W dniach 31.05. – 2.06. biblioteka będzie nieczynna. 
30 maja 2018

W dniach 31.05. – 2.06. biblioteka będzie nieczynna. 


Dr hab. Michał Chruszczewski prodziekanem ds. rozwoju

Kolegium elektorów Wydziału Psychologii UW w dniu 29 maja 2018 dokonało wyboru prodziekana ds. rozwoju .

Funkcję tę obejmie dr hab. Michał Chruszczewski, który został wybrany zdecydowaną większością głosów: 42 za, 3 przeciw i 3 wstrzymujące się.


Wydział na I miejscu w rankingu „Perspektywy 2018”
29 maja 2018

Z dumą informujemy, że studia na naszym wydziale zajęły drugi raz z rzędu I miejsce w kategorii „psychologia” w najważniejszym w Polsce rankingu uczelni akademickich „Perspektywy”!

Ponadto Uniwersytet Warszawski również kolejny raz został uznany za najlepszą uczelnię, ex aequo z Uniwersytetem Jagiellońskim. UW uzyskał 100 punktów w zestawieniu, z kolei Uniwersytet Jagielloński 99,6. 

Zostaliśmy docenieni przede wszystkim za prestiż, wyrażający się liczbie wskazań danej uczelni w badaniu ankietowym przeprowadzonym wśród kadry akademickiej, oraz potencjał akademicki, którego wskaźnikami były: ocena parametryczna, uprawnienia do nadawania stopni naukowych, liczba nadanych stopni naukowych. 

Wygrana w takim rankingu jest jednym z dowodów na to, że efektywnie realizujemy cele strategiczne jakie postawiliśmy przed sobą nie tylko jako Wydział, ale również jako Uniwersytet. Zostaliśmy docenieni przede wszystkim za prestiż, wyrażający się liczbie wskazań danej uczelni w badaniu ankietowym przeprowadzonym wśród kadry akademickiej oraz potencjał akademicki, którego wskaźnikami były: ocena parametryczna, uprawnienia do nadawania stopni naukowych, liczba nadanych stopni naukowych. 

Pełna lista rankingowa

 

Wszystkich tych, którzy chcieliby poznać ofertę studiów na naszym Wydziale, zapraszamy do zakładki DLA KANDYDATÓW.

 


Rejestracje na przedmioty specjalizacyjne na semestr zimowy 2018/2019

W przypadku braku żetonów należy niezwłocznie wysłać zgłoszenie na adres usosweb@psych.uw.edu.pl.
I seria rejestracji trwa do 6.06, zgłoszenie musi zostać wysłane najpóźniej do 6.06 do godz. 15:00.


Rejestracje na przedmioty fakultatywne na semestr zimowy 2018/2019

Aktualizacje:

20.06.2018 – Do rejestracji została dodana druga grupa przedmiotu – 2500-PL-PS-FS7-02 Statystyka w R.

 

Rejestracje dostępne są w UL USOS, rejestracji żetonowej

https://rejestracja.usos.uw.edu.pl/

 

Aby zarejestrować się na przedmioty konieczne jest posiadanie żetonów. Prosimy o sprawdzenie czy są one przydzielone, jeżeli nie są widoczne, proszę o maila na adres: usosweb@psych.uw.edu.pl

W I i II serii rejestracji obowiązuje ograniczenie liczby możliwych do wydania żetonów – 20 żetonów.

 

 

 


Rejestracje na przedmioty obligatoryjne II-IV na semestr zimowy 2018/2019

 

ROK I

Rejestracja na przedmioty I roku będzie aktywna we wrześniu.

 

ROK II

W semestrze zimowym II roku należy zarejestrować się na:

Kod Nazwa Typ Dedykowane
2500-PL-PS-OB2Z-1 Psychologia procesów poznawczych II Wykład Nie
2500-PL-PS-OB2Z-2 Psychologia rozwoju człowieka I Wykład Nie
2500-PL-PS-OB2Z-3 Podstawy pomiaru psychometrycznego Wykład Nie
2500-PL-PS-OB2Z-4 Psychologia emocji i motywacji Wykład Nie

Przedmioty będą dostępne w rejestracji 2500-PL-2018Z-OB.
Rejestracja odbywa się w trybie bezpośredniego wyboru grupy.
W rejestracji nie obowiązują dedykacje.

oraz rejestracja 2500-PL-2018Z-II na bloki (harmonogram)

Kod Nazwa Dedykowane
2500-REJESTR-II-D Rejestracja na przedmioty obowiązkowe II rok zima, tryb dzienny Tak
2500-REJESTR-II-W Rejestracja na przedmioty obowiązkowe II rok zima, tryb wieczorowy Tak

W zależności od wybranych bloków, wszyscy studenci zostaną przepisani do odpowiednich grup przedmiotów.

2500-PL-PS-OB2Z-5 Statystyka II Ćwiczenia
2500-PL-PS-OB2Z-6 Psychologia eksperymentalna Ćwiczenia

Przedmioty te nie będą dostępne w rejestracji bezpośredniej. Możliwość wymiany grup kursu pojawi się później w ramach giełdy przedmiotów.

 

 

 

ROK III

W semestrze zimowym III roku należy zarejestrować się na:

Kod Nazwa Typ Dedykowane
2500-PL-PS-OB3Z-1 Psychologia osobowości Wykład Nie
2500-PL-PS-OB3Z-2 Diagnoza psychologiczna Wykład Nie
2500-PL-PS-OB3Z-4 Wywiad i rozmowa psychologiczna Ćwiczenia Tak

Przedmioty będą dostępne w rejestracji 2500-PL-2018Z-OB.
Rejestracja odbywa się w trybie bezpośredniego wyboru grupy.
Dedykacja obowiązuje w I serii zapisów.

Kurs 

 

 

ROK IV

W semestrze zimowym IV roku należy zarejestrować się na:

Kod Nazwa Typ Dedykowane
2500-OB-29 Etyka zawodowa Wykład Nie

Przedmiot będzie dostępny w rejestracji 2500-PL-2018Z-OB.
Rejestracja odbywa się w trybie bezpośredniego wyboru grupy.

 

 

REJESTRACJA NA ZAJĘCIA
DLA STUDENTÓW MISH/MISMAP
ORAZ PSYCHOLOGII RAMACH WARUNKU/POPRAWKI

Rejestracja na zajęcia I roku będzie aktywna we wrześniu.

Rejestracja na zajęcia II roku, wykłady oraz ćwiczenia (Psychologia eksperymentalna i Statystyka II) – przedmioty dostępne są w rejestracji 2500-PL-2018Z-OB. Rejestracja bezpośrednio do wybranych grup. Obowiązują dedykacje tryb dzienny/wieczorowy. W tej rejestracji możliwe jest wybranie dowolnej grupy.
REJESTRACJA NIE JEST PRZEZNACZONA DLA STUDENTÓW AKTUALNEGO I ROKU PSYCHOLOGII.