Rozliczenie roku, podpięcia, zmiany
08 września 2017

Po zaliczeniu wszystkich zajęć, wpisaniu ocen do USOSa, podpięciu przedmiotów pod etap prosimy o zgłoszenie programu do rozliczenia.
Ostateczny termin to tydzień po sesji poprawkowej, czyli 17.09.br. Nie wskazane jest jednak, aby student czekał do tego terminu jeśli wszystko zaliczył, ma wpisane oceny, jego sytuacja jest jasna i może rozliczyć się wcześniej (po sesji czerwcowej). Jeśli będzie czekał ze zgłoszeniem programu do terminu wrześniowego, może to przedłużyć rozliczenie roku.

Student powinien podpiąć przedmioty (pod etap) za 60 pkt. ECTS w każdym roku akademickim. Wszystkie zajęcia obligatoryjne danego etapu muszą zostać podpięte. Resztę przedmiotów (fakultety, OGuny, inne) musi podpiąć tak, aby uzyskać 60 ECTS.
W przypadku kiedy punktacja za rok akademicki wyniesie 61- 62 ECTS i nie ma możliwości odpięcia przedmiotu tak, aby punktów było 60, etap zostanie rozliczony z minimalną nadwyżką zgłoszoną przez studenta.
Zasadniczo student powinien być jak najbliżej 60 punktów w każdym roku akademickim. Jeśli będzie ich więcej (o 1- 2 pkt.), w następnym roku trzeba i tak podpiąć 60 ECTS. Jeśli będzie ich mniej student zaliczy rok warunkowo lub zostanie skierowany na powtarzanie roku (patrz szczegółowe zasady studiowania).
Jeśli student zgłosił już program do rozliczenia i podpiął więcej niż 60 ECTS, to zgodnie z Regulaminem Studiów, Dziekan może dokonać korekty podpięć. Po zgłoszeniu programu student nie ma możliwości samodzielnej zmiany w podpięciach.

Uwaga ! zmiany od roku akademickiego 2017/2018:

Od roku akademickiego 2017/2018 podpinanie i zgłaszanie programu do rozliczenia będzie odbywało się raz w roku (po sesji letniej), nie jak do tej pory po semestrze zimowym i letnim.

Wszystkie przedmioty obligatoryjne należy podpiąć pod etap, w którym powinny być zaliczone wg programu studiów.

Przykład: Student będąc na I roku studiów nie zaliczył przedmiotu Wstęp do psychologii.
Na II roku studiów warunkowo powtarza ten przedmiot. Po zaliczeniu warunku przedmiot podpina pod I rok

– wyjaśnienie:
I rok student rozlicza z sumą 56 pkt. ECTS (+ podpięty przedmiot warunkowy, za który na I roku nie otrzyma 4 punktów).
Na II roku studiów, po zaliczeniu warunku podpina Wstęp do psychologii za 4 ECTS pod I rok.
W ten sposób rozliczy I rok z sumą 60 ECTS (rozliczając warunek).
Do rozliczenia II roku student musi podpiąć 60 ECTS.

Ta sama sytuacja dotyczyć będzie warunku z powodu braku punktów ECTS do zaliczenia roku.

W razie wątpliwości prosimy o kontakt z sekcją studencką.


Praca w Sekretariacie Studiów Podyplomowych

Wydział Psychologii UW poszukuje osoby do pracy w Sekretariacie Studiów Podyplomowych

Praca od października 2017 r. (24-28 godzin tygodniowo)
W trakcie roku akademickiego praca również w wybrane weekendy

Zapraszamy jeśli jesteś osobą:
– łatwo nawiązującą kontakt z ludźmi,
– lubiącą rozmawiać przez telefon,
– odpowiedzialną, dokładną i cierpliwą,
– sprawnie obsługującą programy Word, Excel i Power Point.

Do Twoich obowiązków należeć będzie między innymi:
– kontakt telefoniczny i mailowy z wykładowcami i słuchaczami,
– prowadzenie dokumentacji studiów i słuchaczy,
– przygotowywanie materiałów do zajęć.

Oferujemy elastyczny grafik (możliwość dostosowania godzin pracy do zajęć na studiach).
Szczególnie zapraszamy studentów II i III roku studiów wieczorowych.
Nie wymagamy wcześniejszego doświadczenia zawodowego (choć doświadczenie w prowadzeniu biura lub sekretariatu będzie mile widziane).

Serdecznie zapraszamy!!!

CV wraz z krótkim listem motywacyjnym prosimy nadsyłać do 11 września br. na adres: agnieszka.slupecka@psych.uw.edu.pl


Rejestracja na zajęcia I roku semestru 2017/2018 – informacje
07 września 2017

Aktualizacja 22.09.2017

W związku z procesem immatrykulacji studentów w ramach rejestracji uzupełniającej II seria rejestracji na zajęcia dla I roku została przełożona na 23.09.2017, godz. 21:00

Wszystkie immatrykulowane w ramach rejestracji uzupełniającej osoby prosimy o sprawdzenie działania konta w USOSweb.

W przypadku jakichkolwiek problemów proszę wysłać maila na adres: usosweb@psych.uw.edu.pl

 

 

Grupy robocze w rejestracji

Dodatkowo, prosimy wszystkich którzy zarejestrowali się poprzez bloki zajęć o zapisanie się do następujących grup roboczych:

2500-PL-PS-OB1-1 Podstawowe umiejętności psychologiczne, grupa 25 (LIMIT 500 OSÓB)
2500-PL-PS-OB1Z-2 Metodologia badań psychologicznych, grupa 17 (LIMIT 500 OSÓB)
2500-PL-PS-OB1Z-3 Biologiczne mechanizmy zachowania I, grupa 17 (LIMIT 500 OSÓB)
2500-PL-PS-OB1Z-6 Umiejętności akademickie, grupa 25 (LIMIT 500 OSÓB)
2500-PL-PS-OB1Z-4 Logika, grupa 15 (LIMIT 500 OSÓB)

  1. TERMINY ZAJĘĆ JAKIE OSTATECZNIE POJAWIĄ SIĘ W PLANIE ZAJĘĆ ZALEŻNE SĄ OD NUMERU BLOKU NA KTÓRY STUDENT JEST ZAREJESTROWANY
  2. WW. GRUPY NIE SĄ POWIĄZANE Z ŻADNYMI TERMINAMI. 
  3. WW. GRUPY POSŁUŻĄ TYLKO I WYŁĄCZNIE DO CZYSTO TECHNICZNEJ STRONY REJESTRACJI. 
  4. BRAK REJESTRACJI NA WW. GRUPĘ, NIE NIESIE ŻADNYCH NEGATYWNYCH KONSEKWENCJI (aczkolwiek prosimy o nią ponieważ znacznie ułatwi to proces przydzielania do docelowych grup przedmiotów)

DOCELOWE GRUPY ĆWICZEŃ I SEMINARIÓW POJAWIĄ SIĘ W SOBOTĘ, RAZEM Z SIATKĄ ZAJĘĆ.

 

Po zakończeniu zapisów na zajęcia, rejestracja w USOSweb powinna wyglądać jak na poniższym obrazku (dla trybu wieczorowego, studia stacjonarne będą miały zaznaczony przedmiot 2500-REJESTRACJA-I-D)

 

Giełda grup w ramach przedmiotów

W SOBOTĘ ZOSTANIE URUCHOMIONA GIEŁDA GRUP (WYMIENIANIE SIĘ POJEDYNCZYMI GRUPAMI MIĘDZY STUDENTAMI)

 

 

Terminarz:

do 14.9.2017 23:59 – rejestracja na BLOKI ZAJĘĆ (objęte dedykacjami) oraz WYKŁADY (bez ograniczeń) oraz „grupy robocze”
od 16.09.2017 – w USOSweb pojawiają się docelowe grupy zajęć,
16.09.2017, godz: 20:00 – rozpoczęcie giełdy
19.09.2017, godz 23:59 – zakończenie giełdy

23.09.2017 – rozpoczęcie II serii rejestracji na BLOKI ZAJĘĆ (bez dedykacji), WYKŁADY (bez dedykacji) oraz „grupy robocze”
25.09.2017 – zakończenie II serii rejestracji
27.09.2017 – w USOSweb pojawiają się docelowe grupy zajęć
27.09.2017, godz: 20:00 – rozpoczęcie giełdy
28.09.2017, godz 23:59 – zakończenie giełdy


Rejestracja dla studentów I roku – bloki zajęć:

I rok – bloki (dzienne)

I rok – terminy zajęć wraz z docelowymi numerami grup (dzienne) 

I rok – bloki (wieczorowe)

I rok – terminy zajęć wraz z docelowymi numerami grup (wieczorowe)

Rejestracja jest dostępna tylko dla studentów I roku Psychologii stacjonarnej i niestacjonarnej oraz studentów MISMaP z kierunkiem psychologia

 


Studenci którzy realizują przedmioty z I roku w ramach:

a) warunku
b) uzupełniania różnic programowych
c) dowolnie wybieranych przedmiotów w ramach MISH i MISMaP (z innym niż psychologia kierunkiem podstawowym)

  • Umiejętności akademickie
  • Podstawowe Umiejętności Psychologiczne
  • Metodologia Badań Psychologicznych
  • Biologiczne Mechanizmy Zachowania
  • Logika

w semestrze zimowym 2017/2018 na ww. przedmioty rejestrują się przez podania do Dziekana ds. studenckich

 

 


Rejestracja na zajęcia w USOSweb (dla I roku)

  1. Po zalogowaniu do systemu USOSWEB.UW.EDU.PL ,należy kliknąć „DLA STUDENTÓW” i „REJESTRACJE”

2. W otwartym oknie wybrać zaznaczony link

3. Wybrać przedmiot odpowiadający trybowi studiów

2500-REJESTRACJE-I-D – tryb dzienny

2500-REJESTRACJE-I-W – tryb wieczorowy

 

4. Wybrać grupę (blok zajęć, terminy znajdują się w plikach pdf na górze niniejszej wiadomości)

REJESTRACJĘ NALEŻY ZATWIERDZIĆ KLIKAJĄC W PRZYCISK „ZAREJESTRUJ” ZNAJDUJĄCY SIĘ NA DOLE TABELI Z NUMERAMI GRUP (BLOKÓW).

 

 


 

 

 


Obowiązkowe szkolenie dla rozpoczynających studia w roku 2017/2018
06 września 2017

Termin: 07 września 2017 r. 

Wydział Psychologii, Stawki 5/7 s. Aula

studenci stacjonarni godz. 14.00, studenci niestacjonarni godz. 16.00


Dni Zdrowia Psychicznego UW
04 września 2017

Uniwersytet Warszawski podjął się zadania organizacji Dni Zdrowia Psychicznego. Inicjatywa pomyślana została jako cykl popołudniowych wydarzeń odbywających się na terenie kampusu UW oraz w kinie Muranów w dniach 23-27 października 2017 roku.

Ogólnym celem projektu jest poszerzenie wiedzy Studentów, Doktorantów oraz Pracowników Uniwersytetu Warszawskiego co do aktualnego stanu wiedzy na temat zaburzeń psychicznych, zakresu i możliwości pomocy oferowanej przez współczesną psychiatrię i psychoterapię oraz praw i obowiązków studentów i pracowników napotykających, czy to osobiście, czy w roli zaangażowanych obserwatorów, sytuacji wpisujących się w szeroko pojmowane sprawy zdrowia psychicznego. Celami głównymi są profilaktyka w obszarze zdrowia psychicznego, demitologizacja chorób psychicznych oraz sprzyjanie destygmatyzacji, czyli zdejmowaniu nieprawdziwych stereotypów z osób doświadczających kryzysu psychicznego.

Cele będą realizowane m.in. poprzez odbywające się na terenie kampusu UW wykłady, eksperckie panele dyskusyjne oraz warsztaty podzielone na pięć bloków tematycznych określających centralny temat podejmowany danego dnia: (1) Zdrowie psychiczne, (2) Uzależnienia, (3) Człowiek i wartości, (4) Terapia, (5) Higiena psychiczna. W godzinach wieczornych w kinie Muranów odbywać będą się projekcie filmów związanych z podejmowaną tematyką wraz z moderowanymi dyskusjami po seansach.

Projekt realizowany jest przez: Biuro ds. Osób Niepełnosprawnych UW, Wydział Psychologii UW, Centrum Pomocy Psychologicznej UW oraz Fundację Otwarte Seminaria Filozoficzno-Psychiatryczne.

http://zdrowiepsychiczne.uw.edu.pl/

 


Zapytanie ofertowe na zatrudnienie pracownika prowadzącego badania naukowe w projekcie badawczym „Wpływ reklam na bezpieczeństwo jazdy.” – Analiza danych.
01 września 2017

SIWZ pracownik analiza