadnieniem przemocy rówieśniczej na wykład Pani Lucyny Kicińskiej – koordynatorki Programu pomocy telefonicznej: Telefon Zaufania dla Dzieci i Młodzieży 116 111 oraz Telefonu dla Rodziców i Nauczycieli w sprawie Bezpieczeństwa Dzieci 800 100 100 w Fundacji Dajemy Dzieciom Siłę, pod tytułem: 

Jak reagować na przemoc rówieśniczą? 

Analiza zjawiska i model interwencji psychologicznej. 

 

Zamierzeniem spotkania jest przybliżenie zjawiska przemocy rówieśniczej z naciskiem na praktyczne aspekty interwencji terapeutycznej.  Zapoznamy się ze specyfiką tej formy przemocy oraz skutecznymi metodami oddziaływań na to trudne – zarówno dla ofiar, jak i świadków – doświadczenie.

Podczas swojego wystąpienia Pani Lucyna Kicińska podzieli  się informacjami z badań  oraz doświadczeniami z pracy w Telefonie Zaufania dla Dzieci i Młodzieży 116 111 oraz Telefonie dla Rodziców i Nauczycieli w sprawie Bezpieczeństwa Dzieci 800 100 100, których pracę koordynuje, omawiając następujące zagadnienia:

  • Co powinniśmy wiedzieć, żeby rozpoznać przemoc rówieśniczą ?
  • Bariery ujawnienia przemocy rówieśniczej przez dzieci ?
  • Trudności w interwencji leżące po stronie interwenta (psychologa/grona pedagogicznego szkoły)
  • 5-etapowy model interwencji psychologicznej w sytuacji przemocy
  • Najczęściej pojawiające się postawy rodziców utrudniające realizację planu pomocy dzieciom uwikłanym w przemoc
  • Prawne aspekty problemu przemocy rówieśniczej

 

Wykład odbędzie się 24 maja (czwartek) w godzinach 13.45 – 15.15, w sali 92.

Z uwagi na ograniczoną liczbę miejsc, którymi dysponujemy w sali, prosimy o przesłanie informacji mailowej o Państwa planowanym uczestnictwie na adres:

agnieszka.sternak@psych.uw.edu.pl 

Postaramy się by wszyscy zainteresowani mogli wysłuchać wykładu.  

Jako zapowiedź i wprowadzenie w omawiane zagadnienie zachęcamy Państwa do zapoznania się z opracowanymi przez Fundację Dajemy Dzieciom Siłę

Procedurami interwencji w przypadku krzywdzenia dzieci:

https://www.edukacja.fdds.pl/76946606-f263-4df0-b052-e4cfe8164229/Extras/procedury_interwencji_plakat31102016.pdf

 

Bios:

Lucyna Kicińska – absolwentka Instytutu Profilaktyki Społecznej i Resocjalizacji UW, spec.: wychowanie resocjalizujące, rocznego kursu prowadzenia warsztatów i treningów w oparciu o proces grupowy, Studium Terapii Narracyjnej (afiliacja Centre for Narrative Practice w Manchesterze). Od 14 lat współpracuje organizacjami pozarządowymi specjalizującymi się świadczeniem pomocy telefonicznej i online, jest członkinią Polskiego Towarzystwa Suicydologicznego. Szkoli profesjonalistów z zakresu świadczenia pomocy przez telefon i online, przeciwdziałania i interwencji w sytuacji przemocy rówieśniczej, profilaktyki ryzykownych zachowań dzieci i młodzieży, rozpoznawania i pomocy nastolatkom w kryzysie. Jest autorką narzędzi edukacyjnych dot. bezpieczeństwa dzieci i młodzieży. Od 2009 r. związana z Fundacją Dajemy Dzieciom Siłę, gdzie odpowiada m.in. za działanie Telefonu Zaufania dla Dzieci i Młodzieży 116 111 oraz Telefonu dla Rodziców i Nauczycieli w sprawie Bezpieczeństwa Dzieci 800 100 100.