Program wolontariacki w obszarze profilaktyki HIV/AIDS oraz innych infekcji przenoszonych drogą płciową

Społeczny Komitet ds. AIDS (SKA) oraz Stowarzyszenie Trenerów Organizacji Pozarządowych STOP zapraszają do udziału w Programie wolontariackim w obszarze profilaktyki HIV/AIDS oraz innych infekcji przenoszonych drogą płciową skierowanym do studentów i absolwentów kierunków humanistycznych i społecznych.
Więcej informacji na stronie Komitetu

Data publikacji: 22 września 2017