Wybory uzupełniające do Kolegium Elektorów Wydziału – 15 maja 2018

Szanowni Państwo,

15 maja 2018 r. odbędą się na naszym Wydziale wybory UZUPEŁNIAJĄCE do Kolegium Elektorów Wydziału.

– o godzinie 11.00 w grupie pracowników niebędących nauczycielami akademickimi
– o godzinie 12.00 w grupie niesamodzielnych nauczycieli akademickich
Prosimy o przeczytanie odpowiednich zawiadomień wyborczych, zawierających istotne informacje szczegółowe. Prosimy również o zabranie ze sobą dokumentów potwierdzających tożsamość, np. dowodów osobistych (zalecenie Uczelnianej Komisji Wyborczej).
 
Z poważaniem,
dr Agnieszka Wojnarowska
Zastępca Przewodniczącego Wydziałowej Komisji Wyborczej
 

Data publikacji: 07 maja 2018