Prof. Emilia Łojek laureatką nagrody the International Neuropsychological Society
10 maja 2018

Z ogromną przyjemnością informujemy, że prof. dr hab. Emilia Łojek została laureatką nagrody the Paul Satz Mentoring Award przyznawanej przez the International Neuropsychological Society osobom, które w szczególny sposób przyczyniają się do rozwoju studentów i młodszych pracowników naukowych w dziedzinie neuropsychologii.

Serdecznie gratulujemy!

 


25 maja – piknik dla pracowników UW

Serdecznie zapraszamy całą Społeczność naszego wydziału na piknik dla pracowników UW zaplanowany na 25 maja. W zeszłym roku integrowaliśmy się bardziej na wydziale, a w tym roku zachęcamy do większej integracji z pracownikami innych wydziałów. Na uczestników czekają zabawy integracyjne, konkursy z nagrodami i loteria. Będzie też koncert Urszuli Dudziak. Trwa rejestracja.

W ubiegłym roku w czasie pikniku pracownicy uniwersytetu wpisywali do księgi wniosków, życzeń i zażaleń głównie prośby o zorganizowanie wydarzenia w przyszłym roku. Ich życzenie się spełni: piknik odbędzie się 25 maja. Dzięki wydarzeniu osoby, które na co dzień pracują w różnych jednostkach, wydziałach i biurach UW będą mogły się poznać i zintegrować.

W ogrodach Biblioteki Uniwersyteckiej przy ul. Dobrej 56/66 w godz. 14-20 będzie można porozmawiać i zjeść potrawy z grilla. – Taki piknik poprawia relacje między pracownikami. W luźnej atmosferze mogłam porozmawiać z osobami, z którymi na co dzień mam kontakt mailowy lub telefoniczny – mówiła rok temu pani Katarzyna, pracująca w uniwersyteckiej administracji.

Ze względów organizacyjnych wymagana jest rejestracja na piknik. Odbywa się ona przez stronę internetową piknikuw2018.evenea.pl.

Wydarzenie na facebooku UW: www.facebook.com/events.

 

Źródło>>


Wykład Lucyny Kicińskiej (FDDS) – Jak reagować na przemoc rówieśniczą?

Serdecznie zapraszamy wszystkie osoby zainteresowane zagadnieniem przemocy rówieśniczej na wykład Pani Lucyny Kicińskiej – koordynatorki Programu pomocy telefonicznej: Telefon Zaufania dla Dzieci i Młodzieży 116 111 oraz Telefonu dla Rodziców i Nauczycieli w sprawie Bezpieczeństwa Dzieci 800 100 100 w Fundacji Dajemy Dzieciom Siłę, pod tytułem: 

Jak reagować na przemoc rówieśniczą? 

Analiza zjawiska i model interwencji psychologicznej. 

 

Zamierzeniem spotkania jest przybliżenie zjawiska przemocy rówieśniczej z naciskiem na praktyczne aspekty interwencji terapeutycznej.  Zapoznamy się ze specyfiką tej formy przemocy oraz skutecznymi metodami oddziaływań na to trudne – zarówno dla ofiar, jak i świadków – doświadczenie.

Podczas swojego wystąpienia Pani Lucyna Kicińska podzieli  się informacjami z badań  oraz doświadczeniami z pracy w Telefonie Zaufania dla Dzieci i Młodzieży 116 111 oraz Telefonie dla Rodziców i Nauczycieli w sprawie Bezpieczeństwa Dzieci 800 100 100, których pracę koordynuje, omawiając następujące zagadnienia:

  • Co powinniśmy wiedzieć, żeby rozpoznać przemoc rówieśniczą ?
  • Bariery ujawnienia przemocy rówieśniczej przez dzieci ?
  • Trudności w interwencji leżące po stronie interwenta (psychologa/grona pedagogicznego szkoły)
  • 5-etapowy model interwencji psychologicznej w sytuacji przemocy
  • Najczęściej pojawiające się postawy rodziców utrudniające realizację planu pomocy dzieciom uwikłanym w przemoc
  • Prawne aspekty problemu przemocy rówieśniczej

 

Wykład odbędzie się 24 maja (czwartek) w godzinach 13.45 – 15.15, w sali 92.

Z uwagi na ograniczoną liczbę miejsc, którymi dysponujemy w sali, prosimy o przesłanie informacji mailowej o Państwa planowanym uczestnictwie na adres:

agnieszka.sternak@psych.uw.edu.pl 

Postaramy się by wszyscy zainteresowani mogli wysłuchać wykładu.  

Jako zapowiedź i wprowadzenie w omawiane zagadnienie zachęcamy Państwa do zapoznania się z opracowanymi przez Fundację Dajemy Dzieciom Siłę

Procedurami interwencji w przypadku krzywdzenia dzieci:

https://www.edukacja.fdds.pl/76946606-f263-4df0-b052-e4cfe8164229/Extras/procedury_interwencji_plakat31102016.pdf

 

Bios:

Lucyna Kicińska – absolwentka Instytutu Profilaktyki Społecznej i Resocjalizacji UW, spec.: wychowanie resocjalizujące, rocznego kursu prowadzenia warsztatów i treningów w oparciu o proces grupowy, Studium Terapii Narracyjnej (afiliacja Centre for Narrative Practice w Manchesterze). Od 14 lat współpracuje organizacjami pozarządowymi specjalizującymi się świadczeniem pomocy telefonicznej i online, jest członkinią Polskiego Towarzystwa Suicydologicznego. Szkoli profesjonalistów z zakresu świadczenia pomocy przez telefon i online, przeciwdziałania i interwencji w sytuacji przemocy rówieśniczej, profilaktyki ryzykownych zachowań dzieci i młodzieży, rozpoznawania i pomocy nastolatkom w kryzysie. Jest autorką narzędzi edukacyjnych dot. bezpieczeństwa dzieci i młodzieży. Od 2009 r. związana z Fundacją Dajemy Dzieciom Siłę, gdzie odpowiada m.in. za działanie Telefonu Zaufania dla Dzieci i Młodzieży 116 111 oraz Telefonu dla Rodziców i Nauczycieli w sprawie Bezpieczeństwa Dzieci 800 100 100.