II cykl warsztatów Akademia dyplomanta
16 kwietnia 2018
Przypominamy o warsztatach „Akademia dyplomanta”, do których zgłaszać się można do 18 kwietnia. Jest to cykl warsztatów realizowanych w ramach ogólnouniwersyteckiego projektu „Aplikacyjne prace dyplomowe – skuteczny start zawodowy”. 
 
Aby wziąć udział w warsztatach, wystarczy napisać na adres innohuman@uw.edu.pl do 18 kwietnia do 20:00.

Blok I. warsztatów tworzą 4 spotkania (jedno trwa ok. 5 godz.). Podczas każdego z nich będziemy pracować nad jednym z tematów:
– analiza rynku pracy dla studentów z kierunków społeczno-humanistycznych;
– samoocena i jej rola w podejmowaniu decyzji zawodowych;
– własna firma – jak zacząć?
– komunikacja i autoprezentacja w sytuacjach zawodowych.

W czas spotkań zostały wliczone przerwy – zapewniamy drobny poczęstunek. Obecność jest obowiązkowa na wszystkich 4 spotkaniach cyklu warsztatowego.

Najbliższe warsztaty odbędą się w dniach: 
– 20 i 21 kwietnia 2018 r., godz. 10:00-15:00, 
s. 1.007, budynek Wydziału Neofilologii UW (ul. Dobra 55); 
– 18 maja 2018 r., godz. 9:00-14:00, s. 100, budynek Samorządu Studentów UW (ul. Krakowskie Przedmieście 24);
– 19 maja 2018 r., godz. 19:00-15:00, s. 100, budynek Samorządu Studentów UW (ul. Krakowskie Przedmieście 24).

Terminy kolejnych planowanych warsztatów znajdują się wg „Harmonogramie projektu”.

REKRUTACJA NA WARSZTATY
Zapraszamy studentów UW: 
– którym do końca studiów pozostało nie więcej jak 4 semestry;
– zainteresowanych rozwojem kompetencji potrzebnych w prowadzeniu aplikacyjnych prac dyplomowych lub mających podpisaną umowę trójstronną na aplikacyjną pracę dyplomową;
– studiujących na kierunkach studiów prowadzonych na jednym z wydziałów współrealizujących projekt: „Artes Liberales”; Dziennikarstwa, Informacji i Bibliologii; Nauk Politycznych i Studiów Międzynarodowych; Filozofii i Socjologii; Polonistyki; Psychologii.

Biorąc udział w warsztatach, korzystasz ze wsparcia w ramach projektu, co wiąże się z pewnymi formalnościami.
Prosimy o zapoznanie się z regulaminem uczestnictwa oraz pozostałymi dokumentami, które będą czekać w momencie przyjścia na warsztaty (wcześniej poprosimy o niezbędne dane do ich uzupełnienia). Dla ułatwienia przygotowaliśmy też informator dla studenta biorącego udział w projekcie oraz harmonogram działań w projekcie.

Więcej informacji na stronie projektu >>