Nagroda Teofrasta dla dr hab. Małgorzaty Dragan
12 października 2017
Z olbrzymią przyjemnością informujemy, że tegoroczną Nagrodę Teofrasta Charaktery za najlepszą psychologiczną książkę naukową otrzymała dr hab. Małgorzata Dragan z Katedry Psychologii Klinicznej Dziecka i Rodziny Wydziału Psychologii UW.
Nagroda została przyznana za publikację pt. „Problemowe picie alkoholu przez młode kobiety. Rola niekorzystnych doświadczeń i samoregulacji emocji”.
 
Serdecznie gratulujemy i życzymy dalszych sukcesów! 

Forum Marketingu Zintegrowanego
11 października 2017

Wydział Psychologii Uniwersytetu Warszawskiego objął patronatem Forum Marketingu Zintegrowanego organizowane po raz 9. przez Polskie Stowarzyszenie Marketingu SMB. Tegoroczna edycja FMZ odbędzie się w dniach 17-18 października w kinie Cinema City – Galeria Mokotów, pod hasłem „Marketerze, czy nadążasz?”.

Forum Marketingu Zintegrowanego to dwudniowa konferencja dedykowana dla osób związanych z marketingiem i światem reklamy. Pierwszy dzień to prezentacja najlepszych case studies marketingu 360, realizowanych w ostatnich miesiącach. To 12 wyjątkowych kampanii B2C i B2B, które zdobywały nagrody w branżowych konkursach, wykorzystywały innowacyjne rozwiązania i skutecznie działały. Uczestnicy tegorocznej edycji Forum będą mieli okazję poznać tajemnice sukcesu kampanii takich marek jak: IKEA, ING Bank Śląski, Mazda, Hochland, ROCKWOOL, Mastercard, Asus, NIVEA, nc + i wielu innych.

Drugiego dnia, uznani eksperci (nie tylko z branży marketingowej) będą inspirować i motywować marketerów do dalszego działania. Na Forum Marketingu Zintegrowanego pojawią się wybitne osobowości  – Jacek Kotarbiński oraz prof. Dominika Maison, Dziekan Wydziału Psychologii. Prof. Maison opowie o roli procesów nieświadomych w zachowaniach konsumentów. Uczestnicy Forum, oprócz zdobycia praktycznej wiedzy z zakresu marketingu, będą mogli rozwijać swoje miękkie umiejętności, przydatne w życiu zawodowym oraz prywatnym. Ewa Turek odpowie na pytanie “jak prezentować w stylu TED?”, a Anna Flis przybliży temat “Authentic Leadership Development”.

Hasłem tegorocznej edycji Forum jest „Marketerze, czy nadążasz?”. Tytuł ten odnosi się do coraz większej ilości danych, narzędzi i rozwiązań, będącymi obecnie do dyspozycji marketerów, którymi muszą umieć skutecznie się posługiwać. Forum ma być platformą wymiany wiedzy i doświadczeń, dzięki której działania prowadzone przez marketerów mogą być realizowane w sposób skuteczny i zintegrowany.

Forum Marketingu Zintegrowanego jest corocznym spotkaniem branżowym o charakterze konferencyjnym organizowanym przez Polskie Stowarzyszenie Marketingu SMB. Organizacja kolejnej, dziewiątej już edycji tego wydarzenia wynika z konsekwencji SMB, jako stowarzyszenia branżowego, w realizacji celów statutowych (integracja, edukacja rynku, promocja najlepszych standardów działania).

Bilety na Forum Marketingu Zintegrowanego: http://polskimarketing.pl 


Profilaktyka i terapia uzależnień behawioralnych – program seminaryjno-warsztatowy
06 października 2017

Profilaktyka i terapia uzależnień behawioralnych

Wydział Psychologii Uniwersytetu Warszawskiego
oraz
Fundacja Praesterno
zapraszają do udziału w programie seminaryjno-warsztatowym pod nazwą
„Profilaktyka i terapia uzależnień behawioralnych” – edycja XI

Program jest współfinansowany ze środków Funduszu Rozwiązywania Problemów Hazardowych będących w dyspozycji Ministra Zdrowia.

Uczestnictwo jest bezpłatne i poświadczone certyfikatem.

Celem 48-godzinnego programu jest zapoznanie uczestników z jak najszerszym spektrum zagadnień z obszaru profilaktyki i terapii uzależnień behawioralnych, co umożliwi im kompetentne postępowanie w przyszłej pracy zawodowej z klientami/pacjentami z problemem należącym do tej kategorii oraz – jeśli problematyka zainteresuje uczestników szkolenia – świadome podjęcie decyzji o wyborze specjalizacji w obszarze uzależnień behawioralnych i pogłębianie wiedzy i umiejętności w tym zakresie w dalszej edukacji.

BLOKI TEMATYCZNE:

 1. Wiedza na temat uzależnień behawioralnych: charakterystyka, etiologia, mechanizmy. Omówione zostaną następujące formy uzależnień:
  • hazard
  • uzależnienie od urządzeń multimedialnych (komputer/Internet, konsole gier elektronicznych, telefony komórkowe)
  • skłonność do kompulsywnych zakupów
  • powstrzymywanie się od jedzenia oraz obsesja na punkcie bycia umięśnionym
  • samookaleczanie się lub podejmowanie ryzykownych zachowań seksualnych lub dokonywanie kradzieży w celu obniżenia napięcia emocjonalnego lub poprawienia nastroju.
 2. Diagnostyka zagrożenia uzależnieniami behawioralnymi i stopnia uzależnienia.
 3. Koncepcje profilaktyki uzależnień behawioralnych, prezentacja metod.
 4. Terapia uzależnień behawioralnych, prezentacja metod.

KIEDY?

 • grupa sobotnia:
  28 października, 4 i 18 listopada, 9 grudnia 2017 r.; 13 i 27 stycznia 2018 r.
 • grupa niedzielna:
  29 października, 5 i 19 listopada, 10 grudnia 2017 r.; 14 i 28 stycznia 2018
 • na Wydziale Psychologii UW, ul. Stawki 5/7, w godzinach od 9:00 do 15:15.

DLA KOGO?

Program jest skierowany do studentów lat II – V i młodych absolwentów uczelni/wydziałów psychologicznych i pedagogicznych, Wydziału Stosowanych Nauk Społecznych i Resocjalizacji UW oraz Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego.

Szczegółowe informacje i zapisy on-line na stronie: www.praesterno.pl

Program będzie realizowany w dwóch 15 osobowych grupach.

O przyjęciu decyduje kolejność zgłoszeń.


Ubieganie się o miejsce w Domu Studenta z puli niewykorzystanych miejsc
04 października 2017

W roku akademickim 2017/2018 ubieganie się o miejsce w Domu Studenta z puli niewykorzystanych miejsc odbywać się będzie po raz pierwszy online za pośrednictwem Rejestracji żetonowej, na tej samej zasadzie co zapisy na przedmioty bądź egzaminy na Uniwersytecie Warszawskim.

W dniu 5 października 2017 roku o godzinie 21:00 zostaną uruchomione zapisy do Domów Studenta Uniwersytetu Warszawskiego. W przypadku ubiegania się o miejsce z puli niewykorzystanych miejsc nie będą brane pod uwagę oświadczenia o dochodach ani dodatkowe preferencje.

Szczegółowe informacje dotyczące ubiegania się o miejsce znajdują się na stronie internetowej Biura Spraw Studenckich UW:

http://bss.uw.edu.pl/ubieganie-sie-o-miejsce-w-domu-studenta-z-puli-niewykorzystanych-miejsc/


Mobilność Plus dla dr Sabiny Toruńczyk-Ruiz
03 października 2017

29 września br. dr Sabina Toruńczyk-Ruiz z Katedry Psychologii Społecznej otrzymała stypendium MNiSW „Mobilność Plus” – ramach otrzymanego stypendium pojedzie na 11 miesięcy do ośrodka European Research Centre on Migration and Ethnic Relations na Uniwersytecie w Utrechcie. Dr Toruńczyk-Ruiz będzie współpracowała z z dr Borją Martinovic nad przeprowadzeniem badań dotyczących wpływu bycia nowoprzybyłym vs. osiadłym mieszkańcem danego miasta na wzajemne postawy, przywiązanie do miejsca i akceptację dla lokalnej różnorodności. W swoim projekcie badawczym  dr Toruńczyk-Ruiz uwzględni rozwijaną w ośrodku ERCOMER koncepcję autochtonii czyli przekonania, że pierwszeństwo w osiedleniu się na danym terytorium daje do niego prawo.

Gratulujemy!

Znalezione obrazy dla zapytania mnisw

Program „Mobilność Plus” to szansa na rozwój i umiędzynarodowienie młodych naukowców. Celem programu „Mobilność Plus” jest umożliwienie młodym naukowcom, w tym uczestnikom studiów doktoranckich, udziału w badaniach naukowych prowadzonych w renomowanych zagranicznych ośrodkach naukowych pod opieką wybitnych naukowców o międzynarodowym autorytecie w danej dziedzinie nauki.