Rozliczenie roku, podpięcia, zmiany

Po zaliczeniu wszystkich zajęć, wpisaniu ocen do USOSa, podpięciu przedmiotów pod etap prosimy o zgłoszenie programu do rozliczenia.
Ostateczny termin to tydzień po sesji poprawkowej, czyli 17.09.br. Nie wskazane jest jednak, aby student czekał do tego terminu jeśli wszystko zaliczył, ma wpisane oceny, jego sytuacja jest jasna i może rozliczyć się wcześniej (po sesji czerwcowej). Jeśli będzie czekał ze zgłoszeniem programu do terminu wrześniowego, może to przedłużyć rozliczenie roku.

Student powinien podpiąć przedmioty (pod etap) za 60 pkt. ECTS w każdym roku akademickim. Wszystkie zajęcia obligatoryjne danego etapu muszą zostać podpięte. Resztę przedmiotów (fakultety, OGuny, inne) musi podpiąć tak, aby uzyskać 60 ECTS.
W przypadku kiedy punktacja za rok akademicki wyniesie 61- 62 ECTS i nie ma możliwości odpięcia przedmiotu tak, aby punktów było 60, etap zostanie rozliczony z minimalną nadwyżką zgłoszoną przez studenta.
Zasadniczo student powinien być jak najbliżej 60 punktów w każdym roku akademickim. Jeśli będzie ich więcej (o 1- 2 pkt.), w następnym roku trzeba i tak podpiąć 60 ECTS. Jeśli będzie ich mniej student zaliczy rok warunkowo lub zostanie skierowany na powtarzanie roku (patrz szczegółowe zasady studiowania).
Jeśli student zgłosił już program do rozliczenia i podpiął więcej niż 60 ECTS, to zgodnie z Regulaminem Studiów, Dziekan może dokonać korekty podpięć. Po zgłoszeniu programu student nie ma możliwości samodzielnej zmiany w podpięciach.

Uwaga ! zmiany od roku akademickiego 2017/2018:

Od roku akademickiego 2017/2018 podpinanie i zgłaszanie programu do rozliczenia będzie odbywało się raz w roku (po sesji letniej), nie jak do tej pory po semestrze zimowym i letnim.

Wszystkie przedmioty obligatoryjne należy podpiąć pod etap, w którym powinny być zaliczone wg programu studiów.

Przykład: Student będąc na I roku studiów nie zaliczył przedmiotu Wstęp do psychologii.
Na II roku studiów warunkowo powtarza ten przedmiot. Po zaliczeniu warunku przedmiot podpina pod I rok

– wyjaśnienie:
I rok student rozlicza z sumą 56 pkt. ECTS (+ podpięty przedmiot warunkowy, za który na I roku nie otrzyma 4 punktów).
Na II roku studiów, po zaliczeniu warunku podpina Wstęp do psychologii za 4 ECTS pod I rok.
W ten sposób rozliczy I rok z sumą 60 ECTS (rozliczając warunek).
Do rozliczenia II roku student musi podpiąć 60 ECTS.

Ta sama sytuacja dotyczyć będzie warunku z powodu braku punktów ECTS do zaliczenia roku.

W razie wątpliwości prosimy o kontakt z sekcją studencką.


Data publikacji: 08 września 2017