Rozstrzygnięcie konkursu na koncepcję architektoniczną nowego budynku Wydziału Psychologii UW

Rozstrzygnięcie konkursu na koncepcję architektoniczną nowego budynku Wydziału Psychologii UW

 

Z wielką przyjemnością informujemy o wynikach konkursu na koncepcję architektoniczną nowego budynku naukowo-dydaktycznego Uniwersytetu Warszawskiego dla kierunków: psychologia, kognitywistyka, psychofizjologia.

Budynek zostanie zrealizowany w ramach Programu Wieloletniego „Uniwersytet Warszawski 2016-2025”, którego celem jest stworzyć odpowiednie warunki do pracy i studiowania dla przedstawicieli nauk społecznych i humanistycznych na wzór zmian, jakie w ostatniej dekadzie zaszły na kampusie dla nauk ścisłych i przyrodniczych na Ochocie.

Informacje ogólne

Budynek zlokalizowany zostanie na terenie kampusu Ochota na części działki ewidencyjnej nr 18/2 z obrębu 2-02-09 w kwartale ulic Żwirki i Wigury, Banacha i Pasteura w Warszawie.

Do konkursu zgłoszono 17 prac, które były oceniane przez Sąd Konkursowy złożony z przedstawicieli Stowarzyszenia Architektów Polskich oraz Uniwersytetu Warszawskiego.

Kryteriami oceny prac były: atrakcyjność proponowanych rozwiązań architektonicznych i powiązanie przestrzenne z otoczeniem, rozwiązania funkcjonalne i przestrzenne budynku, ekonomika rozwiązań w trakcie użytkowania budynku, koszty projektowe.

Sąd Konkursowy przyznał 3 nagrody i 2 wyróżnienia uczestnikom, którzy w sposób najwłaściwszy spełnili kryteria oceny prac. Uczestnicy, którzy otrzymali miejsca I-III, zostaną zaproszeni do udziału w postępowaniu, którego celem jest wybór najlepszej pracy uwzględniającej wymogi i zalecenia Organizatora, czyli Uniwersytetu Warszawskiego.

 

Nagrody i wyróżnienia

I miejsce–  Piotr Bujnowski Architekt z siedzibą w Warszawie;

Zespół autorski w składzie: Piotr Bujnowski, Karolina Tunajek (PROJEKT PRAGA), Marcin Garbacki (PROJEKT PRAGA), Zofia Stachura (PROJEKT PRAGA), Jan Szkarłat (PROJEKT PRAGA); we współpracy z: Malwina Mąka (PROJEKT PRAGA), Joanna Ryżko (PROJEKT PRAGA), Krzysztof Nowotka (RENDEREK), Rewitech (instalacje sanitarne), Paweł Wróbel (konsultacje ochrona p.poż.) ↓

 

II miejsce – Marek Budzyński Architekt sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie

Zespół autorski w składzie: Marek Budzyński, Krystyna Ilmurzyńska ↓

 

III miejsce – ARE STIASNY/WACŁAWEK sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie

Zespół autorski w składzie: arch. Grzegorz Stiasny, arch. Jakub Wacławek, arch. Jan Bagiński, arch. Alicja Rudowska; we współpracy z: arch. Michał Dołbniak, Tymon Wolender ↓

 

Wyróżnienie– JEMS Architekci Sp. z o.o.

Zespół autorski w składzie: arch. Maciej Miłobędzki, arch. Maciej Rydz, arch. Katarzyna Kuźmińska, arch. Marcin Giemza, arch. Paweł Panfiluk, arch. Marek Moskal ↓

 

Wyróżnienie– WXCA sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie

Zespół autorski w składzie: arch. Paweł Grodzicki, arch. Szczepan Grodzki, arch. Łukasz Szczepanowicz, arch. Adam Mierzwa, arch. Adrianna Nowak, arch. Elżbieta Szymańska↓

 

Serdecznie gratulujemy wszystkim nagrodzonym i wyróżnionym!

Jednocześnie już dzisiaj zapraszamy na otwarcie wystawy prac konkursowych, które się odbędzie 11 stycznia 2018 na Kampusie Głównym Uniwersytetu Warszawskiego. Dokładny termin i miejsce podamy wkrótce.

Szczegółowe informacje na temat konkursu i jego przebiegu można znaleźć na stronie www pełnomocnika organizatora konkursu, Grupy Doradczej Sienna:


Data publikacji: 22 grudnia 2017