Rekrutacja na specjalizacje na rok 2018/2019
17 kwietnia 2018

Wyniki rekrutacji po II serii zapisów

Wyniki zostaną opublikowane do dnia 24.05.2018 do godz.: 16:00 w postaci listy indeksów. Obecność na liście będzie oznaczała przyjęcie na specjalizację.

 

 

 

WYNIKI REKRUTACJI,

lista osób przyjętych na specjalizację.

 

 

Specjalizacja 301 

REKRUTACJA ZAKOŃCZONA

I seria:

373261
371240
372541
372601
371288
360361
371285
358273
373426
349205
371660
373330
372943
371693
371709
371715
358973
371900
371926

II seria:

371317
357773
371315
361084
373362
374366

 

Specjalizacja 302

REKRUTACJA ZAKOŃCZONA

I seria:

371227
345385
346589
372556
371275
372371
371338
371376
371405
373319
371644
371668
380063
371720
371764
371792
371804
371923
341003
373289

II seria:

372253
371367
373362
371342
373324
371810

 

Specjalizacja 304

REKRUTACJA ZAKOŃCZONA

I seria:

372447
372597
373423
371395
373427
397110
323662
371863
371897
370558

II seria:

373223
373131
396138
373289
366917
371799
371766

 

Specjalizacja 305
REKRUTACJA ZAKOŃCZONA
I seria:

371203
371246
373013
347367
371923

II seria:

371720
371227
373131
396138
292766
373233
371863
371792

 

Specjalizacja 306

REKRUTACJA ZAKOŃCZONA

I seria:

371766
383752

II seria:

373319
373413

 

Specjalizacja 307
I seria:

379976
371717

II seria:
wyniki będą opublikowane do 24.05 do godz.: 16:00

 

Specjalizacja 308

REKRUTACJA ZAKOŃCZONA PO I SERII

I seria:

371266
373420
371210
371388
371655
371733
371788
373413
371888
372388
371347
360946
384385
371220
377505
371309
371799
277534
371825
331977
372372
380200
403676
364366

 

Specjalizacja 309

REKRUTACJA ZAKOŃCZONA

 I seria:

371247
372920
360728
371657
371674
348177
371683
373428
359267
347312
373415

wyniki II serii:
373362
373419
371297
369108
317016
340876
367032
212105
371900

 

Specjalizacja 311

REKRUTACJA ZAKOŃCZONA

I seria:

334201
348289
371245
321022
373130
372215
370465
373291
363277
364023
358241
371695
373407
371823
380050
371850
373416
371882
371886
361136
371924

II seria:

371888 
366917
340876
359267
279565
359206

Terminy rejestracji

Decyzje kierowników specjalizacji i zakończenie naboru 23.05.2018 – 24.05.2018