Mobilność Plus dla dr Sabiny Toruńczyk-Ruiz

29 września br. dr Sabina Toruńczyk-Ruiz z Katedry Psychologii Społecznej otrzymała stypendium MNiSW „Mobilność Plus” – ramach otrzymanego stypendium pojedzie na 11 miesięcy do ośrodka European Research Centre on Migration and Ethnic Relations na Uniwersytecie w Utrechcie. Dr Toruńczyk-Ruiz będzie współpracowała z z dr Borją Martinovic nad przeprowadzeniem badań dotyczących wpływu bycia nowoprzybyłym vs. osiadłym mieszkańcem danego miasta na wzajemne postawy, przywiązanie do miejsca i akceptację dla lokalnej różnorodności. W swoim projekcie badawczym  dr Toruńczyk-Ruiz uwzględni rozwijaną w ośrodku ERCOMER koncepcję autochtonii czyli przekonania, że pierwszeństwo w osiedleniu się na danym terytorium daje do niego prawo.

Gratulujemy!

Znalezione obrazy dla zapytania mnisw

Program „Mobilność Plus” to szansa na rozwój i umiędzynarodowienie młodych naukowców. Celem programu „Mobilność Plus” jest umożliwienie młodym naukowcom, w tym uczestnikom studiów doktoranckich, udziału w badaniach naukowych prowadzonych w renomowanych zagranicznych ośrodkach naukowych pod opieką wybitnych naukowców o międzynarodowym autorytecie w danej dziedzinie nauki.

 

 


Data publikacji: 03 października 2017