Rozliczenie 24 pkt. ECTS na IV i V roku studiów

Zgodnie z przepisami,  studenci na IV i V roku muszą zrealizować co najmniej 24 pkt. ECTS z puli zajęć fakultatywnych.  Jednak po konsultacjach i na wniosek studentów,  została podjęta decyzja, że do tej puli włączone będą również zajęcia ogólnouniwersyteckie.

Maksymalna liczba punktów jaką student może uzyskać łącznie z zaliczenia przedmiotów uznanych   i ogólnouniwersyteckich, które mogą być podstawą do zaliczenia całości programu kształcenia, wynosi 40 ECTS.

Sytuacja ta dotyczy studentów rozpoczynających studia w roku akademickim 2015/2016 i wcześniej.


Data publikacji: 15 grudnia 2017