Rekrutacja do Sekcji ds. Badan i Współpracy z Zagranicą
27 października 2017

Wydział Psychologii poszukuje kandydata na stanowisko specjalisty w Sekcji ds. Badań i Współpracy z Zagranicą.

Rekrutacja trwa do 10 listopada. Zapraszamy do składania ofert. Szczegóły dotyczące rekrutacji pod linkiem.


Rejestracja na seminaria magisterskie i prace empiryczne 2017/2018
20 października 2017

W celu zapisania się do grupy, należy bezpośrednio skontaktować się z wybranym promotorem/tutorem.

Po uzyskaniu zgody na dopisanie, rejestracja pojawi się na koncie w USOSweb.

 

 

Promotorzy prac magisterskich

 

 

Lista grup

numer nieparzysty – grupa dzienna

numer parzysty – grupa wieczorowa

Grupy zamknięte: 3, 9, 12, 16, 40, 42, 43, 54, 55, 74, 80, 83, 100, 104, 114, 118, 120, 122, 147

 

Tutorzy prac empirycznych

Lista grup

224, 225 – Furman Aleksandra
234, 235  – Kłakulak-Torba Weronika
244, 245 – Łowicki Paweł
289, 290 – Zdunik Katarzyna
297, 298 – Oleksy Tomasz

 

numer nieparzysty – grupa dzienna

numer parzysty – grupa wieczorowa

Grupy zamknięte: 5, 13, 14, 15, 23, 27, 31, 35, 36, 43, 48, 61, 63, 65, 71, 77, 78, 82, 85, 89, 103, 104, 119, 120, 121, 125, 133, 134, 137, 146, 150, 151, 210, 249, 277, 279, 280, 286, 287, 296, 297


Program Wieloaspektowej Uniwersalnej Profilaktyki Agresji Elektronicznej Adresowanej do Szkół Gimnazjalnych
17 października 2017

Decyzją NCBiR projekt ” Program Wieloaspektowej Uniwersalnej Profilaktyki Agresji  Elektronicznej  Adresowanej do Szkół Gimnazjalnych” realizowany przez konsorcjum w skład którego wchodzi zespół  pracowników Wydziału Psychologii  dr hab. Anna Szuster-Kowalewicz,  prof. UW i dr Julia Barlińska  po zakończeniu fazy badawczej  i otrzymaniu  bardzo pozytywnych recenzji  zyskał dalsze finansowanie na prace związane ze wdrożeniem programu.

Celem finansowanego przez NCBiR grantu było stworzenie programu profilaktyki cyberprzemocy obejmującego kompendium wiedzy o zjawisku (uwarunkowania, czynniki modyfikujące), metody (10 godzinny program wraz z metodami, scenariuszami lekcji i pomocami) oraz  podręcznik dla nauczycieli. Program który powstawał w latach 2015-2017  jest efektem współpracy specjalistów  z nauk technicznych (Politechniki Warszawskiej),  zdrowia publicznego (Instytut Medycyny Pracy) psychologów (Wydział Psychologii- Anna Szuster-Kowalewicz, Julia Barlińska) ) oraz organizacji pozarządowych mających doświadczenia we wdrażaniu programów profilaktycznych (fundacje Praesterno, Dajemy Dzieciom Siłę).

Innowacyjność programu edukacyjno-profilaktycznego wyraża się w

  • integracji 3 obszarów krytycznych dla efektywnej profilaktyki cyberprzemocy: bezpieczeństwa internetu, pedagogiczno-wychowawczych oraz psychologicznych
  • wieloaspektowym podejściu do profilaktyki cyberprzemocy uwzględniającym czynniki związane z użytkowaniem sieci, doskonalenie kompetencji psychologicznych (samokontrola, przyjmowanie perspektywy) i determinant zachowań
  • uwzględnieniu obok oddziaływań korygujących także takich, które koncentrują na monitorowaniu powszechnych, nawykowych sposobów reagowania stanowiących potencjalne źródło negatywnego funkcjonowania w sieci
  • adresowaniu oddziaływań także do obszarów funkcjonowania wykraczających poza kontekst sfery cyfrowej

Aplikacyjne prace dyplomowe – skuteczny start zawodowy

Projekt „Aplikacyjne prace dyplomowe – skuteczny start zawodowy” ma na celu opracowanie modelu pozwalającego na praktyczne zastosowanie wiedzy zdobywanej na studiach.

Narzędziem służącym temu są prace dyplomowe powstające we współpracy i na zamówienie zewnętrznych partnerów – firm, instytucji publicznych i organizacji pozarządowych – oraz na potrzeby projektów grantowych realizowanych w ramach Uniwersytetu.

W projekcie studenci kierunków humanistycznych i społecznych, dzięki wsparciu doświadczonych promotorów będą przygotowywać prace licencjackie i magisterskie, odpowiadające na zapotrzebowanie przedsiębiorstw, instytucji publicznych i organizacji pozarządowych. Dzięki temu możliwa będzie poprawa transferu wiedzy akademickiej do otoczenia społeczno-gospodarczego Uniwersytetu Warszawskiego oraz podniesienie kompetencji zawodowych studentów i absolwentów.

Zachęcamy do udziału w projekcie tak firmy i instytucje, jak potencjalnych promotorów i studentów. Więcej informacji można znaleźć na stronie Biuro Karier UW oraz podczas Giełdy Współpracy.

Giełda to wydarzenie, podczas którego Wydział będzie prezentował ofertę współpracy przed potencjalnymi partnerami – przedsiębiorstwami, instytucjami publicznymi i organizacjami pozarządowymi – w zakresie aplikacyjnych prac dyplomowych . Celem jest rozpoznanie zainteresowania pracodawców aplikacyjnymi pracami dyplomowymi w dziedzinie nauk społecznych i humanistycznych. Dlatego będzie to giełda dedykowana pracodawcom, podczas której zaprezentujemy potencjał 6 wydziałów – w tym Wydziału Psychologii UW.


Wydział Psychologii UW na A+!
16 października 2017
 
Komitet Ewaluacji Jednostek Naukowych (KEJN) Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego nadał Wydziałowi Psychologii Uniwersytetu Warszawskiego najwyższą kategorię naukową – A+ za lata 2013 – 2016.
 
Jest to niebywały sukces, że ponownie zostaliśmy docenieni jako ośrodek naukowy prezentujący najwyższy poziom i wyróżnieni wśród jednostek z całej Polski, jako wiodący w swojej dziedzinie!
 

Wtorek Naukowy 17.10.2017
Już jutro (17.10) pierwszy w tym roku akademickim Wtorek Naukowy na Wydziale Psychologii UW.
Joanna Kołak opowie o tym, jak dzieci uczą się odmiany słów w językach fleksyjnych na podstawie danych z międzyjęzykowego badania polskiego, fińskiego i estońskiego.
Zapraszamy o 15.15 do sali 1.
STRESZCZENIE: Badania nad nabywaniem gramatyki przez dzieci pokazują, że zarówno frekwencja formy, jak i wielkość sąsiedztwa fonologicznego (liczba słów, które są fonologicznie podobne do danego słowa) wpływają na szybkość uczenia się. Większość dotychczasowych badań skupiała się jednak na języku angielskim, który ze względu na swoją specyfikę̨ (w szczególności bardzo ograniczoną odmianę̨ rzeczowników i czasowników) nie pozwala w pełni uchwycić́ złożoności procesu nabywania języka przez dzieci.  Zaprezentuję badania nad uczeniem się odmiany rzeczowników i czasowników przez dzieci w języku polskim, fińskim i estońskim, prowadzone przez Międzynarodowe Centrum Rozwoju Języka i Komunikacji “LuCiD” (Uniwersytet w Manchesterze). Poddam dyskusji to, w jaki sposób czynniki, związane z frekwencją słów, podobieństwem fonologicznym i cechami typologicznymi tych języków, wpływają na proces uczenia się odmiany słów przez dzieci.