Stypendia MNiSW dla studentów i doktorantów

Wśród studentów, którzy otrzymają stypendium ministra nauki i szkolnictwa, znalazła się studentka oraz dwóch studentów Wydziału Psychologii UW- pani Iwona Nowakowska, pan Krzysztof Bielski, pan Tomasz Gąsiewski. 

W sumie stypendium MNiSW otrzyma 96 studentów i 11 doktorantów z Uniwersytetu Warszawskiego.

Do konkursów rektorzy zgłosili ponad 1800 wniosków o przyznanie finansowania. Ministerialni eksperci z zespołu oceniającego wnioski brali pod uwagę autorstwo publikacji w czasopismach naukowych, autorstwo wynalazków, udział w projektach badawczych, referaty wygłoszone na konferencjach naukowych, nagrody w międzynarodowych konkursach, prezentacje dzieł artystycznych lub znaczące miejsca w zawodach olimpijskich. 645 wybranych studentów otrzyma jednorazowo 15 tys. zł, z kolei 78 doktorantów- 25 tys. zł.

Pełna lista stypendystów MNiSW w roku akademickim 2017/2018 znajduje się tutaj.


Data publikacji: 18 grudnia 2017